Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Skoro bešuman sistem sa 2-4 paralelno povezane centrifugalne pumpe visokog pritiska, sa vlažnim rotorom, od nerđajućeg čelika, sa integrisanim frekventnim regulatorom hlađenim vodom
 • Do 20 dB[A] tiši od konvencionalnih postrojenja sa sličnom hidrauličnom snagom
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije od 20 do 50 Hz
 • Bezbedan rad zahvaljujući MVISE pumpama sa integrisanom detekcijom rada na suvo i automatskim isključenjem

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska sa regulacijom broja obrtaja motora sa vlažnim rotorom, sa 2 do 4 paralelno povezane centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika, sa normalnim usisavanjem

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer:Wilo-COR-3 MVISE 406/VR
CORKompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja
3Broj pumpi
MVISESerija pumpi
4Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]
06Broj stepena pojedinačne pumpe
VRRegulaciona jedinica; VR = Vario regulator

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bari
 • Pritisak dotoka 6 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 2" - R 3"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 2" - R 3"
 • Opseg broja obrtaja 1100 - 2750 1/min
 • Klasa zaštite IP 44
 • Sa mrežne strane osigurač [AC 3] u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Rashladna voda
  • Pitka i potrošna voda
  • Voda za gašenje
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima.

Oprema/funkcija

 • 2‐4 pumpe sa motorima sa vlažnim rotorom po postrojenju
 • kontinualna regulacija preko pumpi sa integrisanim frekventnim regulatorima
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4571
 • Zaporni ventil na svakoj pumpi, sa usisne i potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16, sa potisne strane
 • Senzor pritiska na strani izlaznog pritiska
 • Manometar (na strani ulaznog pritiska) opciono
 • Manometar (na strani izlaznog pritiska)
 • Osiguranje od nedostatka vode opciono

Opis/konstrukcija

 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge varijante su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koriste se 2 do 4 paralelno povezane pumpe serija MVISE 2.., 4.., 8..; adaptirani frekventni regulatori na motoru pumpe omogućavaju za sve pumpe ovih serija kontinualnu regulaciju; sve komponente pumpe koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja odn. leptirasti ventil i nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem na potisnoj strani.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog regulatora Comfort Vario
 • Prikaz pritiska: na strani ulaznog i izlaznog pritiska preko manometra (ø 63 mm); dodatni digitalni prikaz izlaznog pritiska na alfanumeričkom LCD displeju regulatora Comfort-Vario
 • Regulator: uređaj je serijski opremljen regulatorom Vario-VR

Materijali

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301
 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4122
 • Zaptivači EPDM (EP851)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301
 • Ležaj od grafita, impregniran veštačkom smolom
 • Nogar pumpe EN‐GJL-250
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

Dodatni mrežni priključci na upit

Uputstva za projektovanje

Regulator pritiska

Nestabilan pritisak dovoda kompenzuje se pomoću regulacije broja obrtaja, koja je integrisana u svakoj pojedinačnoj pumpi, ukoliko oscilacije pritiska nisu veće od razlike između zadane vrednosti pritiska i nultog napora pojedinačne pumpe pri min. broju obrtaja (rad sa 20 Hz odn. 25 Hz). Ako je oscilacija pritiska veća, onda ispred instalacije mora da se ugradi ventil za redukciju pritiska.

Prekostrujna zaštitna sklopka

Prilikom instalacije prekostrujne zaštitne sklopke u kombinaciji sa frekventnim regulatorima treba imati u vidu da su predviđene isključivo prekostrujne zaštitne sklopke osetljive na sve vrste struje u skladu sa DIN/VDE 0664.

Pritisak dotoka

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni pritisak dotoka (vidi Tehničke podatke). Maksimalan pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska sistema uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Samo za sisteme protivpožarne zaštite verzija prema DIN 1988 (EN 806), deo 5+6.

Ovo ne važi za sisteme za gašenje požara u skladu sa DIN 14462. Za ove sisteme se informišite posebno!

Za primenu i rad sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806).

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-VR-System

Broj artikla 2040503
Izlaz 1108
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (12 MB)

Preuzmi

Wilo-MVISE-2G

Broj artikla 4102054
Izlaz 0806
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2063145
Izlaz 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (47 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje