Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Kompaktni sistem sa izvanrednim odnosom cena/učinak zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije MHIE, sa integrisanim frekventnim regulatorima hlađenim vazduhom
 • Nadprosečno veliki regulacioni opseg
 • Integrisana potpuna zaštita motora sa termistorskim senzorom (PTC)
 • Integrisana detekcija rada na suvo sa automatskim isključivanjem u slučaju nedostatka vode preko regulacione elektronike motora
 • Odobrenje za pitku vodu (ACS, KTW, WRAS) za sve komponente provode fluide (EPDM)

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska sa 2 do 3 paralelno povezane normalno usisne centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika, sa integrisanim frekventnim regulatorima

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje).
 • Pumpanje pitke vode i procesne vode, rashladne vode ili drugih upotrebnih vrsta vode, koje ni hemijski ni mehanički ne napadaju korišćene materijale i nemaju abrazivne sastojke ili sastojke dugih vlakana

Oprema/funkcija

 • 2-3 MHIE pumpe po sistemu
 • kontinualna regulacija preko pumpi sa integrisanim frekventnim regulatorima
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na svakoj pumpi, sa usisne i potisne strane
 • Blokada povratnog toka na potisnoj strani
 • Membranska posuda 8 l, PN10, sa potisne strane
 • Senzor pritiska sa potisne strane
 • Manometar, na strani ulaznog pritiska, opciono
 • Manometar, na strani izlaznog pritiska
 • Osiguranje od nedostatka vode opciono
 • ECe upravljačka jedinica sa metalnim kućištem IP54, koja se sastoji od internog mrežnog dela, mikroprocesora, analognih i digitalnih ulaznih i izlaznih modula za aktiviranje elektronskih pumpi sa frekventnim regulatorima

Opseg isporuke

 • sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, ispitan na funkcionalnost i nepropusnost, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe

COR

Kompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

3

Broj pumpi

MHIE

Serija pumpi

4

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

06

Broj stepena pojedinačne pumpe

ECe

Regulaciona jedinica; ECe = Easy Control sa elektronski regulisanim pumpama

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz odn. zavisno od tipa i 1~230 V, 50/60 Hz (druge verzije na zahtev)
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (opciono 70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 10 bari
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 2” - DN 100
 • Nominalni prečnici priključka na strani ulaznog pritiska R 2" - DN 100
 • Opseg broja obrtaja 1200 – 3770 o/min
 • Klasa zaštite IP54
 • Komunikacija preko ModBus RTU
 • Mrežno osiguranje A, AC 3 odgovarajuće snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi (ostali fluidi na zahtev). Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Rashladna voda
  • Pitka i procesna voda

Materijali

Pojedinačna pumpa:

 • Radna kola, stepenaste komore, kućište pumpe od nerđajućeg čelika (inoksa) 1.4301/1.4404
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4404
 • Zaptivači od EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Mehanički zaptivač od volfram-karbida/grafita
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Stopa pumpe od aluminijuma

Opis/konstrukcija

 • Pocinkovani osnovni okvir sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge varijante su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koriste se 2 do 3 paralelno povezane pumpe serija MHIE 2.., 4.., 8.. i 16..; adaptirani frekventni regulatori na motoru pumpe omogućavaju za sve pumpe ovih serija kontinualnu regulaciju; sve komponente pumpe koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Armature: svaka pumpa na usisnoj i na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja odn. leptirasti ventil i nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem na potisnoj strani.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 10 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnim ventilom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog regulatora ECe
 • Prikaz pritiska: na strani ulaznog i izlaznog pritiska preko manometra (ø 63 mm); dodatni digitalni prikaz izlaznog pritiska na alfanumeričkom LCD displeju regulatora ECe
 • Regulator: uređaj je serijski opremljen regulatorom ECe-Regler

Radno područje

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Preuzimanja

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2550650
Izlaz 2019-05
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 20

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-Control EC/ECe-Booster

Broj artikla 2549070
Izlaz 2019-07
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1212

PDF (11 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Broj artikla 2551689
Izlaz 2019-05
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 745

PDF (84 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje