Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robustan sistem u skladu sa DIN 1988 (EN 806)
 • Visoko efikasna hidraulika pumpe
 • Cela instalacija sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • 2 - 6 paralelno povezanih, vertikalnih centrifugalnih pumpi visokog pritiska od plemenitog čelika, serije Helix V
 • Upravljački/regulacioni uređaj Komfort CC sa proširenim funkcijama, mikroračunarskim upravljanjem i displejom osetljivim na dodir, sa ili bez frekventnog regulatora za kontinualnu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja

Vrsta konstrukcije

Postrojenje za vodosnabdevanje, visoko efikasno, spremno za priključenje (sa normalnim usisavanjem) sa 2 do 6 paralelno povezanih, vertikalno raspoređenih centrifugalnih pumpi visokog pritiska sa suvim rotorom serije Helix V, uključujući Comfort-Controller CC (može da se nabavi sa ili bez pretvarača frekvencije).

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2 – 6 pumpi po postrojenju serije Helix V 4 do Helix V 52 sa standardnim motorom IE3, snage 0,75 kW i većim (opciono za manje snage motora)
 • Automatsko upravljanje pumpom preko Comfort Controller CC. COR sistemi su dodatno opremljeni frekventnim regulatorom u komandnom ormaru.
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda od 8 l, PN 16, potisna strana
 • Senzor pritiska, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Opciono sa osiguranjem od nedostatka vode i manometrom, usisna strana

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Transportne ušice za samomontažu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

R

Regulacija dotične pumpe osnovnog opterećenja prekofrekventnog regulatora sa upravljačkim uređajem

4

Broj pumpi

Helix V

Serija pumpi

22

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

03

Broj stepena pojedinačne pumpe

1

Broj podešenih radnih kola pumpe

K

Sa mehaničkim zaptivačem sa patronom

CC

Regulaciona jedinica; CC = Comfort-Controller

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (opciono 70 °C)
 • Radni pritisak 16 bari (opciono 25 bari)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½"- DN 200
 • Nominalni broj obrtaja 2850 1/min
 • Klasa zaštite IP 54 (regulacioni uređaj CC)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi (ostali fluidi na zahtev):napomena za fluide: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

Helix V 4 do Helix V 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Helix V 22 do Helix V 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4308
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih primenjenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličmim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 2 do 6 paralelno povezanih pumpi serije Helix V 4 do Helix V 52; svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa medijima su od nerđajućeg čelika; druge verzije su dostupne na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima zaporni ventil ili nepovratni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem
 • Membranska posuda: 8 l/PN16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu Zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog Comfort Controller CC
 • Prikaz pritiska: Manometar (ø 63 mm) je postavljen na potisnoj strani; dodatni digitalni prikaz krajnjeg pritiska na alfanumeričkom displeju osetljivim na dodir uređaja Comfort Controller.
 • Regulacioni uređaj/regulator; Postrojenje je serijski opremljeno regulatorom Comfort-CC; osim toga, regulator ima i frekventni regulator

Radno područje

Comfort CO(R)

Preuzimanja

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izlaz 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1197

PDF (144 MB)

Preuzmi

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 46

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje