Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Actun OPTI-QS

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Potpuno nezavisno i ekonomično vodosnabdevanje zahvaljujući korišćenju solarne energije
 • Jednostavna električna instalacija pomoću integrisanog frekventnog regulatora bez potrebe za podešavanjem parametara
 • Optimizovana količina crpljenja vode zahvaljujući visokom stepenu iskorišćenja hidraulike i motora i dinamičkom MPPT-u (Maximum Power Point Tracking – garantuje rad solarnih panela u tački maksimalne snage)
 • Fleksibilnost specifična za postrojenje zahvaljujući širokom opsegu snage
 • Povećana dugotrajnost i pouzdanost zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i oklopljenoj verziji motora
 • Dodatna pogonska bezbednost zahvaljujući korišćenju integrisanih zaštitnih uređaja

Wilo-Actun OPTI-MS – Autonomous, optimised water supply using solar power.

Pouzdano snabdevanje vodom predstavlja izazov u​ suvim, udaljenim regionima van električne mreže. Novi Wilo-Actun OPTI-MS, koji se pogoni solarnom energijom, pruža rešenje nezavisno od električne mreže, za efikasno i pogonski bezbedno vodosnabdevanje.

Vrsta konstrukcije

Višestepena bunarska pumpa u konstrukciji sa zateznom trakom (QSI) ili kao vijčana pumpa (QSH) za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Specijalno koncipiran za rad sa fotonaponskim modulima
 • Za vodosnabdevanje i snabdevanje pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Za transportovanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Potpuno uronjiva, višestepena bunarska pumpa
  • kao centrifugalna pumpa u vrsti konstrukcije sa sklopovima (QSI) ili
  • kao vijčana pumpa (QSH)
 • Sa integrisanim nepovratnim ventilom
 • Sa oklopljenim motorom sa stalnim magnetima otpornim na koroziju, sa punjenjem mešavine vode i glikola
 • Integrisani frekventni regulator
 • Integrisani softverski algoritam za MPPT („Maximum Power Point Tracking”) za aplikacije sa solarnim modulima

Opseg isporuke

 • Bunarska pumpa sa priključnim kablom (2,5 m)
 • Kablovski konektor zaliven smolom sa integrisanim senzorom nivoa vode
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Hidraulika za samomontažu (samo QSH), uklj. uputstvo za montažu i dodatna oprema za montažu

Način označavanja

npr.

Wilo-Actun OPTI-QSH4.01-02

Actun

Familija proizvoda

OPTI

Oznaka serije

QS

Oznaka tipa

QS = Quick Solar

H

Hidraulična verzija

H = vijčana pumpa

I = višestepena centrifugalna pumpa

4

Nominalni prečnik u colima

.01

Nominalni protok u m3/h

-02

Broj stepena

Tehnički podaci

 • Radni napon: 70–190 V DC
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Maks. temperatura fluida: 35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,2 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Klasa zaštite: IP68
 • Potisni priključak: Rp 1¼ - Rp 1½

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Radna kola: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo hidraulike
  • QSH: Nerđajući čelik 1.4401 (AISI 316)
  • QSI: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4057 (AISI 431)

Opis/konstrukcija

Višestepena bunarska pumpa kao centrifugalna pumpa u vrsti konstrukcije sa sklopovima (QSI) ili kao vijčana pumpa (QSH) za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju.

Hidraulika

Višestepena centrifugalna pumpa sa uronjivim motorom (QSI) sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima ili kao vijčana pumpa (QSH). Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor sa stalnim magnetom. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Frekventni regulator

Hermetički zaliven frekventni regulator za direktan rad na izvorima jednosmerne struje. Integrisani softverski algoritam za MPPT („Maximum Power Point Tracking”) omogućava prilagođavanje na raspoloživu snagu radi maksimalnog povećanja količine ispumpane vode (dinamički MPPT).

Sadržane sigurnosne funkcije:

 • Prenaponska zaštita
 • Zaštita od prekomerne struje
 • Zaštita od rada na suvo (preko integrisanog senzora)
 • Kontrola temperature

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Proizvod

PDF: Wilo-Actun OPTI-QS

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje