Wilo-EMU 8"

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusna verzija za vodosnabdevanje od sivog liva ili bronze bez primesa cinka
 • Plašt od nerđajućeg čelika, zaštićen od korozije i higijenski, sa gumenim ležajima radi smanjenja buke i vibracija
 • Radna kola od bronze bez primesa cinka
 • Verzija za pijaću vodu sa ACS-odobrenjem
 • Opciono sa Ceram CT oblogom za povećanje stepena iskorišćenja

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena 8" pumpa sa podvodnim motorom u konstrukcijama sa sklopovima za vertikalnu i horizontalnu instalaciju

Primena

 • Vodosnabdevanje potrošnom i pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Komunalno vodosnabdevanje
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Pumpanje vode u industrijskoj primeni i akumulacija vode
 • Korišćenje geotermalne energije
 • Primena offshore aplikacijama

Način označavanja

Primer:Wilo-EMU NK 80.2-17 + NU 801-2/40
Hidraulika:NK 80.2-17
NKHidraulika
8Prečnik hidraulike u colima ["]
0Veličina konstrukcije
2Radno kolo od posebnog materijala
17Broj stepena hidraulike
  
Motor:NU 801-2/40
NUPodvodni motor
801Veličina konstrukcije (4… = 4"; 5…, 6... = 6"; 7…, 8… = 8")
2Broj polova
40Dužina paketa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Uronjen način rada: S1
 • Maks. temperatura fluida (više temperature na zahtev):
  • NU 4... / NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 = 20 °C
 • Minimalno strujanje na motoru:
  • NU 4… / NU 801 = 0,1 m/s
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10 ‐ 20/s (zavisi od tipa)
 • Maks. dubina uranjanja:
  • NU 4…, NU 5… NU 7… = 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • NU 801 = 300 m
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg frekventnog regulatora:
  • NU 4... / NU 5... / NU 7… / NU 611 / NU 811 = 30-50 Hz
  • NU 801 = 25‐-50 Hz

Oprema/funkcija

 • Višestepena uronjiva pumpa, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima
 • Hidraulika i motor se u zavisnosti od potrebne snage mogu konfigurisati po želji
 • Integrisan nepovratni ventil (zavisno od tipa)
 • Spojnica "NEMA"
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Hermetički saliveni motori
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima. Delovi kućišta od EN-GJL odn. EN-GJS sa 2K prevlakom ili od G‑CuSn10, radna kola od Noryl-a (NK 80…, 81…, 82…) ili G‑CuSn10. Priključak pritiska kao navojni priključak (tipovi NK 80…, 81…, 82…) odnosno prirubnički priključak (tipovi KD…), integrisan nepovratni ventil. Priključak pritiska kao prirubnički ili navojni priključak, bez nepovratnog ventila (tipovi K…, NK 86…, 87…).

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem i pokretanjem zvezda-trougao. Zaptiven, hermetički saliveni motor sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu (NU 4…, NU 5…, NU 7…) odn. motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om (NU 611, NU 8…). Plašt motora od plemenitog čelika kvaliteta A2/A4.

Priključak pumpe kao standardni "NEMA" priključak. Zaptivanje vratila motora zaptivnim prstenom (NU 4…) ili mehaničkim zaptivačem od masivnog silicijum‐karbida. Samopodmazujući ležajevi motora. Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativna aksijalna sila kompenzuje se nasuprotnim aksijalnim ležajem.

Motori serije NU 4…, NU 5… i NU 7…napunjeni su mešavinom voda/glikol, a motori serije NU 611 i NU 811mešavinom voda/glicerin. Motori serije NU 611... i NU 8… mogu se alternativno napuniti pitkom vodom (T‐model). Dozvoljen rad frekventnog regulatora (SF 1.1).

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnim plaštom ili bez njega. Kod horizontalnog postavljanja za podupiranje agregata se moraju koristiti nosači ležaja. U cilju poboljšanja dotoka može se koristiti anti-vrtložna ploča ili rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u cevovodni sistem. Standardno se ovde ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Specijalni materijali
 • Verzija za pijaću vodu sa ACS-odobrenjem
 • Model 60 Hz
 • PT100 senzor za termičko nadziranje motora

Radno područje

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

Opciono

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

Opciono

Nadzor temperature motora PTC

º

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Zaštita od rada na suvo

Opciono

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

Opciono

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

Opciono

Plašt

Opciono

Materijali

Kućište pumpe

Po želji kupca

Kućište pumpe (poseban model)

Po želji kupca

Radno kolo

Po želji kupca

Radno kolo (poseban model)

Po želji kupca

Kućište motora

Po želji kupca

Kućište motora (poseban model)

Po želji kupca

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 71

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Broj artikla 6080454
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (427 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Broj artikla 6074549
Izlaz 1702
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 53

PDF (935 kB)

Preuzmi

Clean Water

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU 8"

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje