Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Sistem koji radi skoro nečujno zbog centrifugalne pumpe visokog pritiska, od nerđajućeg čelika, sa vlažnim rotorom
 • Do 20 dB[A] tiši od konvencionalnih postrojenja sa sličnom hidrauličnom snagom
 • Pogonski bezbedno usled kombinacije serije pumpi MVIS sa upravljačkim uređajem ER-1

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska sa vlažnim rotorom

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije MVIS
 • Maksimalni broj stepenova: 10
 • Trofazni motor sa vlažnim rotorom
 • Delovi u kontaktu sa fluidom su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog nerđajućeg čelika 1.4301 sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16, sa potisne strane

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-CO-1 MVIS 204/ER

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

1

Sa pumpom

MVIS

Serija pumpi

2

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

ER

Regulacioni uređaj; ER= Economy regulator

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 6 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1¼ - Rp 1½
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1¼
 • Nominalni broj obrtaja 2800 1/min
 • Klasa zaštite IP54 (regulacioni uređaj ER)
 • Uklopna snaga P2 maks. pri maks. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW naknadno uključeni elektromehanički pogonski deo)
 • Sa mrežne strane osigurač [AC 3] u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara

Materijali

 • Nogar od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4122
 • Ležaj/klizno-mehanički prstenasti zaptivač od grafita, impregniran veštačkom smolom
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za prključivanje, ugrađena na osnovni okvir od nerđajućeg čelika sa prigušnikom vibracija, kompletni cevovod, uključujući svu potrebnu armaturu i zaporne ventile (osim zapornih ventila sa strane dotoka), montažni set za priključivanje na pritisak, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa mokrim rotorom (serija MVIS) i upravljački uređaj ER-1 montiran za priključivanje i ožičen; elektronska zaštita za osiguranje od nedostatka vode u upravljačkom uređaju.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Regulator: uređaj je serijski opremljen regulatorom Economy ER1

Radno područje

Economy CO-1 MVIS

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje