Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa cirkulacionim pumpama visokog pritiska, od nerđajućeg čelika, serije Helix VE, može se regulisati sa integrisanim frekventnim regulatorom od 25 Hz do 60 Hz
 • Visoko efikasna hidraulika pumpe
 • Cela instalacija sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • Integrisana detekcija rada na suvo sa automatskim isključivanjem preko regulacione elektronike motora
 • Maksimalan kvalitet regulacije preko CCe regulacionog uređaja, sa proširenim funkcijama, mikroračunarskim upravljanjem i displejom osetljivim na dodir

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasna jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje (normalno usisna). Sa 2 do 6 paralelno povezane, vertikalno postavljene centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika u verziji sa suvim rotorom serije Helix VE, pri čemu svaka pumpa raspolaže integrisanim frekventnim regulatorom sa vazdušnim hlađenjem, uklj. Comfort Controller CCe.

Primena

 • Za potpuno automatsko vodosnabdevanje u režimu dotoka, u oblasti javnog vodosnabdevanja, za povišenje pritiska iz rezervoara ili potisnih vodova, za komunalne, komercijalne, industrijske i privatne primene (npr. preduzeća za vodosnabdevanje, zanatski i industrijski pogoni, stambene i poslovne zgrade, javni objekti, zgrade javne uprave, hoteli, bolnice).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-6 pumpi po postrojenju, serije Helix VE 4 do Helix VE 16, sa standardnim motorima ekvivalentnim sa IE4 i kontinualnim regulacionim radom sa integrisanim frekventnim regulatorom kod svake pumpe
 • Automatsko upravljanje pumpom preko Comfort Controller CCe.
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN16, potisna strana
 • Senzor pritiska, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Opciono osiguranje od nedostatka vode sa manometrom, usisna strana

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Transportne ušice za samomontažu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe

COR

Kompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja svake pumpe

4

Broj pumpi

Helix VE

Serija pumpi

16

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

03

Broj stepena pojedinačne pumpe

K

Sa mehaničkim zaptivačem sa patronom

5,5

Nominalna snaga motora P2 u kW [sadržano samo ukoliko je za tipove sa istom hidrauličkom snagom dostupno više motora]

CCe

Regulacioni uređaj; CCe = Comfort Controller za pumpe sa integrisanim frekventnim regulatorom

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Temperatura fluida maks. +50 °C (+70 °C izborno)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bari (izborno 25 bari)
 • Pritisak dotoka 10 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 125
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½" - DN 125
 • Područje broja obrtaja 1500-3770 1/min
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Osigurač sa mrežne strane A, AC 3, koji odgovara snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje odgovara normi DIN 1988 (EN 806)
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje

Materijali

Za serije s Helix VE 4 do VE 16:

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od plemenitog čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila od 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih primenjenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličmim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: Koristi se 2 do 6 paralelno povezanih pumpi serija Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. Frekventni regulatori sa vazdušnih hlađenjem montirani na motoru pumpe omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima za pumpe iz serije Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. su od nerđajućeg čelika; druge verzije na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: Kod serija Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN16 mora da se postavi na potisnoj strani. Sa membranom od butil-kaučuka, DVGW/KTW, odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere, sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: od 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog Comfort Controller CCe
 • Prikaz pritiska: Manometar (ø 63 mm) je postavljen na potisnoj strani; dodatni digitalni prikaz krajnjeg pritiska na alfanumeričkom displeju osetljivim na dodir uređaja Comfort Controller.
 • Upravljački uređaj/regulator Postrojenje je serijski opremljeno uređajem Comfort Controller CCe

Radno područje

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Preuzimanja

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 46

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izlaz 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1197

PDF (144 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje