Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Sa VdS sertifikatom
 • Robusna verzija od sivog liva ili bronze
 • Plašt od nerđajućeg čelika, zaštićen od korozije i higijenski, sa gumenim ležajima radi smanjenja buke i vibracija
 • Nepovratni ventil sa VdS sertifikatom može da se isporuči kao dodatna oprema

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom u konstrukciji sa sklopovima sa VdS odobrenjem za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju za snabdevanja sprinkler sistema.

Primena

Za pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima za snabdevanje sprinkler sistema

Način označavanja

Primer:¸Wilo-EMU KM 1300S-2a + NU 801-2/60
Hidraulika:KM 1300S-2a
KM1300Postojeća hidraulika
SPodešeno radno kolo
2Broj stepena hidraulike
ADefinisani prečnik radnog kola
  
Motor:NU 801-2/60
NUPodvodni motor (NU…, U…)
801Veličina konstrukcije (6... = 6"; 8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2Broj polova
60Dužina paketa (cm)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V/50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Maks. temperatura fluida: 25 °C
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 10/h
 • Maks. dubina uranjanja: 300 m
 • Klasa zaštite: IP 68

Oprema/funkcija

 • Višestepena bunarska pumpa sa poluaksijalnim radnim kolima
 • NEMA spojnica (zavisi od tipa)
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju u rezervoare za snabdevanje sprinkler sistema.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa, sa poluaksijalnom hidraulikom. Delovi kućišta od EN‐GJL sa 2K prevlakom ili G‑CuSn10, radna kola od G‑CuSn10. Vodeće kućište sa prstenovima sa prorezom od specijalne bronze. Priključak pritiska kao prirubnički priključak.

Motor

Trofazni motor sa statorom sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om, za direktno pokretanje i pokretanje zvezda-trougao. Plašt motora od plemenitog čelika kvaliteta A2/A4 odnosno čelik/ G‐CuSn10. Priključak pumpe za konstruktivne veličine do 8" kao "NEMA" priključak, preko 10" kao standardizovani priključak. Zaptivanje vratila motora klizno-mehaničkim prstenastim zaptivačem od masivnog silicijum‐karbida.

Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativna aksijalna sila se kompenzuje naspramnim aksijalnim ležajevima. Samopodmazujući ležajevi. Motori NU... serije standardno napunjeni mešavinom vode i glikola. Alternativno se mogu napuniti pitkom vodom (T‐model). Motori serije U… moraju obavezno da se napune pijaćom vodom.

Hlađenje

Motor se hladi fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalnog postavljanja za podupiranje agregata se moraju koristiti nosači ležajeva. U cilju poboljšanja dotoka može da se koristi ploča za sprečavanje vrtloga ili rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u sistem cevovoda. U tom slučaju se standardno ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar odnosno 5 bar kod agregata D 500 .

Dimenzionisanje

Za ugradnju pumpa za prskanje treba uvažiti VdS direktivu VdS CEA 4001:2005‐09. Ona se može nabaviti od VdS-a.

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl u skladu sa VDE/KTW, poprečni presek i dužina kabla po želji klijenta
 • Uputstvo za montažu i upotrebu

Opcije

 • Standardne varijante sa 25 m kabla isporučive sa skladišta (rok isporuke označen sa "L")

Radno područje

Radne krive

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

-

Bez nepovratnog ventila

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

-

Motor sa livenim statorom

-

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

Opciono

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Zaštita od rada na suvo

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

Opciono

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

Opciono

Plašt

Opciono

Materijali

Kućište motora (poseban model)

Nerđajući čelik

Kućište motora

Nerđajući čelik

Radno kolo (poseban model)

Bronza

Radno kolo

Bronza

Kućište pumpe (poseban model)

Bronza

Kućište pumpe

Sivi liv

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Broj artikla 6074549
Izlaz 1702
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 53

PDF (935 kB)

Preuzmi

Clean Water

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU pumpa u plaštu s nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa gotovo napunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU bunarska pumpa sa nenapunjenim motorom

Broj verzije 3.0
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje