Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiFire Easy 32/250-210-17.7 DJ

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  40 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  10 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~230-400 V, 50/60 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  0.00 kW
 • Nominalna struja IN
  0.00 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  0 1/min
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408
 • Vratilo
  1.4057
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.0038
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  DN 125
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  DN 150
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-210-17.7 DJ
 • EAN broj
  4048482661902
 • Broj artikla
  4205223
 • Neto težina oko m
  729 kg
 • Bruto težina oko m
  764.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  1226 mm
 • Visina sa ambalažom
  1658 mm
 • Širina sa ambalažom
  1947 mm
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Sistem za povišenje pritiska kao potpuno automatski kompaktni sistem u svrhe gašenja požara u skladu sa DIN 12845.

Sastoji se od jedne pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, dizel motorom i membranskom posudom (zapremina: 20 l), kao i razvodnim ormanom fiksiranim na robusnu noseću konstrukciju.

Model EC-Fire D za dizel motor opremljen Easy Controller-om, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih delova sa prorezima za viljuškar i kuke, tako da se može obezbediti siguran transport. Držač podesiv po visini za izlazni razdelnik i specijalni okvir fundamenta za dizel motor značajno smanjuju prenos vibracija i povećavaju pouzdanost i radni vek.

Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom (osiguranim od neovlašćenog uključivanja) za glavnu pumpu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje Kablovi su sakriveni u konstrukciji i zaštićeni su od vibracija i rezova. Serijski opremljen sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.

Rezervoar za gorivo sa senzorom za nivo napunjenosti i dovoljne zapremine za šest časova autonomnog rada, kao i 2 akumulatora na okviru fundamenta i punjači akumulatora na komandnom ormaru EC-Fire.

Nezavisni antivibracioni okvir fundamenta za pumpu dizel motora.

Upravljački uređaj EC-Fire D za protivpožarne instalacije u skladu sa EN 12845.

Upravljački uređaj je ugrađen u kućište od čeličnog lima, klasa zaštite IP54.

Maksimalan kvalitet regulacije i najjednostavnije rukovanje zahvaljujući EC-Fire upravljačkom uređaju sa direktnim prikazom trenutnog stanja rada, sa višejezičnim LC displejem zasnovanom na simbolima, jednostavno navođenje korisnika kroz menije, tasteri za brzo podešavanje parametara. Upravljačka i regulaciona jedinica širokog opsega za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje spremno za priključenje, ožičeno i povezano cevima na osnovni okvir.

Pritisak dovoda:

Prilikom planiranja konfiguracije sistema obavezno treba obratiti pažnju na pritisak dotoka (vidi tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka je razlika od maksimalnog radnog pritiska sistema, odgovarajuće umanjen za napor pumpe pri Q = 0 koji treba da se uzme u obzir. Prema EN 12845, maksimalan pritisak vode kod sprinkler sistema sme da iznosi najviše 12 bara. Kod sprinkler sistema sa jakim skokom, kod kojih razlika visine između najvišeg i najnižeg sprinklera iznosi preko 45 m, pritisak vode na izlazu pumpe ili u cevovodima može da bude jači od 12 bara ukoliko su sve komponente sistema dimenzionisane za ovaj nivo pritiska.

Instalacija pumpe za povišenje pritiska prema uslovima usisa.

Za glavnu pumpu je potrebno montirati dovodni rezervoar sa priključkom na potisnoj cevi iznad pumpe.

Protok

Konfiguracija sistema do 750 m³/h (208 l/s) po glavnoj pumpi.

Upravljački/komandni uređaji za sisteme za snabdevanje vodom za gašenje požara

Wilo-Control EC-Fire D (glavna pumpa sa dizel motorom)

Hardver:

Potpuno elektronska centralna upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačka jedinica i displej se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe. Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja. (prilikom neovlašćene upotrene u slučaju požara)
 • Displej: displej ugrađen u vrata upravljačkog uređaja, za rukovanje i prikaz. Prikaz podataka o radu i stanja rada pumpe, kao i upravljačke i regulacione jedinice, pomoću simbola Izbor menija i unos parametara se vrše preko tastera na prednjim vratima
 • Mikroprocesor: Mikroprocesor sa programsko-tehnički realizovanim SPS mrežnim delom i I/O-povezivanjem. Konfiguracija programiranja zavisi od postrojenja i sprinkler sistema
 • Indikatori: indikatorske lampice Longlife prikazuju sledeće: rad pumpe, aktiviranje presostata, aktiviranje plivajućeg prekidača, deaktiviranje automatskog režima rada, deaktiviranje grejanja motora, temperaturni alarm, alarm za pritisak ulja, pogrešno startovanje, alarm za remen, nizak nivo akumulatora, alarm za punjač akumulatora, ručno zaustavljanje
 • Tasteri: tasteri za ručno zaustavljanje, akumulator A za ručno startovanje, akumulator B za ručno startovanje, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i signala upozorenja, kao i izbor menija
 • Osigurač: zaštitni osigurači za grejenje i punjače akumulatora u upravljačkom uređaju
 • Pokretanje motora: Automatski, preko dva naizmenična akumulatora ili direktno preko tastera za startovanje na prednjem štitniku
 • Motorna zaštita: Nadzor tipičnih radnih parametara dizel motora (temperature, pritiska ulja, itd.) bez zaustavljanja
 • Nadzor snage: Nadzor broja obrtaja dizel-motora
 • Nadzor baterija: Nadzor napona punjenja, struje punjenja i grešaka kod punjenja
 • Nadzor vodosnabdevanja: preko plivajućeg prekidača da bi nivo vode uvek bio na najmanje 2/3 dovodnog rezevoara
 • Nadzor napajanja strujom: Signal o grešci punjača akumulatora prilikom ispada napajanja strujom
 • Sažeti izveštaj o signalima: greške svih vrsta su prikazane preko zajedničkog indikatora greške
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: Važne pojedinačne greške su prikazane preko indikatora za pojedinačne greške
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: svi signali o greškama se prikazuju preko LED lampica i moraju da se potvrde

Softver:

 • fabrički programiran za potpuno automatski rad
 • Informacije o broju obrtaja motora, napona i struje punjenja.
 • Navigacija kroz meni sa prikazom teksta

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o pumpama sa dizel motorom
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje pumpama sa dizel motorom, senzorima za upravljanje pumpama, kao i nivoom informacija može da se vrši upravljačkim uređajima Wilo EC-Fire D. Mikroprocesorom kontrolisan upravljački uređaj služi za upravljanje i regulaciju svih potrebnih funkcija sistema za povišenje pritiska u skladu sa EN 12845 za svrhe ispitivanja ili konkretne sprinklere.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe. Ako se na osnovu otvaranja jedne ili više cirkulacija ili na osnovu neispravnog sprinklera zahteva veća količina vode, onda pritisak u sistemu popušta. Ovo dovodi do pokretanja glavne pumpe preko upravljačkog uređaja.

Pritisak sistema se povećava u postrojenju čim se zatvori cirkulacija sprinklera ili zasun, preko kojeg se vrši napajanje glava sprinklera. Onda je potrebno pritisnuti tastere za zaustavljanje na prednjim vratima da bi se zaustavila pumpa.

Wilo-Control EC-Fire J (džokej pumpa sa elektromotorom)

Hardver:

Potpuno elektromehanička upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačke jedinice i tasteri se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe. Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja
 • Indikatori: indikatorske lampice koje prikazuju spremnost pumpe, rad pumpe i zbirnu grešku
 • Prekidač: Okretni prekidač za podešavanje ručnog režima rada, odn. automatskog režima rada
 • Pokretanje motora: Direktna sklopka
 • Motorna zaštita: Prekidač za zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: Signal o grešci na motoru (kratki spoj, preopterećenje)
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: Signal o grešci na motoru je prikazan preko odgovarajućih LED lampica. Potvrđivanje se vrši prilikom ponovnog aktiviranja zaštitnog prekidača motora

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o džokej pumpama
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje džokej pumpama sa elektromotorom i senzorima može da se vrši jedinicom Wilo-Control EC-Fire J, u skladu sa EN 12845, i to u svrhe testiranja, kao i prilikom rada sprinkler sistema.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Prvo se pokreće džokej pumpa koja služi za povišenje pritiska i osigurava napunjenost sistema vodom, kao i da je sistem pod pritiskom. Ona se aktivira prilikom pada pritiska u sistemu. Regulacija za startovanje i zasutavljanje se vrši pomoću propisno kalibrisanog presostata.

Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Napor maks. Hmax
  57.6
 • temperatura fluida T
  -
 • temperatura okoline T
  -
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~230-400 V, 50/60 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  0.00 kW
 • Nominalna struja IN
  0.00 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  0 1/min
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408
 • Vratilo
  1.4057
 • Zaptivač vratila
  BVEGG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.0038
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  DN 125
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  DN 150
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-210-17.7 DJ
 • Neto težina oko m
  729 kg
 • Broj artikla
  4205223

Radne krive

SiFire Easy 32/250

SiFire Easy 32/250
SiFire Easy 32/250

Informacije o poručivanju

Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-210-17.7 DJ
 • EAN broj
  4048482661902
 • Broj artikla
  4205223
 • Bruto težina oko m
  764.0 kg
 • Neto težina oko m
  729 kg
 • Ukupna dužina L
  1026.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1528 mm
 • Boja
  crvena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1747.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Broj artikla 4206358
Izlaz 1801
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 48

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-Priming tank 500 L

Broj artikla 4228982
Izlaz 2019-05
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 451

PDF (19 MB)

Preuzmi

PDF: SiFire Easy 32/250-210-17.7 DJ

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje