Wilo-DrainLift WS 1100

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Sabirna komora bez taloga
 • Velika čvrstoća zbog poluloptastog dna šahta
 • Četiri dovoda je moguće odabrati na licu mesta
 • Cevovod od nerđajućeg čelika V4A

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike za postavljanje u tlo

Primena

Za pumpanje otpadne vode sa fekalijama ili prečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Način označavanja

Primer: Wilo-DrainLift WS 1100E/x
WSPumpna stanica u šahtu Synthetic
1100Prečnik šahta u mm
EE = sistem sa pojedinačnom pumpom
D = sistem sa dupleks pumpom
xIzabrani tip pumpe

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevovod: Nerđajući čelik
 • Nosač: Nerđajući čelik
 • Zasun: Bronza
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv
 • Spojnica iznad vode: Sivi liv
 • Lanac: Nerđajući čelik

Opis/konstrukcija

Plastični šaht spreman za montažu u obliku stanice sa jednom ili dve pumpe, za podzemnu instalaciju sa četiri dotoka. Plastični šaht ima četiri integrisana orebrenja za povećanje sigurnosti uzgona Dno šahta je polukružno oblikovano da bi se naslage na dnu šahta svele na minimum i da bi se maksimalno povećala stabilnost oblika.

Tehnički podaci

 • Dotok: 4x DN 150
 • Odzračivanje: 2x DN 100
 • Maks. saobraćajno opterećenje: 5 kN/m² (u skladu sa DIN EN 124, grupa 1)
 • Maksimalni pritisak u potisnom vodu: 6 bara

Primenjive pumpe

Drain TP 50/TP 65

 • Verzija sa jednokanalnim i Vortex radnim kolom
 • Takođe sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX-om
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem

Rexa FIT

 • Vortex radno kolo
 • Bez EX odobrenja
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Dostupna je verzija sa montiranim plivajućim prekidačem

Rexa PRO

 • Verzija sa jednokanalnim i Vortex radnim kolom
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta

Drain TP 80

 • Jednokanalno radno kolo
 • Serijsko EX odobrenje u skladu sa ATEX
 • Trofazna verzija
 • Može da se instalira samo u stanicama sa jednom pumpom!

Drain MTC 32

 • Pumpa za otpadnu vodu sa spoljnim mehanizmom za usitnjavanje
 • Na raspolaganju sa i bez EX odobrenja u skladu sa ATEX-om
 • Trofazna verzija

Drain MTS 40

 • Pumpa za otpadnu vodu sa unutrašnjim mehanizmom za usitnjavanje
 • Dostupna je monofazna i trofazna varijanta
 • Takođe sa EX odobrenjem u skladu sa ATEX-om

Obim isporuke

 • Šaht sa prethodno montiranim cevovodom
 • Spojnica iznad vode
 • Nepovratni ventil
 • Zasun
 • Priključak za ispiranje G 1½
 • Lanac od nerđajućeg čelika, uključujući kuku za fiksiranje.
 • Šipka za senzor nivoa ili plivajući prekidač uklj. dodatni pribor za montažu
 • Materijal za priključivanje za dve cevi dotoka KG, DN 150.
 • Lanac
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Kod stanica sa dve pumpe se isporučuje dvostruki broj armatura (spojnice iznad vode, zasuni, ...).

Napomena! Pumpa se ne nalazi u opsegu isporuke!

Dodatna oprema

 • Produženje šahta
 • Poklopac šahta
 • Navojni stezni spojevi
 • Upravljački uređaji
 • Davač nivoa

Proizvod

Konstrukcija

Pumpa u obimu isporuke

-

Instalacija sa jednom pumpom

Instalacija sa dupleks pumpom

Primena

Nadzemno

-

Podzemno

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

-

Upravljanje nivoom: Sa plivajućim prekidačem

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

Opciono

Gotovo ožičenje

-

Switchgear

Opciono

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-DrainLift WS 900…/ WS 1100…

Broj artikla 2024177
Izlaz 0703
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 21

PDF (1 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift WS 1100

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje