Wilo-Drain MTC

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusna verzija od sivog liva
 • Spoljni mehanizam za usitnjavanje
 • Zaptivanje na strani fluida pomoću mehaničkog zaptivača
 • Uljna komora
 • Uvlačenje kabla vodootporno po dužini

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa spoljnim mehanizmom za usitnjavanje, za trajni pogon, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • otpadne voda sa fekalijama
 • prečišćene otpadne vode bez fekalija i sa vlaknastim sadržajem
 • prljave vode

Način označavanja

npr.:Wilo-Drain MTC 32F55.13/66Ex
MTMacerator Technology
CVerzija od sivog liva
32Nominalni prečnik [mm]
FOblik radnog kola
55Maks. napor [m]
13Maksimalan protok [m3/h]
66Snaga P2 [kW] (= vrednost/10 = 6,6 kW)
ExATEX certifikat
ASa plivajućim prekidačem i utikačem sa zaštitnim prekidačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz (samo MTC 40) i 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2‑15 min. odn. S3 30%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Dužina kabla: 10 m

Oprema/funkcija

 • Mehanizam za usitnjavanje sa sečivom sa spoljne strane i vučnim rezom
 • Kontrola temperature namotaja bimetalnim senzorima

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa spoljnim mehanizmom za usitnjavanje kao potopivi blok agregat za stacionarnu i prenosivu montaža u vlažnom prostoru.

Hidraulika

Izlaz sa potisne strane izrađen je kao horizontalni navojni/prirubnički spoj ili kao prirubnički spojevi. Primenjuju se otvorena višekanalna radna kola.

Motor

Primenjuju se motori sa površinskim hlađenjem u monofaznoj (samo MTC 40) i trofaznoj verziji za direktno startovanje. Otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).

Osim toga, motori su opremljeni termičkim nadzorom namotaja. Termički nadzor namotaja štiti namotaj motora od pregrevanja. Za to se standardno koriste bimetalni senzori.

U zavisnosti od veličine konstrukcije, motor može dodatno da se opremi eksternom elektrodom za nadzor zaptivne komore. Ona signalizira prodor vode u zaptivnu komoru preko zaptivanja na strani pumpe.

Priključni kabl standardno ima slobodne krajeve, dužinu od 10 m i saliven je tako da je vodootporan po dužini. Verzija "A" je opremljena plivajućim prekidačem i utikačem sa zaštitnim kontaktom.

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem i štiti motor od prodiranja fluida preko zaptivanja na strani pumpe. Zaptivanje sa strane pumpe i motora je različito izvedeno, zavisno od tipa motora:

 • MTC 32F33.17 i ...39.16: na strani fluida pomoću mehaničkog zaptivača. a sa strane motora pomoću dva zaptivna prstena radijalnog vratila
 • MTC 32F22.17, ...26.17, ...49.17, und ...55.13: dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača
 • MTC 40: dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača

Materijali

 • Kućište motora: EN-GJL-200 odn. EN-GJL-250
 • Kućište hidraulike: EN-GJL-250
 • Radno kolo: EN-GJL-HB175, EN-GJS-500 ili EN-GJL-250
 • Vratilo: Nerđajući čelik 1.0503, 1.7225 ili 1.4021
 • Mehanizam za usitnjavanje: Nerđajući čelik 1.4112, abrazit/1.4034 ili X102CrMo17K4
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora:
  • MTC 40: Al-Oxid/SiC
  • MTC 32F16.17, MTC 32F22.17 i MTC 32F26.17: SiC/SiC
  • MTC 32F33.17 i MTC 32F39.16: NBR
  • MTC 32F49.17 i MTC 32F55.13: Grafit/keramika
 • Statički zaptivač: NBR

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Priključni kabl od 10 m sa slobodnim krajem
 • Verzija A sa ugrađenim plivajućim prekidačem i utikačem sa zaštitnim kontaktom
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Dodatna oprema

 • Uređaj za ovešenje ili nogar pumpe
 • Lanci
 • Upravljački uređaji, releji i utikači
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Jednokanalno radno kolo

-

Vortex radno kolo

-

Višekanalno radno kolo

Otvoreno višekanalno radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

Vrtložnik

-

Zaptivna komora

Komorа za propuštanje

-

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

-

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

-

Suvi motor sa cirkulacionim hlađenjem

-

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

Stacionarna montaža na suvom

-

Prenosna montaža na suvom

-

Oprema/funkcija

Nadzor nepropusnosti motora

-

Nadzor zaptivne komore

-

Nadzor komore propuštanja

-

Nadzor temperature motora, bi-metal

Nadzor temperature motora PTC

-

Protiveksplozivna zaštita

Plivajući prekidač

Verzija A

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

Gotovo ožičenje

Verzija A

Materijali

Kućište pumpe

Sivi liv

Radno kolo

Sivi liv

Kućište motora

Sivi liv

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Drain MTC 32

Broj artikla 6080666
Izlaz 1605
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 11

PDF (445 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Drain MTC

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje