Wilo-BAC

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Sniženi troškovi u pogledu životnog veka zbog optimizovanih stepena iskorišćenja
 • Kućište pumpe u modelu od plastike
 • Verzija sa Victaulic ili navojnim priključkom (BAC 70/135... samo sa Victaulic priključkom)

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Pumpa sa suvim rotorom u modelu Blok, sa navojnim ili Victaulic priključkom

Primena

Za pumpanje rashladne i hladne vode, mešavina glikol/voda i drugih tečnosti bez abrazivnih materija.

Način označavanja

PrimerBAC 40/126-1,5/2-S
BACMonoblok pumpe za primenu u klimatizacionim i rashladnim sistemima
40Cevni priključak (potisni nastavak)
126Prečnik radnog kola
1.5Nominalna snaga motora P2 u kW
2Broj polova
SNavojnim priključkom
RVictaulic priključak

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Dozvoljeno područje temperature -15 °C do +60 °C
 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz (drugi na zahtev)
 • Klasa zaštite IP 54
 • Navojni priključak: G2/G 1½ (tip S) odn. Victaulic priključak 60,3/48,3 mm (tip BAC 40…/R) ili 76,1/76,1 mm (tip BAC 70…/R)
 • Maks. radni pritisak 6,5 bari

Opis/konstrukcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska u monoblok verziji, sa aksijalnim usisnim nastavkom i radijalno postavljenim potisnim nastavkom.

Materijali

 • Kućište pumpe: PA 6.6 50% GF
 • Radno kolo: PA/PPO, ojačan staklenim vlaknima
 • Vratilo: X30Cr13
 • Mehanički zaptivač: BQEGG

Oprema/funkcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska u monoblok verziji, sa aksijalnim usisnim nastavkom i radijalno raspoređenim potisnim nastavkom

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radne krive

Proizvod

Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev)

Mešavine voda/glikol (pri 20-40 Vol.-% glikola i temperaturi fluida ≤ 40 °C)

Voda za grejanje (prema VDI 2035)

-

Rashladna i hladna voda

Dozvoljena područja primene

Postavljanje u zatvorenim objektima

Motor/elektronika

Integrisana puna zaštita motora

Specijalni model sa termistorskim senzorom (KLF) uz doplatu

Mogućnosti montaže

Montaža na konzolu

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-BAC

Broj artikla 2036430
Izlaz 0203
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 20

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-BAC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje