Wilo-CronoTwin-DL-E

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije ugrađenom elektronskom regulacijom
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući tehnologiji zelenog tastera i displeju
 • Različite vrste rada: Glavni/rezervni režim i paralelni režim
 • Konfiguracija pogrešnog ponašanja prema primeni za grejanje i klimatizaciju
 • Integrisana potpuna motorna zaštita (termistorski senzor) sa elektronskom zaštitom

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Elektronski regulisane dupleks pumpe sa suvim rotorom modela inlajn sa prirubničkim priključkom i automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Način označavanja

PrimerDL-E 50/170-7,5/2-R1
DL-EInlajn dupleks pumpa sa elektronskom regulacijom
50Nominalni prečnik DN cevnog priključka
170Nominalni prečnik radnog kola
7.5Nominalna snaga motora P2 u kW
2Broj polova
R1Model bez senzora pritiska

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Dozvoljeno područje temperature -20 °C do +140 °C
 • Mrežni priključak
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IP 55
 • Nominalni prečnik DN 40 do DN 200
 • Maks. radni pritisak 16 bari

Opis/konstrukcija

Jednostepena dupleks pumpa niskog pritiska u Inline verziji sa sledećim delovima

 • Preklopni ventil
 • Mehanički zaptivač
 • Prirubnički priključak
 • Lanterna
 • Spojnica
 • Motor sa integrisanom elektronskom regulacijom broja obrtaja

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo:
  • Standardna verzija: EN-GJL-200
  • Poseban model: Bronza CuSn 10
 • Vratilo: 1.4122
 • Mehanički zaptivač: AQEGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • PID-kontrola
 • Ručni režim rada (n=konstantan)

Nivo ručnog upravljanja

 • Zeleno dugme i displej

Ručne funkcije

 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)
 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Konfiguracija svih radnih parametara
 • Potvrda greške

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Upravljački ulaz „Eksterna zamena pumpi“ (radi samo kod pogona sa dupleks pumpom)
 • Analogni ulaz 0–10 V, 0–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 2–10 V, 4–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 0–10 V za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Analogni ulaz 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirna dojava smetnje SSM
 • Zbirna dojava rada SBM

Razmena podataka

 • Interfejs za bežičnu razmenu podataka infracrvenim zracima sa IR-monitorom/stikom
 • Utično mesto za Wilo IF-Modul (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON), za povezivanje sa automatizacijom zgrade

Funkcije osiguranja

 • Potpuna motorna zaštita s integrisanom elektronskom zaštitom
 • Blokada pristupa

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje u slučaju smetnje)
 • Glavni/rezervni rad, zamena pumpe nakon 24 sata
 • Paralelni rad
 • Paralelni rad (uključivanje i isključivanje vođeno vršnim opterećenjem optimizovanog stepena korisnog dejstva)

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez davača diferencijalnog pritiska
 • Varijanta ...-L1 sa radnim kolom od bronze (uz doplatu)
 • Varijanta ...-H1 sa kućištem od temperovanog nodularnog liva (uz doplatu)
 • Varijanta ...-S1/S2 sa specijalnim mehaničkim zaptivačem (uz doplatu)

Dodatna oprema

 • 3 konzole sa materijalom za pričvršćivanje za izgradnju temelja
 • Slepa prirubnica za kućište dupleks pumpe
 • IR-Monitor, IR-Stick
 • IF-Modul PLR za priključivanje na PLR/pretvarač
 • IF-Modul LON za priključivanje na LONWORKS mrežu
 • IF-Modul BACnet
 • IF-Modul Modbus
 • IF-Modul CAN
 • Regulacioni sistemi VR-HVAC
 • Regulacioni sistemi CCe-HVAC
 • Regulacioni sistemi SCe-HVAC
 • Davač diferencijalnog pritiska (DDG)

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Wilo-CronoTwin-DL-E (2 pola)

Wilo-CronoTwin-DL-E (4 pola)

Proizvod

Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev)

Voda za grejanje (prema VDI 2035)

Mešavine voda/glikol (pri 20-40 Vol.-% glikola i temperaturi fluida ≤ 40 °C)

Rashladna i hladna voda

Ulje za prenošenje toplote

Poseban model uz doplatu

Dozvoljena područja primene

Standardni model za radni pritisak pmax

16 bar (do +120 °C) bar

Poseban model za radni pritisak pmax

- bar

Područje temperature pri maks. temperaturi okoline do +40 °C

-20...+140 °C (u zavisnosti od prenosnog medija)

Maks. temperatura okoline

+40 °C

Postavljanje u zatvorenim objektima

Postavljanje na otvorenom

-

Cevni priključci

Nominalni prečnici priključka DN

40 - 200

Prirubnice (prema EN 1092-2)

PN 16

Materijali

Kućište pumpe

EN-GJL-250

Držač

EN-GJL-250

Radno kolo

EN-GJL-200

Radno kolo (poseban model)

G-CuSn10

Vratilo pumpe

1.4122

Mehaničkim zaptivačem

AQEGG

Ostali mehanički zaptivači

na zahtev

Električni priključak

Mrežni priključak

3~380 V, 50/60 Hz

Područje broja obrtaja

380-1450
750-2900 1/min

Motor/elektronika

Tehnologija motora

Asinhroni motor

Integrisana puna zaštita motora

Způsob ochrany

IP 55

Izolační třída

F

Rušivé vyzařování

EN 61800-3

Odolnost vůči rušení

EN 61800-3

Prekostrujna zaštitna sklopka (FI)

Mogućnosti montaže

Cevna montaža (≤ 15 kW snage motora)

Montaža na konzolu

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-IL-E/DL-E/BL-E

Broj artikla 2112769-72, 2122801
Izlaz 1512
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 73

PDF (8 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-CronoTwin-DL-E

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje