Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMU 10" ... 24"

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Energetski efikasne hidraulike zahvaljujući hidraulikama koje su prilagodljive za željene radne tačke
 • Verzija za pijaću vodu sa ACS-odobrenjem
 • Motori sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom (CoolAct tehnologijom) za veću gustinu snage
 • Motori pogodni za održavanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja
 • Opciono sa Ceram CT oblogom za povećanje stepena iskorišćenja

Vrsta konstrukcije

Višestepena 10...24" pumpa sa podvodnim motorom u konstrukcijama sa sklopovima za vertikalnu i horizontalnu instalaciju

Primena

 • Vodosnabdevanje potrošnom i pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Komunalno vodosnabdevanje
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Pumpanje vode u industrijskoj primeni i za akumulaciju vode
 • Korišćenje geotermalne energije
 • Primena offshore aplikacijama

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima.
 • Hidraulika i motor se u zavisnosti od potrebne snage mogu konfigurisati po želji
 • Nepovratni ventil sa mogućnošću integracije (zavisno od tipa)
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Hermetički saliveni motori
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Opseg isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Example:

Wilo-EMU NK 63-17 + NU 611-2/15

Hydraulics:

NK 63-17

NK

Hydraulics

6

Diameter of the hydraulic unit in inches ["]

3

Size

17

Number of hydraulic stages

Motor:

NU 611-2/15

NU

Submersible motor

611

Size (4… = 4", 5…, 611 = 6")

2

Number of poles

15

nominal power

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Maks. temperatura fluida (više temperature na zahtev):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Minimalno strujanje na motoru:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Maks. dubina uranjanja:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Ostali motori = 300 m
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg frekventnog regulatora:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-polni) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-polni) = 30-50 Hz

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim do poluaksijalnim radnim kolima. Delovi kućišta od EN-GJL odnosno EN-GJS sa 2K prevlakom ili G-CuSn10, radna kola od G-CuSn10 odnosno NiAl-Bz.

Priključak pritiska kao navojni priključak do K 12...) ili kao prirubnički priključak. Kod tipova K 12..., K 14… se umesto potisnog priključka može postaviti nepovratni ventil. Kod ostalih tipova se blokada povratnog toka može postaviti direktno na izlaz na potisu.

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem i pokretanjem zvezda-trougao. Zaptiven, hermetički saliveni motor sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu (NU 5…, NU 7…) odn. motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Standardizovan priključak pumpe. Vratilo motora se zaptiva mehaničkim zaptivačem (serije NU…) od masivnog silicijum-karbida odnosno zaptivnim prstenom vratila (serija U…). Samopodmazujući ležajevi motora. Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativni aksijalni pomak kompenzuje se nasuprotnim aksijalnim ležajem.

Motori serije NU 5…, NU 7…, NU 801, NU 9…, NU 12… i NU 16… napunjeni su mešavinom voda/glikol, a motori serije NU 611 i NU 811mešavinom voda/glicerin. Motori serije NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12… und NU 16... mogu se alternativno napuniti pitkom vodom (T-model). Motori serije U… moraju obavezno da se napune pijaćom vodom. Dozvoljen rad pretvarača frekvencije (SF 1.1)

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi uronjen. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnom oblogom ili bez nje. Kod horizontalnog postavljanja za podupiranje agregata se moraju koristiti nosači ležaja. U cilju poboljšanja dotoka može se koristiti ploča za suzbijanje kovitlanja ili rashladna obloga.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u cevovodni sistem. Standardno se ovde ne ugrađuje blokada povratnog toka Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar odnosno 5 bar od prečnika plašta preko 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje