Wilo-DrainLift XXL

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Fleksibilna primena zahvaljujući korišćenju jednog ili dva rezervoara
 • Optimalno pražnjenje rezervoara pomoću dubinskog usisavanja
 • Pogonska bezbednost zahvaljujući velikom opsegu snaga i pouzdanoj registraciji nivoa
 • Pogodan za trajni režim rada (S1) zbog korišćenja motora sa unutrašnjim hlađenjem

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Uređaj za odvođenje otpadnih voda u vidu sistema sa dupleks pumpom, sa dve posebne pumpe postavljene na suvom

Primena

Pumpanje otpadnih voda sa fekalijama (u skladu sa DIN EN 12050-1), koje se ne mogu odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom i za bezbedno odvođenje povratne vode iz slivnika ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056-1).

Način označavanja

Primer:Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXLUređaj za odvođenje otpadnih voda iz velikih objekata
1010 = potisni nastavak DN 100
8 = potisni nastavak DN 80
8080 = ukupna zapremina 800 l
40 = ukupna zapremina 400 l
2Sistem sa dupleks pumpom
/8,4Snaga P2 po pumpi [kW]

Materijali

 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4404 (AISI 316L)
 • Hidraulika: Plastika PUR
 • Rezervoar: Plastika PE

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja struje P1 u zavisnoti od tipa od 2,3 do 10,0 kW
 • Dužina kabla postrojenja do upravljački uređaj 10 m
 • Vrsta rada S1, S3
 • Maks. temperatura fluida 40 °C, kratkotrajno 65 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Slobodan sferni prolaz u zavisnosti od tipa, 78 mm do 95 mm
 • Potisni priključak u zavisnosti od tipa DN 80 / DN 100
 • Priključak dotoka 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Odušni priključak DN 70 mm
 • Min. visina dovoda (od nivoa postavljanja do sredine dotoka) 700 mm
 • Klasa zaštite (bez upravljačkog uređaja) IP 68
 • Bruto zapremina rezervoara 400/800 l
 • Uklopna zapremina 200/400 l

Oprema/funkcija

 • Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom
 • Termički nadzor motora i kontrola nepropusnosti
 • Upravljanje nivoom preko senzora nivoa
 • Upravljački uređaj sa alarmom zavisnim od mreže i Zenerovom barijerom u kućištu
 • Beznaponski kontakt
 • Odvojivi kabl pumpe
 • Crevni priključk za odzračivanje
 • Crevni priključak za ručnu membransku pumpu
 • Materijal za pričvršćivanje

Opis/konstrukcija

Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda (visina uranjanja: 2 mWS, Vreme potapanja: 7 dana), sa jednim odn. dva sabirna rezervoara koji ne propuštaju gasove ni vodu. Opremljen sa dve pumpe za otpadnu vodu serije Wilo-Drain TP 80 odn. TP 100 (materijal: Inox i Composite). Lako rukovanje zbog male ukupne težine uređaja, npr. sistem sa dupleks pumpom TP 80 ima samo 160 kg (najteži deo: pumpa sa 62 kg). Optimalno pražnjenje rezervoara usled usisavanja sa dna.

Upozorenje: Upravljački uređaj nije potopiv i zato mora da bude postavljen tako da bude zaštićen od potapanja.

Obim isporuke

 • Upravljački uređaj kontrolisan mikroprocesorom za automatski naizmenični i rezervni pogon i rad sa maksimalnim opterećenjem, sa beznaponskim kontaktima i signalnim lampicama za rad i smetnju za svaku pumpu.
 • Fleksibilan crevni priključak za odzračivanje DN 70
 • Fleksibilan crevni priključak za priključenje ručne membranske pumpe. Set za priključivanje rezervoara na pumpu (uklj. prirubnicu za odzračivanje sa crevom).

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Instalacija sa jednom pumpom

-

Instalacija sa dupleks pumpom

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Položaj pumpe: Delovi motora izvan rezervoara

-

Položaj pumpe: Van rezervoara

Položaj pumpe: u rezervoaru

-

Zaptivna komora

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje na strani fluida zaptivnim prstenom vratila

-

Integrisani nepovratni ventil

-

Hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom

Jednokanalno radno kolo

Višekanalno radno kolo

-

Vortex radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

-

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

-

Filter sa aktivnim ugljem

-

Upravljanje nivoom: Sa plivajućim prekidačem

-

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

-

Nadzor nepropusnosti motora

Alarm nezavisan od strujne mreže

-

Alarm sa beznaponskim kontaktom

Gotovo ožičenje

-

Odvojiv priključni kabl

Switchgear

Crevni priključak za ručnu membransku pumpu

Zaptivač za priključak ručne membranske pumpe na usisnu cev

-

Crevni priključak za ispuštanje vazduha

Montažni materijal

Montažni set priključaka za potisni vod

Kružni sekač za otvor dovoda

-

kružnom testerom za otvore dotoka

-

Zaptivač dotoka

-

Zvučno izolacioni materijal

-

Crteži instalacija

Montažni crtež

Uređaj za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (otpadne vode sa fekalijama); Sistem sa dupleks pumpom Wilo-DrainLift XXL

1Vod za odušivanje (preko krova)
2Potisni vod
3Dotok
4Zasun dovodnog voda
5Oslonac armature za rasterećenje težine (preporuka)
6Zasun potisnog voda
7Nepovratni ventil
8Vod za pražnjenje rezervoara
9Vod za pražnjenje pumpnog šahta
10Pumpa za odvođenje vode
11Trokraki ventil
12Ručna membranska pumpa
13Upravljački uređaj
14Zener barijera
15Nivo vraćanja vode (obično gornja ivica ulice)

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo DrainLift XXL

Broj artikla 2532170
Izlaz 1010
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (0 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje