Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Osigurava Vaše procese.Planetarni prenosnik je je postavljen uz veliko dimenzionisanje, kako bi se sile mešanja mogle efikasno apsorbovati.
 • Efikasno korišćenje energije.Inovativna geometrija lopatica obezbeđuje najbolje moguće vrednosti potisne sile. To, u isto vreme, smanjuje Vaše troškove energije i rada.
 • Pouzdano funkcioniše.Zahvaljujući nezamrsivom pogonu preko unazad savijene prostrujne ivice.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Mehanizmi za mešanje sa uronjivim motorom sa jednostepenim planetnim prenosnikom

Primena

 • Stvaranje strujanja
 • Odstranjivanje čvrstih materijala
 • Homogenizacija
 • Izbegavanje stvaranja plutajućih muljnih prekrivača

Oprema/funkcija

 • Stacionarna montaža na zid
 • Fleksibilna montaža pomoću naprave za spuštanje
 • S mogućnošću horizontalnog okretanja prilikom montaže s napravom za spuštanje
 • Kod montaže sa stativima slobodno može da se postavi u bazen
 • Jednostepeni planetarni prenosnik

Opseg isporuke

 • Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom i montiranim propelerom i kablom
 • Dužina kabla po želji kupca
 • Dodatna oprema po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

npr.:

Wilo-EMU TRE 90-2.20-4/12 x

TR

Uronjivi motor sa mehanizmom za mešanje

E

Motor visoke efikasnosti prema IE3/IE4 (u kombinaciji sa IEC 60034-30)

90

x 10 = nominalni prečnik propelera u mm

2

Primer konstrukcije

20

x 10 = broj obrtaja propelera u o/min

4

Broj polova

12

x 10 = dužina statora u mm

X

Kôd zavarenog propelera npr. S20 (bez = PUR propelera)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim pogona uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
 • 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Mehanički zaptivač sa SiC/SiC uparivanjem
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL-250
 • Propeler: PUR, nerđajući čelik 1.4571 ili PUR/GfK
 • Glavčina propelera: Nerđajući čelik 1.4571
 • Navojni spojevi: Nerđajući čelik 1.4301 odn. 1.4571
 • Zaptivna čaura: Nerđajući čelik 1.4571
 • Pogonsko vratilo: Nerđajući čelik 1.4462

Opis/konstrukcija

Propeler

Propeler sa 2 ili 3 lopatice i nominalnim prečnikom od 500 mm do 1200 mm. Nezamrsiva konstrukcija, zahvaljujući prostrujnoj ivici koja je savijena od pozadi.

motor

Wilo uronjivi motor serije T (motor sa površinskim hlađenjem) sa standardizovanim priključkom za jednostavno i efikasno prilagođavanje snage motora. Toplota motora se preko kućišta direktno odaje fluidima. Namotaj je opremljen kontrolom temperature. Dugi radni vek ležaja motora se obezbeđuje velikodimenzionisanim kosim (ne kod TR 80-1) i ožljebljenim kotrljajućim ležajevima.

TRE agregati se opremaju motorom TE visoke efikasnosti, koji ispunjava kriterijume IE3/IE4 klase (u skladu sa IEC 60034-30).

Zaptivanje

Zaptivanje je omogućeno pomoću sistema od 3 komore (pretkomora, pogonska komora i zaptivna komora). Pretkomora i zaptivna komora su velikih zapremina i iscurelu tečnosti koja se javlja na mehaničkom zaptivaču. Po želji, prednja komora može da se opremi eksternom elektrodom za zaptivnu komoru. Zaptivanje između fluida i pretkomore, kao i pogonske i zaptivne komore, vrši se mehaničkim zaptivačem od silicijum-karbida koji je otporan na koroziju i habanje. Zaptivanje između pretkomore i pogonske komore, kao i zaptivne komore i motora, vrši se radijalnim zaptivnim prstenovima. Zaptivna kutija obezbeđuje uležištenje mehaničkog zaptivača koje je trajno zaštićeno od korozije.

Prenosnik

Jednostepeni planetarni prenosnik sa zamenjivim prenosima. Ležajevi prenosnika su dimenzionisani tako, da se nastale sile mešanja apsorbuju i ne prenose na ležaj motora.

Kabl

Vod za dovod struje je tipa HSSHÖU koji je namenjen jakim mehaničkim opterećenjima. Vod za dovod struje je uveden u kućište motora preko vodootpornog uvlačenja kabla sa popuštanjem zatezanja i zaštitom od savijanja. Pojedinačne žile, kao i oklop kabla su dodatno sliveni kao blokada tečnosti.

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Broj artikla 6072705
Izlaz 1509
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (606 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Broj artikla 6074694
Izlaz 1712
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 32

PDF (925 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Broj artikla 6078118
Izlaz 1509
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (522 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H)

Broj artikla 6078119
Izlaz 1509
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (529 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje