Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-DrainLift S

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Najjednostavnija montaža i kod sličnih instalacija zahvaljujući maloj težini, kompaktnoj konstrukciji koja štedi prostor, kao i integrisanom nepovratnom ventilu
 • Maksimalna fleksibilnost priključivanja zahvaljujući slobodnom izboru dotoka na obe strane i na čeonoj strani
 • Motor od nerđajućeg čelika otporan na koroziju, integrisana termička zaštita motora, Vortex radno kolo koje se ne blokira i zvučni alarm, opciono sa Wilo-SmartHome vezom za visoku pogonsku bezbednost

Jednostavna instalacija, najveća pogonska bezbednost.

Uređaj za odvođenje fekalija Wilo-DrainLift S je pogodan za sličnu instalaciju u kućama za jednu i dve porodice.

Zahvaljujući slobodnom izboru dotoka, njihovim minimalnim dimenzijama i maloj težini, jednostavno se montiraju i u uzanom prostoru. Sa dodatnim alarmnim bežičnim predajnikom, u slučaju smetnje se prenosi Push poruka na Smartphone. To znači maksimalnu kontrolu i maksimalnu pogonsku bezbednost.

Vrsta konstrukcije

Kompaktan sistem za odvođenje otpadne vode kao instalacija sa jednom pumpom

Primena

Pumpanje otpadnih voda sa fekalijama (u skladu sa DIN EN 12050-1), koje se ne mogu odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom i za bezbedno odvođenje povratne vode iz slivnika ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056-1).

Oprema/funkcija

 • Gotovo ožičenje
 • Termički nadzor motora
 • Upravljanje nivoom pomoću plivajućeg prekidača
 • Upravljački uređaj sa beznaponskim izlazom za zbirnu dojavu smetnje
 • Integrisan nepovratni ventil (verzija „RV“)

Opseg isporuke

Uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za priključivanje, sa upravljačkim uređajem i utikačem:

 • Upravljački uređaj sa alarmom zavisnim od mreže i utikačem
 • 1x zaptivač dovoda DN 100
 • 1x kružna testera priključak za dovod DN 100
 • 1x nepovratni ventil DN 80 (verzija „RV“)
 • 1x rubni zaptivač za priključak ručne membranske pumpe ili priključak za dovod Ø50 mm
 • 1x rukavac za priključak za ventilaciju DN 70
 • 3x izolaciona traka za prigušenu montažu
 • Materijal za pričvršćivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

DrainLift S 1/6T-RV

S

Veličina konstrukcije

1

Broj integrisanih pumpi

6

Maks. napor u m

T

Verzija mrežnog priključka:M = 1~230 VT = 3~400 V

RV

Verzija priključka pritiskabez = bez nepovratnog ventilaRV = sa nepovratnim ventilom

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Režim rada: S3-15%, 120 sek.
 • Temperatura fluida: 3…40 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline: 40 °C
 • Maks. uklopna zapremina: 21 l
 • Visina uranjanja: 2 mWs za maks.. 7 dana
 • Potisni priključak: DN 80
 • Priključak dotoka: 1x DN 40 / 1x DN 100 (slobodan izbor)
 • Priključak za ventilaciju: DN 70
 • Klasa zaštite uređaja za odvođenje otpadne vode: IP68
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja: IP54

Materijali

 • Rezervoar: Plastika PE
 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • Kućište hidraulike: Plastika PE/PUR
 • Radno kolo: Plastika PUR

Opis/konstrukcija

Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda, spreman za priključenje, u vidu sistema sa pojedinačnom pumpom, sa sabirnim rezervoarom i ukošenim dovodnim sabirnim prostorom za bezbedan rad bez taloženja, sa dovodima slobodnog izbora, upravljanjem nivoom putem plivajućeg prekidača i motorom u verziji za monofaznu ili trofaznu struju sa termičkim nadzorom motora.

Instalirani upravljački uređaj za automatski režim rada, sa jednim beznaponskim kontaktom za zbirnu dojavu smetnje, integrisanim alarmom koji ne zavisi od mreže, podesivim vremenom naknadnog rada i montiranim utikačem.

Radno područje

DrainLift S

Preuzimanja

Wilo-DrainLift S

Izlaz 1706
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-Drainlift XS, F, S

Broj artikla 2544878
Izlaz 0711
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (262 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift S

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje