Wilo-Drain TS/TSW 32

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusno kućište od nerđajućeg čelika otporno na udare - idealno za prenosivu primenu
 • Vrtložni Twister (TSW): pumpni šaht uvek čist i bez stvaranje neprijatnih mirisa usled fluida
 • Brza instalacija zahvaljujući tome što je pumpa spremno za priključenje (Plug & Pump)
 • Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom i nadzor temperature motora
 • Visokokvalitetno zaptivanje motora sa dodatnim odvajačem prljavštine
 • Odvojivi priključni kabl i plivajući prekidač

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za zaprljanu vodu

Primena

Pumpanje

 • prečišćene otpadne vode bez fekalija i sa vlaknastim sadržajem
 • prljave vode

Način označavanja

Primer: Wilo-Drain TS 32/9 A
TST = uronjiva pumpa
S = otpadna voda
32Nominalni prečnik priključka pritiska
/9Maks. napor [m]
ASa plivajućim prekidačem
  
Primer: Wilo-Drain TSW 32/11 A
TST = uronjiva pumpa
S = otpadna voda
WW = sa vrtložnikom
32Nominalni prečnik priključka pritiska
/11Maks. napor [m]
ASa plivajućim prekidačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite IP 68
 • Maks. dubina uranjanja 7 m
 • Maks. temperatura fluida 3 - 35 °C, u kratkotrajnom radu do 3 min. 90 °C
 • Dužina kabla 10 m
 • Slobodan sferni prolaz 10 mm
 • Potisni nastavak Rp 1¼, priključak za crevo Ø 32 mm, R1

Oprema/funkcija

 • Gotovo ožičenje
 • Monitoring motora preko temperature
 • Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom
 • Priključni kabl

Materijali

 • Kućište pumpe: 1.4301 (AISI 304)
 • Radno kolo: SPL
 • Vratilo: 1.4401 (AISI 316)
 • Zaptivač vratila: Na strani motora NBR, na strani pumpe grafit/keramika
 • Kućište motora: 1.4301 (AISI 304)

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru, sa potpuno automatizovanim radom pomoću montiranih plivajućih prekidača.

Hidraulika

Pumpe serije TS 32 opremljene su otvorenim višekanalnim radnim kolom i slobodnim sfernim prolazom od 10 mm. Priključak pritiska je realizovan kao vertikalni navojni priključak.

Pumpa Wilo-Drain TSW 32 svojom Twister funkcijom obezbeđuje stalno vrtloženje u usisnom delu pumpe i time sprečava opadanje i zaglavljivanje suspendovanih materija. Time se dobija čisti pumpni šaht i sprečava stvaranje neprijatnih mirisa. Twister funkcija može da se deaktivira.

Motor

Uronjivi motor u monofaznoj verziji sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom (hlađenje se vrši fluidom između kućišta pumpe i kućišta motora) i ugrađenom termičkom zaštitom od preopterećenja i automatskim ponovnim uključivanjem.

Zaptivanje

Zaptivanje se vrši sa strane fluida pomoću mehaničkog zaptivača, a sa strane motora pomoću zaptivne pletenice. Mehanički zaptivač ima dodatni odvajač prljavštine. Između zaptivača se nalazi zaptivna komora napunjena belim uljem.

Kabl

Pumpa je opremljena priključnim kablom sa utikačem sa zaštitnim kontaktom od 10 m, kao i plivajućim prekidačem.

Obim isporuke

Pumpa spremna za priključenje sa kablom, utikačem i montiranim plivajućim prekidačem, priloženim nepovratnim ventilom, priključnim naglavkom za crevo (Ø 32 mm, R1) i uputstvom za ugradnju i upotrebu.

Radno područje

Radno područje Drain TS/TSW 32

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Normalno usisna

Otvoreno jednokanalno radno kolo

-

Vortex radno kolo

-

Otvoreno višekanalno radno kolo

Vrtložnik

Zaptivna komora

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

-

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje na strani fluida zaptivnim prstenom vratila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

-

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

-

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

-

Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

Prenosna montaža na suvom

-

Stacionarna montaža na suvom

-

Oprema/funkcija

Protiveksplozivna zaštita

-

Priključak za crevo

Plivajući prekidač

Nepovratni ventil

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Odvojiv priključni kabl

Gotovo ožičenje

Preuzimanja

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Drain TS/TS
W

Broj artikla 6044754
Izlaz 0809
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 114

PDF (8 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Drain TS/TSW 32

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje