Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

List sa tehničkim podacima

Hidraulički podaci
 • Indeks minimalne efikasnosti (MEI)
  0.7
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bara do 120 °C, 13 bara do 140 °C
 • Min. temperatura fluida Tmin
  -20 °C
 • Maks. temperatura fluida Tmax
  140 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podaci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Klasa energetske efikasnosti motora
  IE5
 • Nominalna snaga motora P2
  3.80 kW
 • Nominalna struja IN
  7.10 A
 • Nominalni broj obrtaja n
  4600 1/min
 • Broj obrtaja maks. nmax
  4600 rpm
 • Potrošnja električne energije P1 max
  4130.0 W
 • Emitovanje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Motorna zaštita
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, sa KTL prevlakom
 • Radno kolo
  PPS-GF40
 • Vratilo
  1.4542
 • Zaptivač vratila
  AQ1EGG
 • Lanterna
  5.1301, sa KTL prevlakom
Odobrene tečnosti (druge tečnosti na upit)
 • Voda za grejanje (u skladu sa VDI 2035)
  да
 • Ulje kao toplotni nosilac
  Poseban model uz doplatu
 • Rashladna i hladna voda
  да
 • Mešavine voda/glikol (kod 20 – 40 zapr.-% glikola i temperature fluida ≤ 40 °C)
  да
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane
  DN 50
 • Cevni priključak sa potisne strane
  DN 32
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
 • EAN broj
  4048482778259
 • Broj artikla
  2189099
 • Neto težina oko m
  40 kg
 • Bruto težina oko m
  47.0 kg
 • Merna dužina sa ambalažom
  795 mm
 • Visina sa ambalažom
  615 mm
 • Širina sa ambalažom
  515 mm
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Karton
 • Minimalna količina porudžbine
  1

Ispisni tekst

Visokoefikasna monoblok pumpa sa EC motorom klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2 i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom. Pumpa je izrađena kao jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska sa prirubničkim priključkom i mehaničkim zaptivačem. Stratos GIGA je prvenstveno koncipirana za pumpanje vode za grejanje (u skladu sa VDI 2035), hladne vode i mešavina voda/glikol bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, klimatizaciju i rashladnim sistemima.

Konstrukcija:

 • Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska sa nerazdeljenim vratilom u monoblok verziji sa nogarom u kućištu pumpe.
 • Dimenzije prirubnice i kućištau skladu sa EN 733
 • Prirubnica PN 16 - sa otvorima prema EN 1092-2
 • Priključak za merenje pritiska (R 1/8) za dograđeni davač diferencijalnog pritiska (varijanta ...-R1 bez davača diferencijalnog pritiska)
 • Kućište pumpe i prirubnica motora su serijski prevučene kataforeznom prevlakom
 • Mehanički zaptivač za pumpanje vode do Tmaks. = +140°C. Do T ≤ +40°C dozvoljena je primesa glikola sa zapreminskim udelom od 20 % do 40 %. Kod mešavina voda/glikol sa zapreminskim udelom glikola >40% do maks. 50% i temperaturom fluida od > + 40°C do maks. +120°C, ili kod fluida koji nisu voda mora da se predvidi neki alternativni mehanički zaptivač.
 • Naponi priključka 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Dodatna oprema:

 • Konzole za montažu na temelj
 • Setovi davača diferencijalnog pritiska 0 – 10 V za pumpe u verziji ...-R1
 • IR-Monitor
 • IR-Stick
 • IF-Modul PLR
 • IF-Modul LON
 • IF-Modul Modbus
 • IF-Modul BACnet
 • IF-Modul CAN

Serijska oprema:

 • Nivo rukovanja zelenim tasterom za:
  • Pumpa uklj./isklj.
  • Izbor vrste regulacije: Δp-c (konstantan diferencijalni pritisak), Δp-v (promenljivi diferencijalni pritisak), PID regulator, n-constant (regulator)
  • Podešavanje zadate vrednosti odn. broja obrtaja
  • Konfiguracija radnih parametara
  • Potvrda greške
 • Displej pumpe za prikazivanje sledećega:
  • Vrsta regulacije
  • Zadata vrednost (npr. diferencijalni pritisak ili broj obrtaja)
  • Dojava grešaka i upozorenja
  • Stvarne vrednosti (npr. potrošnja električne energije, stvarna vrednost senzora)
  • Radni podaci (npr. radni sati, potrošnja energije)
  • Podaci o stanju (npr. stanje releja za SSM i SBM)
  • Podaci o uređaju (npr. naziv pumpe)
  • Način rada (samo kod primene Y-komada: glavni/rezervni pogon, paralelni rad)

Dodatne funkcije:

 • Analogni interfejsi 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, integrisano upravljanje dupleks pumpom, dve konfigurabilne greške za dojavu rada i smetnje, konfigurabilno neispravno ponašanje prilagođeno za primenu kod grejanja i klimatizacije, blokada pristupa pumpi, integrisana potpuna motorna zaštita (KLF) sa elektronikom za ispad, serijski otvori za odvod kondenzata u kućištu motora (zatvoreni prilikom isporuke), infracrveni interfejs za bežičnu komunikaciju sa uređajima za rukovanje i servisiranje Wilo-IR-Modul i Wilo-IR-Monitor, utično mesto za Wilo IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON za povezivanje u automatizaciju zgrade.
Radni podaci
 • Fluid
  Water
 • temperatura fluida T
  -
 • temperatura okoline T
  -
 • Maksimalni radni pritisak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bara do 120 °C, 13 bara do 140 °C
 • Indeks minimalne efikasnosti (MEI)
  0.7
Podaci o motoru
 • Klasa energetske efikasnosti motora
  IE5
 • Emitovanje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nominalna snaga P2
  3800.0 W
 • Broj obrtaja maks. nmax
  4600 rpm
 • Nominalna struja IN
  7.10 A
 • Klasa izolacije
  F
 • Klasa zaštite motora
  IP55
 • Motorna zaštita
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, sa KTL prevlakom
 • Radno kolo
  PPS-GF40
 • Vratilo
  1.4542
 • Zaptivač vratila
  AQ1EGG
 • Lanterna
  5.1301, sa KTL prevlakom
Montažne dimenzije
 • Cevni priključak sa usisne strane
  DN 50
 • Cevni priključak sa potisne strane
  DN 32
Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
 • Neto težina oko m
  40 kg
 • Broj artikla
  2189099

Dimenzije i crteži sa dimenzijama

Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Radne krive

Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Šema električnog priključivanja

Stratos GIGA

Stratos GIGA

L1, L2, L3:Mrežni priključak: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE:Priključak zaštitnog provodnika
DDG:Priključak za senzor diferencijalnog pritiska
In1 (1):Stvarna vrednost ulaza 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2):Priključak za uzemljenje za In1 i In2
+ 24 V (3):DC naponski izlaz za eksterni potrošač/senzor. Maks. opterećenje 60 mA
In2:Zadata vrednost ulaza 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP:Multi-pumpa, interfejs za upravljanje dupleks pumpama
Ext. off:Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.”
Pumpa može da se uključi ili isključi preko eksternog, beznaponskog kontakta (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznaponski zbirni signal rada (preklopni kontakt u skladu sa VDI 3814)
SSM:*Beznaponski zbirni signal smetnje (preklopni kontakt u skladu sa VDI 3814)
AUX:Eksterna zamena pumpi (samo za pogon dupleks pumpe). Pumpa može da se uključi ili isključi preko eksternog, beznaponskog kontakta (24 V DC/10 mA)
DIP prekidač:1: Prebacivanje između radnog (O) i servisnog režima (S)
2: Aktiviranje/deaktiviranje menija za blokadu pristupa
Opciono:IF-Modul za povezivanje sa automatizacijom zgrade
* Kapacitet opterećenja kontakata za SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
maks.: 250 V AC/1 A

Stratos GIGA

Informacije o poručivanju

Informacije za slanje porudžbine
 • Proizvođač
  Wilo
 • Oznaka proizvoda
  Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
 • EAN broj
  4048482778259
 • Broj artikla
  2189099
 • Bruto težina oko m
  47.0 kg
 • Neto težina oko m
  40 kg
 • Ukupna dužina L
  547.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  380 mm
 • Boja
  zelena/srebrna
 • Svojstva ambalaže
  Transportno pakovanje
 • Vrsta pakovanja
  Karton
 • Broj po oblozi
  1
 • Širina bez ambalaže L
  276.0 mm
 • Minimalna količina porudžbine
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160201
Izlaz 2017-10
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1175

PDF (128 MB)

Preuzmi

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Broj artikla 2209010
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 44

PDF (6 MB)

Preuzmi

PDF: Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje