Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiFire Easy 32/250-225-18.5 EJ

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Pritisak dotoka
  6 bar
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Min. temperatura fluida Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  40 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  4 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Nominalna struja IN
  33.20 A
 • Faktor snage cos φ
  0.87
 • Nominalni broj obrtaja n
  2940 1/min
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408
 • Vratilo
  1.4057
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.0038
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  DN 150
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  DN 200
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-225-18.5 EJ
 • EAN broj
  4048482660950
 • Broj artikla
  4205128
 • Neto težina oko m
  647 kg
 • Bruto težina oko m
  681.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  1226 mm
 • Visina sa ambalažom
  1658 mm
 • Širina sa ambalažom
  1947 mm
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Sistem za povišenje pritiska kao potpuno automatski kompaktni sistem u svrhe gašenja požara u skladu sa DIN 12845.

Sastoji se od jedne glavne pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom i višestepenom vertikalnom električnom džokej pumpom, membranskom posudom (zapremina: 20 l), kao i sa komandnim ormarom po pumpi, koji je pričvršćen na čvrstoj nosećoj konstrukciji.

Model EC-Fire E za elektromotor opremljen Easy Controller-om, plus model EC-Fire J za džokej pumpu, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih delova sa prorezima za viljuškar i kuke, tako da se može obezbediti siguran transport. Držač podesiv po visini za izlazni razdelnik i specijalni okvir fundamenta značajno smanjuju prenos vibracija i povećavaju pouzdani rad i radni vek

Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom (osiguranim od neovlašćenog uključivanja) za glavnu pumpu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje Kablovi su sakriveni u konstrukciji i zaštićeni su od vibracija i rezova. Serijski opremljen sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.

Upravljački uređaji EC-Fire E i EC-Fire J za sisteme za gašenje požara u skladu sa EN 12845.

Upravljački uređaji su ugrađeni u kućište od čeličnog lima, klasa zaštite IP54.

Maksimalan kvalitet regulacije i najjednostavnije rukovanje zahvaljujući EC-Fire upravljačkom uređaju sa direktnim prikazom trenutnog stanja rada, sa višejezičnim LC displejem zasnovanom na simbolima, jednostavno navođenje korisnika kroz menije, tasteri za brzo podešavanje parametara. Upravljačka i regulaciona jedinica širokog opsega za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje spremno za priključenje, ožičeno i povezano cevima na osnovni okvir.

Pritisak dovoda:

Prilikom planiranja konfiguracije sistema obavezno treba obratiti pažnju na pritisak dotoka (vidi tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka je razlika od maksimalnog radnog pritiska sistema, odgovarajuće umanjen za napor pumpe pri Q = 0 koji treba da se uzme u obzir. Prema EN 12845, maksimalan pritisak vode kod sprinkler sistema sme da iznosi najviše 12 bara. Kod sprinkler sistema sa jakim skokom, kod kojih razlika visine između najvišeg i najnižeg sprinklera iznosi preko 45 m, pritisak vode na izlazu pumpe ili u cevovodima može da bude jači od 12 bara ukoliko su sve komponente sistema dimenzionisane za ovaj nivo pritiska.

Instalacija pumpe za povišenje pritiska prema uslovima usisa.

Za glavnu pumpu je potrebno montirati dovodni rezervoar sa priključkom na potisnoj cevi iznad pumpe.

Protok

Konfiguracija sistema do 350 m³/h (97 l/s) po glavnoj pumpi.

Upravljački uređaji za sisteme za snabdevanje vodom za gašenje požara

Wilo-Control EC-Fire E (glavna pumpa sa elektromotorom)

Hardver:

poptuno elektronska centralna upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačka jedinica i displej se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe (startovanje preko DOL ili preklapanja zvezda-trougao). Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja. (prilikom neovlašćene upotrene u slučaju požara)
 • Displej: displej ugrađen u vrata upravljačkog uređaja, za rukovanje i prikaz. Prikaz podataka o radu i stanja rada pumpe, kao i upravljačke i regulacione jedinice, pomoću simbola Izbor menija i unos parametara se vrše preko tastera na prednjim vratima
 • Mikroprocesor: Mikroprocesor sa programsko-tehnički realizovanim SPS mrežnim delom i I/O-povezivanjem. Konfiguracija programiranja zavisi od postrojenja i sprinkler sistema
 • Indikatori: indikatorske lampice Longlife prikazuju spremnost za rad, režim motora i rad pumpe, aktiviranje presostata plivajućeg prekidača, pogrešno startovanje, zbirnu grešku, ručno startovanje i ručno zaustavljanje
 • Tasteri: tasteri za ručno startovanje i ručno zaustavljanje, testiranje lampica i izbor menija
 • Osigurač: Zaštitni osigurači koji tolerišu startnu struju za najmanje 20 s
 • Pokretanje motora: zaštitna sklopka za direktno uključivanje, do 22 kW, startovanje preko zvezde-truogla pri većoj snazi
 • Zaštita motora: Samo za signalizaciju
 • Nadzor vodosnabdevanja: preko plivajućeg prekidača da bi nivo vode uvek bio na najmanje 2/3 dovodnog rezevoara
 • Nadzor snage: električno napajanje pumpe i snaga pumpe
 • Sažeti izveštaj o signalima: greške svih vrsta su prikazane preko zajedničkog indikatora greške
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: važan signal o grešci "Pogrešno startovanje" je prikazan preko individualnog indikatora greške
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: svi signali o grešci su prikazani preko LED lampica na displeju u vidu koda greške i isti treba da budu potvrđeni.

Softver:

 • fabrički programiran za potpuno automatski rad
 • Informacije o naponu, jačini struje i snazi pumpe
 • Navigacija kroz meni sa prikazom teksta

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o pumpama sa elektromotorom
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje pumpama sa elektromotorom, senzorima za upravljanje pumpama, kao i nivoom informacija može da se vrši upravljačkim uređajima Wilo EC-Fire E. Mikroprocesorom kontrolisan upravljački uređaj služi za upravljanje i regulaciju svih potrebnih funkcija sistema za povišenje pritiska u skladu sa EN 12845 za svrhe ispitivanja ili konkretne sprinklere.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Pritisak u sistemu popušta ako se zahteva velika količina vode na osnovu otvora ili više cirkulacija ili na osnovu oštećenog sprinklera. Ovo dovodi do pokretanja glavne pumpe preko upravljačkog uređaja. Ako električna glavna pumpa ne startuje u sistemima sa više pumpi (npr. zbog problema u napajanju strujom), padom pritiska će se aktivirati presostat rezervne pumpe i pumpa će startovati. U nekim slučajevima mogu da se koriste i dve ili više električnih pumpi.

Pritisak sistema se povećava u postrojenju čim se zatvori cirkulacija sprinklera ili zasun, preko kojeg se vrši napajanje glava sprinklera. Onda je potrebno pritisnuti tastere za zaustavljanje na prednjim vratima da bi se zaustavila pumpa.

Wilo-Control EC-Fire J (džokej pumpa sa elektromotorom)

Hardver:

poptuno elektromehanička upravljačka jedinica ugrađena u lakirano čelično kućište, klasa zaštite IP54, upravljačke jedinice i tasteri se nalaze na prednjim vratima

Karakteristike i funkcije:

Dizajn upravljačkog uređaja zavisi od snage priključene pumpe. Uređaj sadrži sledeće komponente:

 • Glavni prekidač: za uključivanje i isključivanje upravljačkog uređaja
 • Indikatori: indikatorske lampice koje prikazuju spremnost pumpe, rad pumpe i zbirnu grešku
 • Prekidač: Okretni prekidač za podešavanje ručnog režima rada, odn. automatskog režima rada
 • Pokretanje motora: Direktna sklopka
 • Zaštita motora: Prekidač za zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja
 • Pojedinačni izveštaj o signalima: Signal o grešci na motoru (kratki spoj, preopterećenje)
 • Signal o grešci i potvrđivanje greške: Signal o grešci na motoru je prikazan preko odgovarajućih LED lampica. Potvrđivanje se vrši prilikom ponovnog aktiviranja zaštitnog prekidača motora

u skladu sa sledećim normama:

 • Stacionarni protivpožarni sistemi - automatski sprinkler sistemi (EN 12845), deo o džokej pumpama
 • Električna oprema za mašine (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za industrijske zone (EN 61000-6-2)
 • Emitovanje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) za stambene i poslovne objekte, kao i za mala preduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

Upravljanje džokej pumpama sa elektromotorom i senzorima može da se vrši jedinicom Wilo-Control EC-Fire J, u skladu sa EN 12845, i to u svrhe testiranja, kao i prilikom rada sprinkler sistema.

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Prvo se pokreće džokej pumpa koja služi za povišenje pritiska i osigurava napunjenost sistema vodom, kao i da je sistem pod pritiskom. Ona se aktivira prilikom pada pritiska u sistemu. Regulacija za startovanje i zasutavljanje se vrši pomoću propisno kalibrisanog presostata.

Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • Napor maks. Hmax
  66.3
 • temperatura fluida T
  -
 • temperatura okoline T
  -
 • Maksimalni radni pritisak PN
  10 bar
 • Pritisak dotoka
  6 bar
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nominalna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Nominalna struja IN
  33.20 A
 • Faktor snage cos φ
  0.87
 • Nominalni broj obrtaja n
  2940 1/min
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408
 • Vratilo
  1.4057
 • Zaptivač vratila
  BVEGG
 • Materijal zaptivača
  EPDM
 • Materijal cevovoda
  1.0038
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane DNs
  DN 150
 • Cevni priključak sa potisne strane DNd
  DN 200
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-225-18.5 EJ
 • Neto težina oko m
  647 kg
 • Broj artikla
  4205128

Radne krive

SiFire Easy 32/250

SiFire Easy 32/250
SiFire Easy 32/250

Informacije o poručivanju

Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFire Easy 32/250-225-18.5 EJ
 • EAN broj
  4048482660950
 • Broj artikla
  4205128
 • Bruto težina oko m
  681.0 kg
 • Neto težina oko m
  647 kg
 • Ukupna dužina L
  1026.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1528 mm
 • Boja
  crvena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1747.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Broj artikla 4206358
Izlaz 1801
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 48

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-Priming tank 500 L

Broj artikla 4228982
Izlaz 2019-05
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 451

PDF (19 MB)

Preuzmi

PDF: SiFire Easy 32/250-225-18.5 EJ

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje