Wilo-EMU TR 22… – TR 40…

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Pouzdano funkcioniše.
  Zahvaljujući nezamrsivom pogonu preko unazad savijene prostrujne ivice i samočisteće Helix glavčine.
 • Smanjuje troškove.
  Jednostavna i brza ugradnja, jer može da se montira kao podno, zidno ili cevno pričvršćenje. Čak i na najmanjem prostoru.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Kompaktan mehanizam za mešanje sa direktnim pogonom i uronjivim motorom

Primena

 • Vrtloženje taloga i čvrstih materija u bazenu sa ostacima od kišnice i u pumpnom šahtu
 • Odstranjuje se plutajući muljni prekrivač

Način označavanja

npr.:Wilo-EMU TR 36.95-6/8 S17
TRMehanizam za mešanje sa uronjivim motorom
36x 10 = nominalni prečnik propelera u mm
95x 10 = broj obrtaja propelera u o/min
6Broj polova
8x 10 = dužina statora u mm
S17Kôd zavarenog propelera (bez = PUR propelera)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim pogona uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
 • Mehanički zaptivač sa SiC/SiC uparivanjem
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Oprema/funkcija

 • Stacionarna montaža na zid ili na pod
 • Fleksibilna montaža pomoću naprave za spuštanje
 • Vertikalna i horizontalna mogućnost okretanja prilikom montaže pomoću naprava za spuštanje

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL-250
 • Propeler: EN-GJL-250, PUR ili nerđajući čelik 1.4571
 • Glavčina propelera: Nerđajući čelik 1.4571
 • Navojni spojevi: Nerđajući čelik 1.4301 odn. 1.4571
 • Zaptivna čaura: Nerđajući čelik 1.4571

Opis/konstrukcija

Propeler

Propeler sa 2 ili 3 lopatice i nominalnim prečnikom od 220 mm do 400 mm. Nezamrsiva konstrukcija zahvaljujući unazad savijenoj prostrujnoj ivici, sa patentiranom Helix glavčinom.

Motor

Wilo uronjivi motor serije T (motor sa površinskim hlađenjem) sa standardizovanim priključkom za jednostavno i efikasno prilagođavanje snage motora. Toplota motora se preko kućišta direktno odaje fluidima. Namotaj je opremljen kontrolom temperature. Dugi radni vek uležištenja motora je obezbeđen velikodimenzionisanim kosim ili ožljebljenim kotrljajućim ležajevima.

Zaptivanje

Dvostruki zaptivač vratila sa zaptivnom komorom velike dimenzije za sakupljanje propuštene tečnosti na mehaničkom zaptivaču. Po želji i sa eksternom elektrodom za zaptivnu komoru. Na strani fluida koristi se mehanički zaptivač od silicijum-karbida, koji je otporan na koroziju i habanje, a na strani motora zaptivni prsten radijalnog vratila. Zaptivna kutija kod tipova TR 36 / TR 40 obezbeđuje trajnu zaštitu uležištenja mehaničkog zaptivača od korozije.

Kabl

Vod za dovod struje je tipa HSSHÖU koji je namenjen jakim mehaničkim opterećenjima. Vod za dovod struje je uveden u kućište motora preko vodootpornog uvlačenja kabla sa popuštanjem zatezanja i zaštitom od savijanja. Pojedinačne žile, kao i oklop kabla su dodatno sliveni kao blokada tečnosti.

Dimenzionisanje

Da bi se obezbedio optimalan rezultat stvaranja strujanja, prilikom svake vrste primene mora da se izvrši posebno dimenzionisanje. Agregate instalirajte tačno tako, kako je određeno u isporučenom dimenzionisanju.

Puštanje u rad

Vrsta rada S1 - trajni pogon:

Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom mora da se koristi u uronjenom stanju. zabranjena je zamena propelera. Ako nivoi vode variraju, do automatskog isključenja mora da dođe čim se dostigne prekrivač minimalnog nivoa vode. Vod za napajanje strujom treba da se instalira tako da propeler ne može da ga uvuče!

Opcije

 • Posebni naponi
 • Termisorski termoosetljivi elemenat
 • Eksterna kontrola zaptivne komore
 • Zaštitni sloj Ceram C0
 • EX-odobrenje prema ATEX ili FM

Dodatna oprema

 • Naprava za spuštanje
 • Pomoćna naprava za podizanje
 • Konzola za pričvršćenje na dno
 • Specijalni delovi za pričvršćivanje prilikom korišćenja pomoćne naprave za podizanje više agregata
 • Graničnik za pritezanje
 • Dodatno zatezanje užeta
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima

Obim isporuke

 • Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom i montiranim propelerom i kablom
 • Dužina kabla po želji kupca
 • Dodatna oprema po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Proizvod

Konstrukcija

Pretkomora

-

Kućište prenosnika

-

Zaptivna komora

Sa direktnim pogonom

Rad sa frekventnim regulatorom

1-stepeni planetarni prenosnik

-

2-stepeni planetarni prenosnik

-

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

-

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje na strani fluida zaptivnim prstenom vratila

-

Protiveksplozivna zaštita

º

Primena

Montaža u vlažnom prostoru na pod

Montaža u vlažnom prostoru na zid

Montaža u vlažnom prostoru napravom za spuštanje

Montaža u vlažnom prostoru sa tronošcem

-

Materiály

Liveni propeler

Čelični propeler

PUR propeler

PUR/GFK propeler

-

GFK propeler

-

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora, bi-metal

Nadzor temperature motora PTC

º

Nadzor nepropusnosti motora

Nadzor zaptivne komore

º

Lopatice propelera, izmenjive pojedinačno

-

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Broj artikla 6078118
Izlaz 1509
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (522 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Broj artikla 6074694
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Broj artikla 6072705
Izlaz 1509
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (606 kB)

Preuzmi

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU TR 22 ... TR 40 (Uniprop bez prenosnika)

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (6 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-EMU TR 22… – TR 40…

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje