Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-CronoBloc-BL-E

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije ugrađenom elektronskom regulacijom
 • Opcioni interfejs za BUS komunikaciju preko utičnih IF-Modula
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući dokazanoj tehnologiji zelenog tastera i displeju
 • Integrisana potpuna motorna zaštita (termistorski senzor) sa elektronskom zaštitom
 • Pogodan za korisnike zbog snaga i glavnih dimenzija u skladu sa EN 733 (DIN za norm pumpe)

Vrsta konstrukcije

Elektronski regulisana pojedinačna pumpa sa suvim rotorom monoblok konstrukcije sa prirubničkim priključkom i automatskim prilagođavanjem snage.

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • PID-kontrola
 • Ručni režim rada (n=konstantan)

Nivo ručnog upravljanja

 • Zeleno dugme i displej

Ručne funkcije

 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)
 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Konfiguracija svih radnih parametara
 • Potvrda greške

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Analogni ulaz 0-10 V, 0-20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 2-10 V, 4-20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 0-10 V za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Analogni ulaz 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirna dojava smetnje SSM
 • Zbirna dojava rada SBM

Razmena podataka

 • Interfejs za bežičnu razmenu podataka infracrvenim zracima sa IR-monitorom/stikom
 • Utično mesto za Wilo IF-Modul (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON), za povezivanje sa automatizacijom zgrade

Funkcije osiguranja

 • Potpuna motorna zaštita s integrisanom elektronskom zaštitom
 • Blokada pristupa

Upravljanje dupleks pumpama (2 x pojedinačna pumpa; samo kod primene kao Y-komada)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje u slučaju smetnje)
 • Glavni/rezervni rad, zamena pumpe nakon 24 sata
 • Paralelni rad

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer

BL-E 40/160-5,5/2-R1

BL-E

Monoblok pumpa sa elektronskom regulacijom

40

Nominalni prečnik DN cevnog priključka (potisni nastavak)

160

nominalni prečnik radnog kola u mm

5.5

Nominalna snaga motora P2 u kW

2

Broj polova

-R1

Verzija bez okvira za nošenje

Tehnički podaci

 • Dozvoljeni opseg temperatura od -20 °C do +140 °C
 • Mrežni priključak
  • 3~440 V -5/±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5/±10 %, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IP 55
 • Nominalni prečnik DN 32 do DN 125
 • Maks. radni pritisak, 16 bar (120 °C)

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: Standardno: EN-GJL-250, opciono: Austemperovani nodularni liv EN-GJS-400-18-LT
 • Radno kolo: Standardno: EN-GJL-200, opciono: Bronza CuSn 10
 • Vratilo: 1.4122
 • Mehanički zaptivač: AQEGG, ostali mehanički zaptivači na zahtev

Opis/konstrukcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska u monoblok verziji, sa aksijalnim usisnim nastavkom i radijalno postavljenim potisnim nastavkom sa

 • Mehanički zaptivač
 • Prirubnički priključak sa priključkom za merenje pritiska R 1/8
 • Lanterna
 • Spojnica
 • Motor sa integrisanom elektronskom regulacijom broja obrtaja

Radno područje

CronoBloc-BL-E

Preuzimanja

Wilo-IL-E/DL-E/BL-E

Broj artikla 2112769-72, 2122801
Izlaz 1512
Broj verzije 01
Broj strana 73

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-CronoLine-IL-E/DL-E/BL-E - Installation and operating instructions - 50 Hz

Broj artikla 2160195
Izlaz 2017-12
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 70

PDF (80 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-CronoBloc-BL-E

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje