Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMUport FTS

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Izuzetna pogonska bezbednost zahvaljujući razdvajanju čvrstih materija od otpadne vode: Krupne čvrste materije ne moraju da prolaze kroz pumpu - nema začepljenja
 • Ekonomično zahvaljujući Retrofit sistemu za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primeni PE-HD materijala
 • Fleksibilno skaliranje u skladu sa Vašim zahtevima
 • Pogodno za održavanje zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom i jednostavnom pristupu spolja
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u objektima ili šahtovima od prečnika veličine 1.500 mm
 • Ušteda energije zahvaljujući opciono dostupnim uronjivim pumpama za otpadne vode sa IE3 motorima

Vrsta konstrukcije

Individualno podesivi sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija, za postavljanje u zgradi ili u šahti kod postavljanja na otvorenom.

Primena

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/funkcija

 • Sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija
 • 2 posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koja se mogu zatvoriti
 • Dve uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene na suvom, za promenljivi režim
 • Pumpe u klasi zaštite IP55 ili IP68
 • Takođe sa IE3 motorima
 • Registracija nivoa prema želji kupca

Opseg isporuke

 • Uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za montažu
 • Dve pumpe za otpadnu vodu
 • Pojedinačna blokada rezervoara za odvajanje čvrstih materija
 • Spajanje potisnih cevi sa glatkim završetkom cevi
 • Armature

Način označavanja

Primer:

Wilo-EMUport FTS FG 1500

FTS

Sistem za odvajanje čvrstih materija (prilagođena verzija)

F

Verzija (M = kompaktna verzija, F = velika verzija)

G

Način postavljanja (G = u zgradi, S = sa šahtom od PE-HD)

1500

FG = Spoljni prečnik sabirnog rezervoara u mmFS = Prečnik šahta u mmMG = Dubina ugradnje ispod dna dovoda u mmMS = Unutrašnji prečnik šahta u mm

Tehnički podaci

 • Maks. dotok: FTS M…: 35 m³/h; FTS F…: 600 m3/h
 • Maks. efektivna zapremina rezervoara: FTS M…: 700 l; FTS F…: 12000 l
 • Maks. napor: FTS M…: 50 m; FTS F…: 80 m
 • Dubina ugradnje ispod dna dovoda: 400…2300 mm
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz

Materijali

 • Sabirni rezervoar: PE-HD
 • Rezervoar za odvajanje čvrstih materija PE-HD
 • Cevovod: PE-HD
 • Armature: Sivi liv
 • Pumpe: Sivi liv
 • Šaht: PE-HD (kod sistema FTS MS i FTS FS)

Opis/konstrukcija

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa sistemom za odvajanje čvrstih materija. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, a dno rezervoara je ukošeno. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija. Predfiltriranjem u rezervoaru za odvajanje čvrstih materija vrši se filtriranje čvrstih materija iz fluida, a u sabirni rezervoar se uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjene pumpe za otpadnu vodu u verzijama IP55 ili IP 68 postavljene u suvom prostoru. Ove pumpe su izvedene kao redundantni sistem sa dve pumpe i rade u naizmeničnom režimu. Upravljanje nivoom može da se vrši preko plivajućeg prekidača ili senzora nivoa.

Ako se to želi, sistem može da se opremi automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom rezervoaru i da se direktno montira u šahti od PE-HD. Za upravljanje se može izabrati odgovarajući upravljački uređaj serije SC-L i CC-L kao dodatna oprema.

PDF: Wilo-EMUport FTS

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje