Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMUport Core

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Izuzetna pogonska bezbednost zahvaljujući razdvajanju čvrstih materija od otpadne vode: Krupne čvrste materije ne moraju da prolaze kroz pumpu - nema začepljenja
 • Ekonomično zahvaljujući Retrofit sistemu za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primeni PE i PUR materijala
 • Pogodno za održavanje, čak i za vreme rada - zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom, jednostavnom pristupu spolja i pojedinačnoj blokadi
 • Pouzdana budućnost i pri rastućem sadržaju čvrstih materija u otpadnoj vodi
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u objektima ili šahtovima od prečnika veličine 1.500 mm
 • Plug&Pump sistem koji se jednostavno integriše i koji je spreman za priključenje
 • Ušteda energije zahvaljujući efikasnim uronjivim pumpama za otpadne vode, poželji sa IE3 motorima

Opis

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Vrsta konstrukcije

Standardizovani sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1 za postavljanje u zgradi ili u šahti za postavljanje na otvorenom.

Primena

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/funkcija

 • Sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija
 • 2 posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koja se mogu zatvoriti
 • Dve uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene na suvom, za promenljivi režim
 • Pumpe u klasi zaštite IP68 i efikasnost motora u skladu sa IE3
 • Registracija nivoa pomoću senzora nivoa

Opseg isporuke

Sistem za odvođenje otpadne vode spreman za montažu, kompletno montiran uklj. spojni komad, davač nivoa i dve pumpe.

Način označavanja

Primer:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizovani sistem za odvajanje čvrstih materija

20

Maks. dotok u m³/h

2

Broj montiranih pumpi

10

Maks. napor u m

A

Verzija:A = Standardna verzijaB = Comfort verzija

Tehnički podaci

 • Maks. neprekidni dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Zapremina rezervoara: 440 l ili 1200 l
 • Korisna zapremina rezervoara: 295 l ili 900 l
 • Maks. napor: 31 m
 • Visina dovoda: 750 mm
 • Priključak dovoda: DN 200
 • Potisni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz

Materijali

 • Sabirni rezervoar: PE
 • Rezervoar za odvajanje čvrstih materija PE
 • Dovodne kutije: PUR
 • Cevovod: PE
 • Pumpe: Sivi liv
 • Zasun: Sivi liv
 • Priključak pritiska:- Varijanta A: PE sa T-zajedničkim vođenjem- Varijanta B: Nerđajući čelik sa Y-zajedničkim vođenjem

Opis/konstrukcija

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa sistemom za odvajanje čvrstih materija. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Predfiltriranjem u rezervoaru za odvajanje čvrstih materija vrši se filtriranje čvrstih materija iz fluida, a u sabirni rezervoar se uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjene pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru. Ove pumpe su izvedene kao redundantni sistem sa dve pumpe i rade u naizmeničnom režimu. Upravljanje nivoom se vrši preko sonde za nivo 0…2,5 mWS.

Verzija „B“ dodatno raspolaže automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom rezervoaru da bi se pojačao efekat čišćenja. Odgovarajući upravljački uređaj serije SC-L dostupan je kao dodatna oprema.

Radno područje

EMUport FTS

Preuzimanja

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izlaz 1605
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (6 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-EMUport Core

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje