Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Osigurava Vaše procese.
  Planetarni prenosnik je je postavljen uz veliko dimenzionisanje, kako bi se sile mešanja mogle efikasno apsorbovati.
 • Efikasno korišćenje energije.
  Inovativna geometrija lopatica obezbeđuje najbolje moguće vrednosti potisne sile. To, u isto vreme, smanjuje Vaše troškove energije i rada.
 • Pouzdano funkcioniše.
  Zahvaljujući nezamrsivom pogonu preko unazad savijene prostrujne ivice.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Mehanizmi za mešanje sa uronjivim motorom sa jednostepenim planetnim prenosnikom

Primena

 • Stvaranje strujanja
 • Odstranjivanje čvrstih materijala
 • Homogenizacija
 • Izbegavanje stvaranja plutajućih muljnih prekrivača

Način označavanja

npr.:Wilo-EMU TRE 90-2.20-4/12 x
TRUronjivi motor sa mehanizmom za mešanje
EMotor visoke efikasnosti prema IE3/IE4 (u kombinaciji sa IEC 60034‑30)
90x 10 = nominalni prečnik propelera u mm
2Primer konstrukcije
20x 10 = broj obrtaja propelera u o/min
4Broj polova
12x 10 = dužina statora u mm
XKôd zavarenog propelera npr. S20 (bez = PUR propelera)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Režim pogona uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C
 • 1-stepeni planetarni prenosnik
 • Mehanički zaptivač sa SiC/SiC uparivanjem
 • Trajno podmazani kotrljajni ležajevi
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Oprema/funkcija

 • Stacionarna montaža na zid
 • Fleksibilna montaža pomoću naprave za spuštanje
 • S mogućnošću horizontalnog okretanja prilikom montaže s napravom za spuštanje
 • Kod montaže sa stativima slobodno može da se postavi u bazen
 • Jednostepeni planetarni prenosnik

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL-250
 • Propeler: PUR, nerđajući čelik 1.4571 ili PUR/GfK
 • Glavčina propelera: Nerđajući čelik 1.4571
 • Navojni spojevi: Nerđajući čelik 1.4301 odn. 1.4571
 • Zaptivna čaura: Nerđajući čelik 1.4571
 • Pogonsko vratilo: Nerđajući čelik 1.4462

Opis/konstrukcija

Propeler

Propeler sa 2 ili 3 lopatice i nominalnim prečnikom od 500 mm do 1200 mm. Nezamrsiva konstrukcija, zahvaljujući prostrujnoj ivici koja je savijena od pozadi.

motor

Wilo uronjivi motor serije T (motor sa površinskim hlađenjem) sa standardizovanim priključkom za jednostavno i efikasno prilagođavanje snage motora. Toplota motora se preko kućišta direktno odaje fluidima. Namotaj je opremljen kontrolom temperature. Dugi radni vek ležaja motora se obezbeđuje velikodimenzionisanim kosim (ne kod TR 80-1) i ožljebljenim kotrljajućim ležajevima.

TRE agregati se opremaju motorom TE visoke efikasnosti, koji ispunjava kriterijume IE3/IE4 klase (u skladu sa IEC 60034‑30).

Zaptivanje

Zaptivanje je omogućeno pomoću sistema od 3 komore (pretkomora, pogonska komora i zaptivna komora). Pretkomora i zaptivna komora su velikih zapremina i iscurelu tečnosti koja se javlja na mehaničkom zaptivaču. Po želji, prednja komora može da se opremi eksternom elektrodom za zaptivnu komoru. Zaptivanje između fluida i pretkomore, kao i pogonske i zaptivne komore, vrši se mehaničkim zaptivačem od silicijum-karbida koji je otporan na koroziju i habanje. Zaptivanje između pretkomore i pogonske komore, kao i zaptivne komore i motora, vrši se radijalnim zaptivnim prstenovima. Zaptivna kutija obezbeđuje uležištenje mehaničkog zaptivača koje je trajno zaštićeno od korozije.

Prenosnik

Jednostepeni planetarni prenosnik sa zamenjivim prenosima. Ležajevi prenosnika su dimenzionisani tako, da se nastale sile mešanja apsorbuju i ne prenose na ležaj motora.

Kabl

Vod za dovod struje je tipa HSSHÖU koji je namenjen jakim mehaničkim opterećenjima. Vod za dovod struje je uveden u kućište motora preko vodootpornog uvlačenja kabla sa popuštanjem zatezanja i zaštitom od savijanja. Pojedinačne žile, kao i oklop kabla su dodatno sliveni kao blokada tečnosti.

Dimenzionisanje

Da bi se obezbedio optimalan rezultat stvaranja strujanja, prilikom svake vrste primene mora da se izvrši posebno dimenzionisanje. Agregate instalirajte tačno tako, kako je određeno u isporučenom dimenzionisanju.

Puštanje u rad

Vrsta rada u uronjenom stanju S1:

Agregat sme da se koristi u trajnom pogonu kada je uronjen. Zamena propelera odn. motora je izričito zabranjena. Ako nivoi vode variraju, do automatskog isključenja mora da dođe čim se dostigne prekrivač minimalnog nivoa vode.

Prilikom instalacije vodova za dovod struje treba paziti na to da vodovi strujanjem slučajno ne dospeju u propeler!

Opcije

 • Posebni naponi
 • Termisorski termoosetljivi elemenat
 • Eksterna kontrola zaptivne komore
 • Zaštitni sloj Ceram C0
 • EX-odobrenje prema ATEX ili FM

Dodatna oprema

 • Naprava za spuštanje
 • Stativ za slobodno postavljanje agregata u bazen
 • Pomoćna naprava za podizanje
 • Specijalni delovi za pričvršćivanje prilikom korišćenja pomoćne naprave za podizanje više agregata
 • Graničnik za pritezanje
 • Dodatno zatezanje užeta
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima

Obim isporuke

 • Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom i montiranim propelerom i kablom
 • Dužina kabla po želji kupca
 • Dodatna oprema po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Proizvod

Konstrukcija

Pretkomora

Kućište prenosnika

Zaptivna komora

Sa direktnim pogonom

-

Rad sa frekventnim regulatorom

1-stepeni planetarni prenosnik

2-stepeni planetarni prenosnik

-

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

-

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje na strani fluida zaptivnim prstenom vratila

-

Protiveksplozivna zaštita

º

Primena

Montaža u vlažnom prostoru na pod

-

Montaža u vlažnom prostoru na zid

-

Montaža u vlažnom prostoru napravom za spuštanje

Montaža u vlažnom prostoru sa tronošcem

Materiály

Liveni propeler

-

Čelični propeler

PUR propeler

PUR/GFK propeler

GFK propeler

-

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora, bi-metal

Nadzor temperature motora PTC

º

Nadzor nepropusnosti motora

Nadzor zaptivne komore

º

Lopatice propelera, izmenjive pojedinačno

-

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H)

Broj artikla 6078119
Izlaz 1509
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (529 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU AVU

Broj artikla 6078118
Izlaz 1509
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (522 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Broj artikla 6074694
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Broj artikla 6072705
Izlaz 1509
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (606 kB)

Preuzmi

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU TR 80-1 (Uniprop sa prenosnikom)

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU TR 50-2 ... TR 90-2 (Uniprop sa prenosnikom)

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (6 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-EMU TR 50-2… – TR 120-1...

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje