Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Broj pumpi
  3
 • Min. temperatura fluida Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  100 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Učinak vratila P2(Q=maks.) izabranog radnog kola * broj pumpi
  7500 W
 • Nominalna snaga motora P2
  7.50 kW
 • Nominalna struja IN
  13.20 A
 • Broj obrtaja maks. nmax
  2900 rpm
 • Emitovanje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Klasa zaštite motora
  IP55
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • EAN broj
  4048482422589
 • Broj artikla
  4189240
 • Neto težina oko m
  1408 kg
 • Bruto težina oko m
  1709.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  3000 mm
 • Visina sa ambalažom
  1500 mm
 • Širina sa ambalažom
  2380 mm
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Visoko efikasna instalacija sa više pumpi za grejanje i klimatizaciju sastoji se od osnovne ploče sa prigušnikom vibracija, odstojnih držača sa prirubnicom, 2 lakirana čelična razdelnika sa manometrima na usisnoj i potisnoj strani, n elektronski regulisanih inlajn pumpi (uklj. 1 rezervnu pumpu), jednog upravljačkog uređaja SCe-HLKK sa priključkom, nepovratnih klapni na potisnoj strani, ručnih zapornih ventila, kontraprirubnica sa zaptivkom na usisnoj i potisnoj strani, konusa i senzora diferencijalnog pritiska sa priključnim vodovima.

Ovaj nezavisni sistem spreman za rad projektovan je prvenstveno koncipiran za pumpanje vode za grejanje (u skladu sa VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol bez abrazivnih materijala u sistemima za grejanje, klimatizaciju i rashladne sisteme. Sa mehaničkim zaptivačem pumpe na strani vode do Tmax.=+120 °C.

Napomena: Ukoliko se koristi mešavina vode i glikola (ili fluidi čija se viskoznost razlikuje od viskoznosti čiste vode), onda je potrebno da se prethodno dobije odobrenje od preduzeća Wilo.

Komponente

Upravljački uređaj

Hardver

Potpuno elektronski Smart Controller (SCe) u kućištu od čeličnog lima, sastavljen od internog snabdevanja naponom, mikroprocesora sa „Soft-SPS“, analognih i digitalnih ulaza i izlaza, LCD-displeja (sa pozadinskim osvetljenjem) za prikaz pogonskih podataka, parametara regulatora, stanja pogona pumpi, signala greške i memorije. LED displeji za prikaz stanja postrojenja (rad/greška). Podešavanje radnih parametara i detekcija signala greške putem tehnologije crvenog tastera. Podesivi glavni prekidač. Beznaponski kontakti za zbirne signale rada i smetnje (SBM/SSM). Kontakti za eksterno uklj./isklj. i druga zadatu vrednost. Test provodljivosti putanje predajnika. Osigurač motora pumpi i frekventnog regulatora u verziji direktnog startovanja: preko zaštitnog prekidača motora, u SD verziji: Osigurač u kombinaciji sa termičkim aktuatorima. Kontaktor za uključivanje pumpi u SD verziji, uključujući termičke aktuatore i vremenske releje u kombinaciji zvezda-trougao.

Automatsko uključivanje zavisno od opterećenja 1 do n pumpi vršnog opterećenja, zavisno od regulacione veličine

 • Pritisak - konstantan, p-c
 • Diferencijalni pritisak - konstantan, dp-c
 • Regulator temperature, n = f (Tx)
 • Regulator broja obrtaja, n=f (analog ln)
 • Diferencijalna temperatura - konstantna, dT

Frekventni regulator sa sinusnim filterom za kontinualnu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja. Prikaz stvarne vrednosti preko analognog signala 0-10 V za eksterne mogućnosti prikaza i merenja, 10 V odgovara krajnjoj vrednosti senzora. Eksterno daljinsko pomeranje zadate vrednosti pomoću signala 4…20 mA.

Dodatak na cenu za opcione module i module za povezivanje na GLT i Bus sisteme (fabrička ugradnja ili kasnija ugradnja nakon tehničkog razjašnjenja).

H-0-A prekidač (ručno-nula-automatski): Prethodni izbor režima rada pojedinačnih pumpi i ručnog režima rada u slučaju smetnje regulacije „ručno“ (postoji režim za hitan slučaj/probni režim mreže, motorna zaštita), „O“ (pumpa je isključena - nije moguće uključenje putem upravljačke jedinice) i „automatski“ (pumpa je omogućena za upravljanje u automatskom režimu rada). Relej za upoređivanje vrednosti za signal pozitivnog temperaturnog koeficijenta, pojedinačni signal rada i signala smetnje. Konvertor 0/2-10 V u 0/4…20 mA, soft starter za pumpu vršnog opterećenja, priključak na sistem upravljanja zgradom u skladu sa VDI 3814.

Bus sistemi: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Funkcije software-a

Potpuno automatsko upravljanje sa 1 do 4 pumpe, sa frekventno regulisanom pumpom osnovnog opterećenja, na osnovu upoređivanja zadate/stvarne vrednosti. Signal senzora 4-20 mA (test provodljivosti) za stvarnu vrednost regulacione veličine. Navigacija kroz meni pomoću simbola i brojeva menija. Mogu da se izaberu 2 podešavanja parametara: Easy meni (režim zadate vrednosti i režim regulacije) ili Expert meni (radni i regulacioni parametri). Sa ili bez rezervne pumpe, izabrati pomoću službe za korisnike. Automatska zamena na rezervnu pumpu u slučaju smetnje pogonske pumpe. Režim rada pumpi može slobodno da se izabere (ručno, isključeno, automatski). Brojač radnih sati po pumpi i postrojenju. Prikaz uključivanja po pumpi i postrojenju.

Automatski podesiva zamena pumpi:

 • Standardna postavka: Impulsna pumpa i pumpa osnovnog opterećenja se zamenjuju pri svakom novom zahtevu, bez obzira na broj radnih sati
 • Alternativno: Zamena pumpi prema radnim satima, ciklična zamena pumpi osnovnog opterećenja prema podesivim radnim satima

Probni rad automatske pumpe (pumpni Kick)

 • može da se uključi
 • Vreme između dva probna rada pumpi može se po želji programirati

Nadzor maks. i min. vrednosti postrojenja sa podesivim kašnjenjem i graničnim vrednostima. External On/Off preko kontakta za isključivanje automatskog režima postrojenja. Registar smetnji za poslednjih 16 smetnji. Prebacivanje zadate vrednosti, druga zadata vrednost može da se uključi preko kontakta. Moguća logička inverzija za SBM i SSM. Fabrički podešeni parametri za jednostavno puštanje u rad/uređaj za pokretanje.

Korišćeni standardi

Električna oprema za mašine EN 60204-1

Kombinacije niskonaponskih uređaja i upravljačkih uređaja EN 61439-1 i -2

Otpornost na smetnje elektromagnetne kompatibilnosti (EMV) za industrijske zone EN 61000-6-2

EMV emitovanje smetnji pri nameni u stambenim objektima, poslovnim i proizvodnim objektima i malim pogonima

EN 61000-6-3 (samo za SC-FC do 7,5 kW, stoga: EN 61000-6-4 emitovanje smetnji za industrijske zone)

Granične vrednosti stepena iskorišćenja motora u skladu sa IEC TS 60034-31 Ed. 1

Pumpe

Cirkulaciona pumpa za rad na suvo u inline konstrukciji sa ugrađenim frekventnim regulatorom za elektronsko upravljanje u režimu rada „konstantan diferencijalni pritisak“ (dp-c).

Nivo upravljanja sa jednim tasterom

 • Definisanje zadate vrednosti ili prilagođenje broja obrtaja
 • Izbor režima regulacije

?p-c (konstantan diferencijalni pritisak)

Konstantan n (broj obrtaja)

PID regulator

 • Pumpa uklj./isklj.
 • Izbor režima rada (za pogon sa dupleks pumpom):
 • Glavni/rezervni režim
 • Paralelni rad
 • Konfiguracija radnih parametara
 • Potvrda greške

Displej pumpe za prikazivanje sledećeg

 • Vrsta regulacije
 • Zadata vrednost (diferencijalni pritisak ili broj obrtaja)
 • Signali o greškama i upozorenja
 • Stvarne vrednosti (npr. potrošnja električne energije, stvarna vrednost senzora)
 • Pogonski podaci (npr. potrošnja električne energije, broj radnih sati)
 • Podaci o stanju (npr. stanje releja za SSM i SBM)
 • Podaci o uređajima (npr. oznake pumpi)

Interfejsi

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Upravljački ulaz „Eksterna zamena pumpi“ (radi samo kod pogona sa dupleks pumpom)
 • Analogni ulaz 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA za regulacioni režim (DDC) ili za daljinsko podešavanje zadate vrednosti
 • Analogni ulaz 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Infracrveni interfejs za bežičnu komunikaciju sa Wilo IR-Modulom, pogonskim uređajima i uređajima za održavanje Wilo IR-Monitora
 • Utično mesto za Wilo IF-Module za priključivanje na automatizaciju zgrade
 • Može da se konfiguriše beznaponski signal smetnje i pogona/spremnosti za rad
 • Interfejs za priključak dupleks pumpe

Trofazni motor sa frekventnim regulatorom, integrisanim upravljanjem dupleks pumpama, podesivim vremenskim intervalom za zamenu pumpi (u režimu dupleks pumpi), integrisana potpuna zaštita motora, različiti režimi rada za grejanje (HV) i klimatizaciju (AC), blokada pristupa, različiti nivoi rukovanja: standardni/održavanje.

Opseg isporuke

 • Instalacija sa više pumpi Wilo-SiFlux
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-SiFlux
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu pumpe
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu upravljačkog uređaja
Radni podaci
 • Broj pumpi
  3
 • Min. temperatura fluida Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  100 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Emitovanje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Učinak vratila P2(Q=maks.) izabranog radnog kola * broj pumpi
  7500 W
 • Broj obrtaja maks. nmax
  2900 rpm
 • Nominalna struja IN
  13.20 A
 • Klasa zaštite motora
  IP55
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • Neto težina oko m
  1408 kg
 • Broj artikla
  4189240

Radne krive

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

Napomena:

Rad SiFlux kompletnog sistema sa rezervnom pumpom (isprekidana radna kriva) nije standardno predviđen. Rezervna pumpa služi isključivo kao rezervni agregat u slučaju otkaza jedne od pogonskih pumpi (radne krive 1 i 2).

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

Šema električnog priključivanja

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Mrežni priključak: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Priključak za zaštitni provodnik
DDG:Priključak za davač diferencijalnog pritiska
In1 (1):Ulaz stvarne vrednosti 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Priključak za masu kod In1 i In2
+ 24 V (3):Izlaz jednosmernog napona za eksterni potrošač/davač. Opterećenje maks. 60 mA
In2:Ulaz zadate vrednosti 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, interfejs za upravljanje dupleks pumpom
Ext. off:Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“Preko eksternog beznaponskog kontakta pumpa može da se uključuje i isključuje (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznaponski zbirni signal rada (preklopni kontakt u skladu sa VDI 3814)
SSM:*Beznaponski zbirni signal smetnje (preklopni kontakt u skladu sa VDI 3814)
AUX:Eksterna zamena pumpi (samo kod rada sa dupleks pumpom). Preko eksternog beznaponskog kontakta pumpa može da se vrši zamena pumpi (24 V DC/10 mA)
DIP prekidač:1: Prebacivanje između režima za rad (O) i servisiranje (S)2: Aktiviranje menija za blokadu pristupa
Opcija:IF-Modul za povezivanje na automatizaciju zgrade

* Opteretivost kontakata za SBM i SSM:

min: 12 V DC/10 mA

maks: 250 V AC/1 A

IL-E

Informacije o poručivanju

Information for order placements
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • EAN broj
  4048482422589
 • Broj artikla
  4189240
 • Bruto težina oko m
  1709.0 kg
 • Neto težina oko m
  1408 kg
 • Ukupna dužina L
  1953.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1409 mm
 • Boja
  zelena/crna/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Prodajno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Specijalna paleta
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  2731.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-SiFlux

Broj artikla 4188939, 4190570
Izlaz 1405
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (43 MB)

Preuzmi

SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

PDF (16 MB)

Preuzmi

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (29 MB)

Preuzmi

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (241 kB)

Preuzmi

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Preuzmi

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (84 kB)

Preuzmi

PDF: SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje