Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-DrainLift XL

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Fleksibilan zahvaljujući mogućnosti podešavanja po visini i okretanja priključka za dotok
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući ugrađenom upravljačkom uređaju
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Pogonska bezbednost zahvaljujući velikoj uklopnoj zapremini i pouzdanoj registraciji nivoa
 • Pogodan za trajni režim rada (S1) zbog korišćenja motora sa samostalnim hlađenjem

Vrsta konstrukcije

Sistem za odvođenje otpadne vode kao instalacija sa dve pumpe

Primena

Pumpanje otpadnih voda sa fekalijama (u skladu sa DIN EN 12050-1), koje se ne mogu odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom i za bezbedno odvođenje povratne vode iz slivnika ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056-1).

Oprema/funkcija

 • Termički nadzor motora
 • Upravljanje nivoom preko senzora nivoa
 • Beznaponski kontakt
 • Upravljački uređaj sa Zenerovom barijerom u kućištu i alarmom zavisnim od mreže
 • Odvojivi kabl pumpe
 • Zaptivač dotoka DN 150
 • Kružni sekač za zaptivač dotoka
 • Nepovratni ventil
 • Crevni priključk za odzračivanje
 • Crevni priključak za ručnu membransku pumpu
 • Materijal za pričvršćivanje

Opseg isporuke

Uređaj za odvođenje otpadnih voda spremno za priključenje zajedno sa:

 • Upravljački uređaj sa alarmom zavisnim od mreže i utikačem
 • Zener barijera
 • 1x zaptivač dovoda DN 150
 • 1x kružna testera priključak za dovod DN 150
 • 1x rukavac za priključak ručne membranske pumpe
 • 1x rukavac za ventilacioni priključak DN 70
 • 1x nastavak prirubnice DN 80//100 sa pljosnatim zaptivačem, rukavcem i materijalom za pričvršćivanje za priključak pritiska DN 100
 • Materijal za pričvršćivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-DrainLift XL 2/25 (3~)

XL2

Sistem sa dupleks pumpom

/25

Maks. napor [m]

(3~)

3~: Trofazna verzija

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 3 do 5,3 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljačkog uređaja 4 m / kabel sa utikačem 1,5 m
 • Vrsta rada S1 / S3 60%
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 60 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz 40 mm
 • Potisni priključak DN 80
 • Priključak dovoda DN 100 / DN 150
 • Odušni priključak DN 70
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 67
 • Bruto zapremina rezervoara 380 l
 • Uklopna zapremina 260 l

Materijali

 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • Hidraulika: Plastika PE/PUR
 • Rezervoar: Plastika PE

Opis/konstrukcija

Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za priključenje (visina uranjanja: 2 mWS, vreme potapanja: 7 dana) sa hermetičkim i vodonepropusnim sabirnim rezervoarom i zaštitom od povećanja pritiska. Centrifugalna pumpa sa slobodnim radnim kolom.

DrainLift XL2:

Uređaj sa dupleks pumpom za automatski rad (sa automatskim naizmeničnim i rezervnim pogonom kao i pogonom pod maksimalnim opterećenjem). Ugrađeni dvostruki nepovratni ventil zahteva samo jedan potisni priključak. Upravljački uređaj sa CEE utikačem, beznaposnkim kontaktom i integrisanim alarmom zavisnim od mreže. Pumpe sa integrisanim hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom.

Pažnja: Upravljački uređaj nije potopiv i zato mora da bude postavljen tako da bude zaštićen od potapanja.

Radno područje

DrainLift XL

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift XL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje