Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Zaptivni šaht za nadzemnu i podzemnu instalaciju
 • Fleksibilna zahvaljujući mogućnosti izbora dotoka
 • Velika zapremina rezervoara
 • Uključujući cevovod, upravljanje nivoom, upravljački uređaj i pumpu

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike sa integrisanom pumpom kao podzemna pumpna stanica ili nadzemni sistem za povišenje pritiska

Primena

Za pumpanje prečišćene otpadne vode bez fekalija, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Oprema/funkcija

Šaht za pumpe potpuno spreman za priključivanje, sa cevima i pumpom.

Način označavanja

Primer:Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV
WSPumpna stanica u šahtu Synthetic
40Izlaz na potisu postrojenja
EE = sistem sa jednom pumpom
D = sistem sa dupleks pumpom
TC 40Integrisana pumpa
(3~)Trofazni motor
BVSferni nepovratni ventil

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevovod: 1.4404
 • Spojnica iznad vode: PUR
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv
 • Zasun: Bronza
 • Pumpa: Sivi liv

Opis/konstrukcija

Wilo-DrainLift WS 40 Basic je automatski uređaj za odvođenje otpadne vode izveden kao sistem sa jednom ili dve pumpe. Plastični šaht ima integrisana orebljenja radi povećanja stabilnosti oblika i sigurnost rada, a nudi i dotoke slobodnog izbora.

Uređaj može da se instalira kao sistem za odvođenje otpadne vode kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji.

Tehnički podaci

 • Dotok: DN 100/DN 150
 • Odzračivanje: DN 70
 • Maksimalni pritisak u potisnom vodu: 1,5 bara.

Pumpa

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu Wilo-Drain TC 40 je unapred instalirana.

Obim isporuke

 • Rezervoar (za sistem sa jednom ili dve pumpe)
 • Integrisane cevi
 • Sferni nepovratni ventil
 • Uključujući pumpu
 • Uključenje nivoa
 • Upravljački uređaj (kod trofazne pumpe ili sistema sa dupleks pumpom).
 • Poklopac sa zaptivačem (može da se hoda po njemu, do 200 kg)
 • Kružni sekač Ø 124 mm, zaptivač dotoka DN 100 (za cev Ø 110 mm)
 • 1 crevo PVC Ø 50 mm, sa obujmicama za povezivanje ručne membranske pumpe
 • Materijal za pričvršćivanje na dno
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Dimenzionisanje

Kod sistema sa dve pumpe spajanje potisnih vodova mora da se izvede na građevini!

Dodatna oprema

 • Produženje šahta
 • Poklopac šahta
 • Navojni stezni spojevi

Radno područje

Radno područje

Prema EN 12056-4 treba održavati brzinu protoka (u potisnom vodu) između 0,7 i 2,3 m/s.

Proizvod

Konstrukcija

Pumpa u obimu isporuke

Instalacija sa jednom pumpom

Instalacija sa dupleks pumpom

Primena

Nadzemno

Podzemno

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

Upravljanje nivoom: Sa plivajućim prekidačem

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

-

Gotovo ožičenje

Switchgear

Crteži instalacija

Primer verzije

npr.: WS 40 E/TC 40...BV

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Broj artikla 2532145
Izlaz 1006
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (39 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje