Wilo-EMU 10" ... 24"

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Energetski efikasne hidraulike zahvaljujući hidraulikama koje su prilagodljive za željene radne tačke
 • Verzija za pijaću vodu sa ACS-odobrenjem
 • Motori sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom (CoolAct tehnologijom) za veću gustinu snage
 • Motori pogodni za održavanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja
 • Opciono sa Ceram CT oblogom za povećanje stepena iskorišćenja

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena 10...24" pumpa sa podvodnim motorom u konstrukcijama sa sklopovima za vertikalnu i horizontalnu instalaciju

Primena

 • Vodosnabdevanje potrošnom i pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Komunalno vodosnabdevanje
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Pumpanje vode u industrijskoj primeni i za akumulaciju vode
 • Korišćenje geotermalne energije
 • Primena offshore aplikacijama

Način označavanja

Primer:Wilo-EMU K 127.1-7 + NU 122-2/100
Hidraulika:K 127.1-7
K127Hidraulika
1Višestepena verzija materijala
7Broj stepena hidraulike
  
Motor:NU 122-2/100
NUPodvodni motor (NU…, U…)
122Veličina konstrukcije (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")
2Broj polova
100Dužina paketa

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima.
 • Hidraulika i motor se u zavisnosti od potrebne snage mogu konfigurisati po želji
 • Nepovratni ventil sa mogućnošću integracije (zavisno od tipa)
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Hermetički saliveni motori
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Tehnički podaci

Mrežni priključak: 3~400 V, 50 HzUronjen način rada: S1Maks. temperatura fluida (više temperature na zahtev):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CMinimalno strujanje na motoru:NU 5... / NU 7... = 0,16 m/sNU 611 = 0,1 - 0,5 m/sNU 811 = 0,5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/sMaks. sadržaj peska: 35 g/m3Maks. broj pokretanja: 10/hMaks. dubina uranjanja:NU 5…, NU 7…= 350 mNU 611, NU 811 = 100 mOstali motori = 300 mKlasa zaštite: IP 68Regulacioni opseg frekventnog regulatora:NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-polni) = 25-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-polni) = 30-50 Hz

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim do poluaksijalnim radnim kolima. Delovi kućišta od EN‐GJL odnosno EN‐GJS sa 2K prevlakom ili G‑CuSn10, radna kola od G‑CuSn10 odnosno NiAl‐Bz.

Priključak pritiska kao navojni priključak do K 12...) ili kao prirubnički priključak. Kod tipova K 12..., K 14… se umesto potisnog priključka može postaviti nepovratni ventil. Kod ostalih tipova se blokada povratnog toka može postaviti direktno na izlaz na potisu.

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem i pokretanjem zvezda-trougao. Zaptiven, hermetički saliveni motor sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu (NU 5…, NU 7…) odn. motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Standardizovan priključak pumpe. Vratilo motora se zaptiva mehaničkim zaptivačem (serije NU…) od masivnog silicijum-karbida odnosno zaptivnim prstenom vratila (serija U…). Samopodmazujući ležajevi motora. Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativni aksijalni pomak kompenzuje se nasuprotnim aksijalnim ležajem.

Motori serije NU 5…, NU 7…, NU 801, NU 9…, NU 12… i NU 16… napunjeni su mešavinom voda/glikol, a motori serije NU 611 i NU 811mešavinom voda/glicerin. Motori serije NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12… und NU 16... mogu se alternativno napuniti pitkom vodom (T‐model). Motori serije U… moraju obavezno da se napune pijaćom vodom. Dozvoljen rad pretvarača frekvencije (SF 1.1)

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi uronjen. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnom oblogom ili bez nje. Kod horizontalnog postavljanja za podupiranje agregata se moraju koristiti nosači ležaja. U cilju poboljšanja dotoka može se koristiti ploča za suzbijanje kovitlanja ili rashladna obloga.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u cevovodni sistem. Standardno se ovde ne ugrađuje blokada povratnog toka Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar odnosno 5 bar od prečnika plašta preko 559 mm.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Specijalni materijali
 • Verzija za pijaću vodu sa ACS-odobrenjem
 • Model 60 Hz
 • PT100 senzor za termičko nadziranje motora

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radno područje 2-pole

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

Opciono

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

Opciono

Nadzor temperature motora PTC

º

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Zaštita od rada na suvo

Opciono

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

Opciono

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

Opciono

Plašt

Opciono

Materijali

Kućište pumpe

Po želji kupca

Kućište pumpe (poseban model)

Po želji kupca

Radno kolo

Po želji kupca

Radno kolo (poseban model)

Po želji kupca

Kućište motora

Po želji kupca

Kućište motora (poseban model)

Po želji kupca

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 71

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Broj artikla 6080454
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (427 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Broj artikla 6074549
Izlaz 1702
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 53

PDF (935 kB)

Preuzmi

Clean Water

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje