Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska serije MVI
 • Širok hidraulički spektar zahvaljujući primeni svih pumpi serije MVI
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući upotrebi upravljačkog uređaja ER-1

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje direktno iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer:Wilo-CO-1 MVI 204/ER
COKompaktni sistem za povišenje pritiska
1Sa pumpom
MVISerija pumpi
2Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]
04Broj stepena pojedinačne pumpe
ERRegulacioni uređaj; ER= Economy regulator

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (opciono 70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1¼ - DN 100
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1¼ ‐ DN 100
 • Nominalni broj obrtaja 2800 1/min
 • Klasa zaštite IP54 (regulacioni uređaj ER)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije MVI
 • Maksimalni broj stepenova: 11
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog nerđajućeg čelika (CO-1 MVI 52/95..: lakirani čelik)
 • Prigušnici vibracija podesivi po visini
 • Zaporni ventil sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16, sa potisne strane

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje, postavljena na osnovni okvir od nerđajućeg čelika odn. lakiranog čelika (MVI 52..) sa prigušnikom vibracija, kompletnim cevovodom od nerđajućeg čelika, uključujući svu potrebnu armaturu i zaporne ventile (osim zapornih ventila sa strane dotoka), montažni set za priključivanje na pritisak, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika (serija MVI) i upravljački uređaj ER-1 spreman za priključenje i ožičen. U upravljačkom uređaju postoji elektronska zaštita za osiguranje od nedostatka vode.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Regulator: uređaj je serijski opremljen regulatorom Economy ER1

Materijali

MVI 1.. do 16..-6

 • Radna kola i stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404 (MVI 16..-6 samo od 1.4301)
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

MVI 16.. do 95..

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe EN-GJL-250/1.4404
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4057 / 1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

Dodatni mrežni priključci na upit

Uputstva za projektovanje

Pritisak dovoda

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni pritisak dotoka (vidi Tehničke podatke). Maksimalan pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska sistema uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Samo za sisteme protivpožarne zaštite

Verzija prema DIN 1988 (EN 806), deo 5+6.

Ovo ne važi za sisteme za gašenje požara u skladu sa DIN 14462. Za ove sisteme se informišite posebno!

Za primenu i rad sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806).

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-ER 1, ER 1-A

Broj artikla 2021982
Izlaz 0705
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 35

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1 ... .../CE+ .../ER, Wilo-Comfort-Vario COR-1 ... ...-GE .../VR

Broj artikla 2527299
Izlaz 1007
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 33

PDF (18 MB)

Preuzmi

Wilo-MultiVert MVI 16../32../52../70../95..

Broj artikla 2040502
Izlaz 1606
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-MultiVert-MVI 2.. /4.. /8.. / 16..-6

Broj artikla 2050778
Izlaz 1502
Broj verzije 07
Format stranice A4
Broj strana 100

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje