Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem zbog centrifugalnih pumpi visokog pritiska od plemenitog čelika, serije MHIE sa integrisanim, frekventnim regulatorom hlađenim vazduhom
 • Nesrazmerno veliki opseg regulacije frekventnog regulatora
 • Integrisana potpuna zaštita motora preko PTC-a
 • Ugrađeni uređaj za prepoznavanje rada na suvo sa automatskim isključivanjem prilikom nestanka vode preko radnog područja snage elektronske regulacije motora

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa centrifugalnom pumpom visokog pritiska, sa normalnim usisavanjem i sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije MHIE sa kontinualnom regulacijom preko integrisanog pretvarača frekvencije
 • Svi delovi u kontaktu sa fluidom su otporni na koroziju
 • Zaporni ventil, sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda 8 l, PN16

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-1 MHIE 205/GE

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

R

Regulacija pomoću frekventnog regulatora

1

Sa pumpom

MHIE

Serija pumpi

2

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

05

Broj stepena pojedinačne pumpe

GE

Osnovna jedinica, tj. bez dodatnog regulacionog uređaja

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz odn. zavisno od tipa i 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (70 °C izborno)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 10 bari
 • Pritisak dotoka 6 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1" - Rp 2"
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1¼" - R 1½"
 • Opseg broja obrtaja 1160 - 3500 1/min
 • Klasa zaštite IP 54
 • Sa mrežne strane osigurač [AC 3] u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Čista voda bez taloga
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitka voda

Materijali

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Nogar pumpe od aluminijuma
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Nerđajući čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod: kompletan cevovod sa potisne strane od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koristi se po 1 pumpa serija MHIE 2.., 4.., 8.. oder 16.. (kapacitet motora do maks. 2,2 kW); adaptirani frekventni regulator sa vazdušnim hlađenjem omogućava kontinualnu regulaciju za sve pumpe ove serije između 25 Hz i maks. 60 Hz; sve komponente koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika
 • Armature: pumpa na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja odn. nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807

Radno područje

Comfort-Vario COR-1 MHIE

Preuzimanja

Wilo-Economy MHIE

Broj artikla 4090996
Izlaz 1609
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 22

PDF (794 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje