Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMU FA…SOLID

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

Radno kolo SOLID T

 • Patentirana SOLID hidraulika za smanjenje začepljivanja, posebno u slučaju neprečišćene otpadne vode
 • Veliki hidraulički stepenovi iskorišćenja
 • Smanjenje vibracija zahvaljujući geometriji radnog kola sa optimizovanim protokom, za bezbedan rad i duža vremena stajanja
 • Opciono dostupno sa energetski efikasnom IE3 tehnologijom motora
 • Ceram prevlaka i posebni materijali za zaštitu od abrazije i korozije

Radno kolo SOLID G

 • SOLID hidraulika za smanjenje začepljivanja, posebno u slučaju neprečišćene otpadne vode
 • Konstantno visoki hidraulički stepeni iskorišćenja zahvaljujući podesivom usisnom nastavku
 • Procesna sigurnost zahvaljujući optimizovanoj geometriji radnog kola za bezbedno pumpanje neprečišćene otpadne vode sa vlaknastim sadržajima
 • Opciono dostupno sa energetski efikasnom IE3 tehnologijom motora

Pumpanje otpadne vode. Ali samo bez začepljivanja.

Pumpe mogu da se začepljuju zbog sve većeg sadržaja čvrstog materijala u otpadnoj vodi.

Posledica su moguće smetnje u radu i veći troškovi servisiranja zbog toga. Prilagođeno

sistemsko rešenje kompanije Wilo: uronjiva pumpa za otpadne vode Wilo-EMU FA.

Opremljeni tehnologijom radnog kola SOLID-G ili SOLID-T koja sprečava začepljivanje,

posebno kod neprečišćene otpadne vode, dajete prioritet visokom stepen iskorišćenja i većoj pogonskoj bezbednosti.

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu bez i sa aktivnim rashladnim sistemom za pumpanje neprečišćene otpadne vode u trajnom režimu rada, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru, kao i za stacionarnu montažu u suvom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • neprerađene otpadne vode i otpadne vode sa vlaknastim sadržajem
 • Otpadna voda sa fekalijama
 • Procesna voda

Oprema/funkcija

 • Uronjivi motor kao motor sa površinskim hlađenjem ili sa aktivnim sistemom hlađenja za sopstveno hlađenje
 • Uvlačenje kabla vodootporno po dužini
 • SOLID hidraulika sa zatvorenim (T) ili poluotvorenim (G) radnim kolom

Opseg isporuke

 • Uronjiva pumpa za otpadnu vodu
 • Dužina kabla i dodatna oprema po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

Primer:

Wilo-EMU FA 20.54T + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Hidraulika:

FA 20.54T

FA

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu

20

x10 = nominalni prečnik potisnog nastavka, npr. DN200

54

Indikator rada

T

Radno kolo SOLID

T = zatvoreno SOLID radno kolo

G = poluotvoreno SOLID radno kolo

Motor:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Tip motora:

T = motor sa površinskim hlađenjem bez sistema hlađenja

FK, FKT, HC = motor sa aktivnim sistemom hlađenja za sopstveno hlađenje

27

Konstruktivna veličina

1

Cifra razlike

4

Broj polova

28

x10 = dužina paketa u mm

K

Verzija zaptivača:

H = zaptivni prsten vratila / mehanički zaptivač

G = dva posebna mehanička zaptivača

K = zaptivni kartridž sa dva mehanička zaptivača

Ex

Sa Ex odobrenjem

E3

Motor visoke efikasnosti prema IE3 (u kombinaciji sa ISO 60034-30)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada u izronjenom stanju: S1 (FK-, FKT-, HC-motor), odn. S2 (T-motor, u zavisnosti od snage)
 • Klasa zaštite: IP68
 • Temperatura fluida: 3...40 °C, više temperature na zahtev
 • Slobodan prolaz (T-radno kolo): 78x105…150x150 mm
 • Slobodan sferni prolaz (G-radno kolo): 80, odn. 90 °C
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Radno kolo: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: NBR, grafit/keramika ili SiC/SiC
 • Vratilo: Nerđajući čelik 1.4021, od veličine konstrukcije 49: Čelik za poboljšanje 1.7225

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadne vode kao plavni monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu na suvom ili u vlažnom prostoru. Moguća mobilna montaža zavisi od tipa.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan kao horizontalni prirubnički spoj. Maksimalna dozvoljena suva materija maks. 8 %. Kao oblik radnog kola koriste se „SOLID“ radna kola:

 • T-radno kolo: zatvoreno SOLID radno kolo za veoma tihi rad i visoke stepene iskorišćenja. Hidraulike raspolažu kotrljajnim prstenom i prstenom sa prorezom. Oni se mogu jednostavno zamenjivati i dugoročno doprinose trajnoj efikasnosti hidraulike.
 • G-radno kolo: poluotvoreno SOLID radno kolo za veliku otpornost na zaglavljivanje i dobre stepene iskorišćenja u odnosu na uobičajena radna kola sa slobodnim protokom. Prorez između usisne armature i radnog kola može se naknadno podešavati. Na taj način se obezbeđuje ujednačena efikasnost hidraulike.

Motor

Za pogon se koriste uronjivi motori sa pasivnim i aktivnim hlađenjem:

 • T-motori (motori sa površinskim hlađenjem) imaju pasivno hlađenje. Oni svoju toplotu predaju direktno okolnom fluidu preko delova kućišta. Motori zbog toga mogu da se koriste u uronjenom stanju u trajnom pogonu (S1) i u izronjenom stanju, u zavisnosti od snage, u kratkotrajnom pogonu (S2).
 • FK-, FKT- i HC-motori imaju sopstveno hlađenje preko aktivnog sistema hlađenja. Njihova toplota se preko rashladnog sredstva (belo ulje ili smeša vode i glikola) odvodi na izmenjivač toplote koji tu toplotu predaje pumpanom fluidu. Zbog toga su ovi motori pogodni za trajni pogon (S1) u uronjenom i izronjenom stanju.

Za zaštitu od prodiranja fluida kod svih motora postoji zaptivna komora. Njoj može da se pristupi sa spoljne strane, a opciono može da se nadzire preko elektrode za zaptivnu komoru. Svi upotrebljeni fluidi mogu da se razgrade biološki i bezopasni su po okolinu.

Pored toga, u zavisnosti od snage, na raspolaganju su motori velike efikasnosti klase stepena iskorišćenja IE3 (u skladu sa IEC 60034-30). Ovi motori su šifrarniku tipova označeni dodatkom E3.

Uvlačenje kabla T-motora je vodootporno po dužini, dužine kablova se mogu individualno konfigurisati.

Zaptivanje

U zavisnosti od tipa motora, na raspolaganju stoje različite varijante zaptivanja sa strane fluida i strane motora:

 • Varijanta H: sa strane fluida pomoću mehaničkog zaptivača, a sa strane motora pomoću zaptivnog prstena radijalnog vratila
 • Varijanta G: dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača
 • Varijanta K: Zaptivna blok kaseta sa dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača

Radno područje

Wilo-EMU FA ... KOMPAKTNA

Preuzimanja

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6072704
Izlaz 1606
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 96

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074692
Izlaz 1606
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 56

PDF (5 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074691
Izlaz 1606
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 76

PDF (7 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074690
Izlaz 1606
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (695 kB)

Preuzmi

Wilo-Wilo-EMU FA

Broj artikla 6067561
Izlaz 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1692

PDF (28 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074701
Izlaz 2019-01
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1480

PDF (15 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074704
Izlaz 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1364

PDF (13 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6073324
Izlaz 2019-01
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1360

PDF (15 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU FA…SOLID

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje