Wilo-EMU FA (customized)

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Individualno prilagodljivo tačno u skladu sa Vašim zahtevima. Za pouzdano i efikasno pumpanje prečišćene otpadne vode i neprečišćene otpadne vode.
 • Višestruka mogućnost primene. Uvek optimalno pumpanje različitih fluida zahvaljujući različitim oblicima radnih kola.
 • Energetski efikasno sa opciono dostupnom IE3 tehnologijom motora
 • Zaštićeno od abrazije i korozije zahvaljujući Ceram oblozi i posebnim materijalima
 • Pogodno za uronjene i izronjene primene, takođe i u trajnom režimu rada

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu bez i sa rashladnim sistemom za trajni režim rada, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru, kao i za stacionarnu montažu u suvom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • neprerađene otpadne vode i otpadne vode sa vlaknastim sadržajem
 • otpadne voda sa fekalijama
 • prečišćene otpadne vode bez fekalija i vlaknastih sadržaja
 • procesne vode
 • otpadne vode

Način označavanja

Primer:Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx
Hidraulika:FA 20.54E
FAUronjiva pumpa za otpadnu vodu
20x10 = Nominalni prečnik priključka pritiska, npr. DN 200
54Karakteristična vrednost snage
ETip radnog kola:
W = Vortex radno kolo
E = Jednokanalno radno kolo
Z = Dvokanalno radno kolo
D = Trokanalno radno kolo
V = Četvorokanalno radno kolo
  
Motor:FK 17.1-6/16KEx
FKVrsta konstrukcije motora:
T = suvi motor bez rashladnog sistema
FK, FKT, HC = motor sa aktivnim rashladnim sistemom za sopstveno hlađenje
17.1Veličina konstrukcije
6Broj polova
16x10 = dužina paketa u mm
KVerzija zaptivanja
H = Zaptivna pletenica/Mehanički zaptivač
G = dva posebna mehanička zaptivača
K = zaptivna blok kaseta sa dva mehanička zaptivača
ExSa odobrenjem za korišćenje u područjima ugroženim od eksplozije

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S1 ili S2
 • Nadzor motora (zavisi od tipa):
  - Temperatura namotaja
  - Prodor vlage
  - Temperatura skladištenja
 • Klasa zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: H
 • Temperatura fluida: 3...40 °C, više temperature na zahtev
 • Dužina kabla: 10 m ili po želji kupca
 • Sferni prolaz od 45 mm do 130 mm.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Oprema/funkcija

 • Teška robusna verzija od sivog liva
 • Suvi motor ili samorashladni motori sa sistemom od 1 ili 2 komore
 • Po izboru sa EX odobrenjem prema ATEX ili FM
 • Sistemi za nadzor u zavisnosti od motora:
  - Temperatura namotaja
  - Nadzor vlage u zaptivnoj komori i prostoru motora/prostoru sa priključcima
  - Temperatura skladištenja motora
 • Montirana dodatna oprema po želji kupca

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadne vode kao plavni monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu na suvom ili u vlažnom prostoru.

Hidraulika

Potisni izlaz je u verziji horizontalnog prirubničkog spoja. Maksimalni mogući suvi ostatak u zavisnosti od tipa hidrauličnog i radnog kola iznosi maks. 8%. Koriste se sledeći oblici radnog kola:

 • Slobodno protočno radno kolo (W)
 • Jednokanalno radno kolo (E)
 • Dvokanalno kolo (Z)
 • Trokanalno kolo (D)
 • četvorokanalno kolo (V)

Kanalna hidraulična oprema opremljena je pokretnim prstenom i prstenom sa prorezom od ojačanog materijala. Oni dugoročno doprinose trajnoj efikasnosti agregata i minimizovanju troškova održavanja.

Motor

Motori sa površinskim hlađenjem (T motor) nemaju svoj rashladni sistem i svoju toplotu predaju direktno okolnom fluidu preko delova kućišta. Motori zato mogu da se koriste u potopljenom stanju u trajnom režimu rada. U zavisnosti od veličine konstrukcije kratkotrajno mogu da se koriste i kada se izrone.

Motori sa samostalnim hlađenjem (FK, FKT i HC motori) imaju aktivni rashladni sistem i svoju toplotu predaju fluidu preko integrisanog izmenjivača toplote. Zbog toga su ovi motori pogodni za trajni pogon u uronjenom i izronjenom stanju, odn. za montažu na suvom.

Kod svih motora postoji zaptivna komora radi zaštite od prodiranja fluida. Njoj može da se pristupi spolja, a opciono može da se nadzire preko štapne elektrode. Svi upotrebljeni fluidi mogu da se razgrade biološki i bezopasni su po okolinu.

Priključni kabl ima slobodne krajeve kabla i dužinu od 10 m, odn. dužinu kabla na zahtev kupca. Uvlačenje kabla kod T, HC i FKT motora je vodootporno po dužini.

Zaptivanje

U zavisnosti od tipa motora, na raspolaganju su sledeće varijante zaptivanja sa strane fluida i sa strane motora:

 • Varijanta H: sa strane fluida pomoću mehaničkog zaptivača, a sa strane motora pomoću zaptivne pletenice
 • Varijanta G: dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača
 • Varijanta K: Zaptivna blok kaseta sa dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača

Motori visoke efikasnosti

Pored standardnih motora, na raspolaganju su motori velike efikasnosti klase stepena iskorišćenja IE3 (u skladu sa IEC 60034-30). Budući da su zasnovani na istim principima kao standardni motori, oni imaju i istu opremu i funkciju. Zbog toga je na raspolaganju ista hidraulična oprema.

EX odobrenje

Na raspolaganju su motori sa sledećim EX odobrenjima:

 • T-motor: ATEX, FM, CSA
 • FK-motor: FM
 • FKT-motor: ATEX, FM
 • HC-motor: ATEX, FM

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Radno kolo: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Statički zaptivači: NBR odn. FPM
 • Zaptivanje na strani fluida:
  - Mehanički zaptivač od SiC/SiC
 • Zaptivanje na strani motora:
  - Zaptivna pletenica od NBR
  - Mehanički zaptivač od SiC/SiC ili grafita/keramike
 • Vratilo: Nerđajući čelik 1.4021

Obim isporuke

 • Uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za priključivanje
 • Priključni kabl od 10 m, odnosno dužina kabla po želji kupca
 • Montirana dodatna oprema po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Dodatna oprema

 • Uređaj za ovešenje ili nogar pumpe
 • Razni izlazi na potisu i Storz‐spojnice
 • Lanci
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima
 • Upravljački uređaji, releji i utikači

Radno područje

Radno područje

Radne krive prema ISO 9906, dodatak A. Navedeni stepenovi iskorišćenja odgovaraju hidrauličkom stepenu iskorišćenja.

Radno područje

Radne krive prema ISO 9906, dodatak A. Navedeni stepenovi iskorišćenja odgovaraju hidrauličkom stepenu iskorišćenja.

Radno područje

Radne krive prema ISO 9906, dodatak A. Navedeni stepenovi iskorišćenja odgovaraju hidrauličkom stepenu iskorišćenja.

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Jednokanalno radno kolo

Vortex radno kolo

Višekanalno radno kolo

Otvoreno višekanalno radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

-

Vrtložnik

-

Zaptivna komora

Komorа za propuštanje

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

Suvi motor sa cirkulacionim hlađenjem

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

Stacionarna montaža na suvom

Prenosna montaža na suvom

Oprema/funkcija

Nadzor nepropusnosti motora

Nadzor zaptivne komore

º

Nadzor komore propuštanja

º

Nadzor temperature motora, bi-metal

º

Nadzor temperature motora PTC

º

Protiveksplozivna zaštita

º

Plivajući prekidač

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Gotovo ožičenje

-

Materijali

Kućište pumpe

Sivi liv

Radno kolo

Sivi liv

Kućište motora

Sivi liv

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FK-Motor

Broj artikla 6074692
Izlaz 1606
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 44

PDF (754 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU FA + FKT-Motor

Broj artikla 6074691
Izlaz 1606
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 56

PDF (867 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU FA + HC-Motor

Broj artikla 6074690
Izlaz 1606
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (695 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU FA + T-Motor

Broj artikla 6072704
Izlaz 1606
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 68

PDF (1 MB)

Preuzmi

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA pumpa sa motorom HC 20.1

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA-pumpa sa motorom FKT 49 / FKT 56

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA pumpa sa motorom FKT 27.1

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA pumpa sa motorom FK 17.1

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA pumpa sa motorom FK

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (3 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU FA (customized)

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje