Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robustan sistem u skladu sa DIN 1988 (EN 806)
 • Visoko efikasna hidraulika pumpe
 • Cela instalacija sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • 2 - 6 paralelno povezanih, vertikalnih centrifugalnih pumpi visokog pritiska od plemenitog čelika, serije Helix V
 • Upravljački/regulacioni uređaj Komfort CC sa proširenim funkcijama, mikroračunarskim upravljanjem i displejom osetljivim na dodir, sa ili bez frekventnog regulatora za kontinualnu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Postrojenje za vodosnabdevanje, visoko efikasno, spremno za priključenje (sa normalnim usisavanjem) sa 2 do 6 paralelno povezanih, vertikalno raspoređenih centrifugalnih pumpi visokog pritiska sa suvim rotorom serije Helix V, uključujući Comfort-Controller CC (može da se nabavi sa ili bez pretvarača frekvencije).

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer: Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC
CO Kompaktni sistem za povišenje pritiska
RRegulacija dotične pumpe osnovnog opterećenja prekofrekventnog regulatora sa upravljačkim uređajem
4Broj pumpi
Helix VSerija pumpi
22Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe
03Broj stepena pojedinačne pumpe
1Broj podešenih radnih kola pumpe
KSa mehaničkim zaptivačem sa patronom
CCRegulaciona jedinica; CC = Comfort-Controller

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (70 °C izborno)
 • Radni pritisak 16 bari (izborno 25 bari)
 • Pritisak dotoka 10 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½"- DN 200
 • Broj obrtaja 2850 1/min
 • Klasa zaštite IP 54 (regulacioni uređaj CC)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-6 pumpe po postrojenju serije Helix V 4 do Helix V 52 sa standardnim motorom IE2, snage 7,5 kW i većim standardnim motorom IE3 (opciono za manje snage motora)
 • Automatsko upravljanje pumpom preko Comfort Controller CC. COR sistemi su dodatno opremljeni frekventnim regulatorom u komandnom ormaru.
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN16, potisna strana
 • Senzor pritiska, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Opciono sa osiguranjem od nedostatka vode i manometrom, usisna strana

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih primenjenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličmim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 2 do 6 paralelno povezanih pumpi serije Helix V 4 do Helix V 52; svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa medijima su od nerđajućeg čelika; druge verzije su dostupne na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima zaporni ventil ili nepovratni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem
 • Membranska posuda: 8 l/PN16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu Zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog Comfort Controller CC
 • Prikaz pritiska: Manometar (ø 63 mm) je postavljen na potisnoj strani; dodatni digitalni prikaz krajnjeg pritiska na alfanumeričkom displeju osetljivim na dodir uređaja Comfort Controller.
 • Regulacioni uređaj/regulator; Postrojenje je serijski opremljeno regulatorom Comfort-CC; osim toga, regulator ima i frekventni regulator

Materijali

Helix V 4 do Helix V 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Helix V 22 do Helix V 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4308
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Transportne ušice za samomontažu

Uputstva za projektovanje

Regulator pritiska

U slučaju da je usisni pritisak suviše visok ili osciluje u velikoj meri, treba ugraditi regulator pritiska, koji minimalni usisni pritisak održava konstantnim. Dopuštena oscilacija usisnog pritiska je maks. 1,0 bar.

Protok

Do 400 m3/h (111 l/s), dimenzionisanje sistema prema DIN 1988 (EN 806); sa rezervnom pumpom do 480 m3/h (133 l/s) pri radu sa rezervnom pumpom kao dodatni agregat vršnog opterećenja.

Usisni pritisak

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni pritisak dotoka. Maksimalan pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska sistema uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Osiguranje od nedostatka vode (WMS)

Prema DIN 1988 (EN 806) je ugradnja osiguranje od nedostatka vode neophodna ako se sistemi za povišenje pritiska direktno priključe na javnu mrežu napajanja; time se sprečava moguć pad pritiska dovoda u napojnom vodu na vrednosti manje od 1,0 bar. Molimo, odmah ga poručite prilikom poručivanja sistema za povišenje pritiska. Wilo u tom slučaju ugrađuje osiguranje od nedostatka vode u sistem za povišenje pritiska, povezuje ga električnom instalacijom i ispituje ispravnost rada prilikom završnog ispitivanja.

Prekostrujna zaštitna sklopka

Prilikom instalacije prekostrujne zaštitne sklopke u kombinaciji sa frekventnim regulatorima treba imati u vidu da su predviđene isključivo prekostrujne zaštitne sklopke osetljive na sve vrste struje u skladu sa DIN/VDE 0664.

Norme/smernice

Kompletan sistem potpuno odgovara zahtevima

 • DIN 1988, deo 5
 • DIN 1988, deo 6* (**)

* Obratiti pažnju na propise u DIN 1988 (EN 806) i preduzeća za vodosnabdevanje. U odnosu na električne komponente, sistem odgovara zahtevima

 • VDE 0100, deo 430/deo 540
 • VDE 0110, deo 1/deo 540
 • VDE 0660, deo 101/deo 540 i
 • DIN 40719/IEC 754

Za korišćenje i pogon sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806).

(**)To ne važi za sisteme za gašenje požara prema DIN14462. Za ove sisteme se informišite posebno!

Radno područje

Radne krive

---- uključujući rezervnu pumpu

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-CC-System

Broj artikla 2063144
Izlaz 0306
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (23 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Broj artikla 4120943
Izlaz 1603
Broj verzije 09
Format stranice A4
Broj strana 15

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izlaz 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 17

PDF (5 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2063145
Izlaz 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (47 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje