Wilo-EMU polder pumps

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Veliko smanjenje nivoa vode zahvaljujući motorima sa samohlađenjem
 • Robusna verzija od sivog liva ili bronze
 • Kompaktna konstrukcija
 • Motori pogodni za održavanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja
 • Opciono sa Ceram CT oblogom za povećanje stepena iskorišćenja

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom kao polder pumpa za vertikalnu instalaciju

Primena

 • Pitka i potrošna/procesna voda iz rezervoara ili akumulacija sa niskim nivoom vode
 • Komunalno vodosnabdevanje
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Smanjenje nivoa vode
 • Industrijska primena
 • Korišćenje geotermalne energije
 • Primena offshore aplikacijama

Način označavanja

Primer:Wilo-EMU K 127P-3 + M 9-2/75
Hidraulika:K 127P-3
K127Postijeća hidraulika
PVrsta konstrukcije polder pumpe
3Broj stepena hidraulike
  
Motor:M 9-2/75
MPodvodni motor u posebnoj vrsti konstrukcije za primenu kao polder pumpa
9Veličina konstrukcije (8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2Broj polova
75Dužina paketa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura fluida: 20 °C, veće temperature na zahtev
 • Minimalni protok na spoljašnjem plaštu: Nije potrebno
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije:
  • 2-polni: 25‐-50 Hz
  • 4-polni: 30‐-50 Hz

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa poluaksijalnim radnim kolima
 • Hidraulika i motor se u zavisnosti od potrebne snage mogu konfigurisati po želji
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Opis/konstrukcija

Polderska pumpa za vertikalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena polderska pumpa sa poluaksijalnom hidraulikom. Delovi kućišta od EN‐GJL sa 2K oblaganjem ili G‑CuSn10, radna kola od NiAl-Bz. Priključak pritiska kao prirubnički priključak.

Motor

Motor je iznad hidraulike obavijen plaštom za poboljšanje strujanja. Motor se tokom rada obliva fluidom i može se izroniti.

Trofazni motor sa statorom sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om, za direktno pokretanje i pokretanje zvezda-trougao. Plašt motora od plemenitog čelika kvaliteta A2/A4 odnosno čelik/ G‐CuSn10. Standardizovan priključak pumpe. Zaptivanje vratila motora dvostrukim klizno-mehaničkim prstenastim zaptivačem od masivnog silicijum‐karbida.

Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativna aksijalna sila kompenzuje se nasuprotnim aksijalnim ležajem. Samopodmazujući ležajevi. Motori standardno napunjeni mešavinom vode i glikola. Alternativno se mogu napuniti pitkom vodom (T‐model). Dozvoljen rad frekventnog regulatora (SF 1.1).

Hlađenje

Unutrašnji motor se hladi radnim fluidom. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Tok fluida se za vreme rada ne sme prekidati.

Dimenzionisanje

Ako se održava minimalno prekrivanje vodom, motor se za vreme rada može izroniti i prebaciti u trajni pogon.

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Specijalni materijali
 • Model 60 Hz
 • PT100 senzor za termičko nadziranje motora

Radno područje

Radne krive

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

-

Standardizovani priključak

Integrisani nepovratni ventil

-

Bez nepovratnog ventila

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

-

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

Opciono

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

-

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

Opciono

Nadzor temperature motora PTC

º

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Zaštita od rada na suvo

Opciono

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

-

Nepovratni ventil

Opciono

Plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Po želji kupca

Kućište pumpe (poseban model)

Po želji kupca

Radno kolo

Po želji kupca

Radno kolo (poseban model)

Po želji kupca

Kućište motora

Po želji kupca

Kućište motora (poseban model)

Po želji kupca

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU K...P, KM...P, D...P

Broj artikla 6080450
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 4

PDF (216 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Polder pumpa Wilo-EMU

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU polder pumps

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje