Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska serije MVI
 • Širok hidraulički spektar zahvaljujući primeni svih pumpi serije MVI
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući upotrebi upravljačkog uređaja ER-1

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije MVI
 • Maksimalni broj stepenova: 11
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog nerđajućeg čelika (CO-1 MVI 52/95..: lakirani čelik)
 • Prigušnici vibracija podesivi po visini
 • Zaporni ventil sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16, sa potisne strane

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-CO-1 MVI 204/ER

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

1

Sa pumpom

MVI

Serija pumpi

2

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

ER

Regulacioni uređaj; ER= Economy regulator

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (opciono 70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1¼ - DN 100
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1¼ - DN 100
 • Nominalni broj obrtaja 2800 1/min
 • Klasa zaštite IP54 (regulacioni uređaj ER)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara

Materijali

MVI 1.. do 16..-6

 • Radna kola i stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404 (MVI 16..-6 samo od 1.4301)
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

MVI 16.. do 95..

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe EN-GJL-250/1.4404
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4057 / 1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje, postavljena na osnovni okvir od nerđajućeg čelika odn. lakiranog čelika (MVI 52..) sa prigušnikom vibracija, kompletnim cevovodom od nerđajućeg čelika, uključujući svu potrebnu armaturu i zaporne ventile (osim zapornih ventila sa strane dotoka), montažni set za priključivanje na pritisak, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika (serija MVI) i upravljački uređaj ER-1 spreman za priključenje i ožičen. U upravljačkom uređaju postoji elektronska zaštita za osiguranje od nedostatka vode.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Regulator: uređaj je serijski opremljen regulatorom Economy ER1

Radno područje

Economy CO-1 MVI

Preuzimanja

Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Broj artikla 2050778
Izlaz 1502
Broj verzije 07
Format stranice A4
Broj strana 100

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Broj artikla 2527299
Izlaz 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 33

PDF (18 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje