Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Konforna instalacija odgovara svim zahtevima DIN 1988
 • 2 - -6 paralelno povezanih, vertikalnih centrifugalnih pumpi visokog pritiska serije MVIS, kompletno od plemenitog čelika
 • Sistem koji radi skoro nečujno zbog centrifugalne pumpe visokog pritiska sa vlažnim rotorom serije MVIS, od plemenitog čelika
 • Do 20 dB[A] tiši od konvencionalnih postrojenja sa sličnom hidrauličnom snagom

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska sa motorom sa vlažnim rotorom, sa 2 do 6 paralelno povezane centrifugalne pumpe visokog pritiska od plemenitog čelika, sa normalnim usisavanjem

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-6 pumpi po postrojenju
 • Automatsko upravljanje pumpom preko CC-Controller
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Kuglasta slavina prenosnika odnosno leptirasti ventil na svakoj pumpi, sa usisne i potisne strane
 • Blokada povratnog toka na potisnoj strani
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, na potisnoj strani
 • Senzor pritiska sa potisne strane
 • Manometar (na strani ulaznog pritiska) opciono
 • Manometar (na potisnoj strani)
 • Osiguranje od nedostatka vode opciono

Opseg isporuke

 • sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, ispitan na funkcionalnost i nepropusnost, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-4 MVIS 804/CC

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

R

Regulacija dotične pumpe osnovnog opterećenja preko frekventnog regulatora

4

Broj pumpi

MVIS

Serija pumpi

8

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

CC

Jedinica regulatora; CC = Comfort-Controller

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230 /400 V ± 10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 2" - Rp 3"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 2" - Rp 3"
 • Nominalni broj obrtaja 2750 o/min
 • Klasa zaštite IP44
 • Sa mrežne strane osigurač [AC 3] u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi (ostali fluidi na zahtev):napomena za fluide: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301
 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4122
 • Zaptivač EPDM (EP 851)
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301
 • Ležaj od grafita, impregniran veštačkom smolom
 • Stopa pumpe EN-GJL-250
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge varijante su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koristi se 2 do 6 paralelno povezane pumpe serija MHI 2, MHI 4, MHI 8 i MHI 8..; sve komponente ovih pumpi koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja i nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog regulatora Comfort Controller
 • Prikaz pritiska: na strani ulaznog i izlaznog pritiska preko manometra (ø 63 mm); dodatni digitalni prikaz izlaznog pritiska na alfanumeričkom displeju osetljivim na dodir regulatora Comfort-Controller
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno regulatorom Comfort-CC; osim toga, kod COR postrojenja postoji i frekventni regulator za regulaciju broja obrtaja pumpe osnovnog opterećenja

Radno područje

Comfort-N CO(R)

Preuzimanja

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izlaz 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1197

PDF (144 MB)

Preuzmi

Wilo-CC sistem

Broj artikla 2063144
Izlaz 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 46

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje