Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Komforan sistem u skladu sa DIN 1988
 • 2-6 paralelno povezane, vertikalne centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije MVI
 • Komforni upravljački/regulacioni uređaj „CC“, sa mikroračunarskim upravljanjem sa programabilnom memorijom i grafičkim displejom osetljivim na dodir, unosom pogonskih parametara preko menija, kod COR sistema sa, odn. bez frekventnog regulatora za kontinualnu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska sa 2 do 6 paralelno povezanih, centrifugalnih pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika, sa normalnim usisavanjem

Primena

 • Za potpuno automatsko vodosnabdevanje u režimu dotoka, u oblasti javnog vodosnabdevanja, za povišenje pritiska iz rezervoara ili potisnih vodova, za komunalne, komercijalne, industrijske i privatne primene (npr. preduzeća za vodosnabdevanje, zanatski i industrijski pogoni, stambene i poslovne zgrade, javni objekti, zgrade javne uprave, hoteli, bolnice).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-6 pumpi serije MVI po postrojenju
 • Automatsko upravljanje pumpom preko CC-Controller
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastalu od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na svakoj pumpi, sa usisne i potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16, sa potisne strane
 • Senzor pritiska na strani izlaznog pritiska
 • Manometar, na strani ulaznog pritiska, opciono
 • Manometar, na strani izlaznog pritiska
 • Osiguranje od nedostatka vode opciono

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-4 MVI 804/CC

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

R

Regulacija dotične pumpe osnovnog opterećenja preko frekventnog regulatora

4

Broj pumpi

MVI

Serija pumpi

8

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

CC

Jedinica regulatora; CC = Comfort-Controller

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (70 °C izborno)
 • Radni pritisak 16 bari (izborno 25 bari)
 • Pritisak dotoka 10 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½"- DN 200
 • Nominalni broj obrtaja 2850 1/min
 • Klasa zaštite IP 54 (regulacioni uređaj CC)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje

Materijali

MVI 1.. do 16..-6

 • Radna kola i stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404 (MVI 16..-6 samo od 1.4301)
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Osovina od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

MVI 16.. do 95..

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe EN-GJL-250/1.4404
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4057 / 1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge varijante su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koristi se 2 do 6 paralelno povezanih pumpi serije MVI 2 do MVI 95; sve komponente ovih pumpi koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika, odn. počevši od serije MVI 16.. od sivog liva (sa kataforičkom prevlakom), tj. od nerđajućeg čelika na zahtev
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja ili leptirasti ventil i nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog regulatora Comfort Controller
 • Prikaz pritiska: sa strane dolaznog i potisnog pritiska preko manometra (ø 63 mm); dodatni prikaz potisnog digitalni pritiska na alfanumeričkom displeju osetljivim na dodir uređaja Comfort Controller.
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno regulatorom Comfort-CC; osim toga, regulator ima i frekventni regulator

Radno područje

Comfort CO(R)

Preuzimanja

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izlaz 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1197

PDF (144 MB)

Preuzmi

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 46

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Broj artikla 2050778
Izlaz 1502
Broj verzije 07
Format stranice A4
Broj strana 100

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje