Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-DrainLift XXL

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Fleksibilna primena zahvaljujući korišćenju jednog ili dva rezervoara
 • Optimalno pražnjenje rezervoara pomoću dubinskog usisavanja
 • Pogonska bezbednost zahvaljujući velikom opsegu snaga i pouzdanoj registraciji nivoa
 • Pogodan za trajni režim rada (S1) zbog korišćenja motora sa unutrašnjim hlađenjem

Vrsta konstrukcije

Uređaj za odvođenje otpadnih voda u vidu sistema sa dupleks pumpom, sa dve posebne pumpe postavljene na suvom

Primena

Pumpanje otpadnih voda sa fekalijama (u skladu sa DIN EN 12050-1), koje se ne mogu odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom i za bezbedno odvođenje povratne vode iz slivnika ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056-1).

Oprema/funkcija

 • Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom
 • Termički nadzor motora i kontrola nepropusnosti
 • Upravljanje nivoom preko senzora nivoa
 • Upravljački uređaj sa alarmom zavisnim od mreže i Zenerovom barijerom u kućištu
 • Beznaponski kontakt
 • Odvojivi kabl pumpe
 • Crevni priključk za odzračivanje
 • Crevni priključak za ručnu membransku pumpu
 • Materijal za pričvršćivanje

Opseg isporuke

 • Upravljački uređaj kontrolisan mikroprocesorom za automatski naizmenični i rezervni pogon i rad sa maksimalnim opterećenjem, sa beznaponskim kontaktima i signalnim lampicama za rad i smetnju za svaku pumpu.
 • Fleksibilan crevni priključak za odzračivanje DN 70
 • Fleksibilan crevni priključak za priključenje ručne membranske pumpe. Set za priključivanje rezervoara na pumpu (uklj. prirubnicu za odzračivanje sa crevom).

Način označavanja

Primer:

Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4

XXL

Uređaj za odvođenje otpadnih voda iz velikih objekata

10

10 = potisni nastavak DN 1008 = potisni nastavak DN 80

80

80 = ukupna zapremina 800 l40 = ukupna zapremina 400 l

2

Sistem sa dupleks pumpom

/8,4

Snaga P2 po pumpi [kW]

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 2,3 do 10,0 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljački uređaj 10 m
 • Vrsta rada S1, S3
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 65 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz u zavisnosti od tipa, 78 mm do 95 mm
 • Potisni priključak u zavisnosti od tipa DN 80 / DN 100
 • Priključak dotoka 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Odušni priključak DN 70 mm
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 68
 • Bruto zapremina rezervoara 400/800 l
 • Uklopna zapremina 200/400 l

Materijali

 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • Hidraulika: Plastika PUR
 • Rezervoar: Plastika PE

Opis/konstrukcija

Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda (visina uranjanja: 2 mWS, Vreme potapanja: 7 dana), sa jednim odn. dva sabirna rezervoara koji ne propuštaju gasove ni vodu. Opremljen sa dve pumpe za otpadnu vodu serije Wilo-Drain TP 80 odn. TP 100 (materijal: Inox i Composite). Lako rukovanje zbog male ukupne težine uređaja, npr. sistem sa dupleks pumpom TP 80 ima samo 160 kg (najteži deo: pumpa sa 62 kg). Optimalno pražnjenje rezervoara usled usisavanja sa dna.

Upozorenje: Upravljački uređaj nije potopiv i zato mora da bude postavljen tako da bude zaštićen od potapanja.

Radno područje

DrainLift XXL

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje