Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem u skladu sa svim zahtevima DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS odobrenje pumpi, za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidima (verzija EPDM)
 • Visoko efikasna hidraulika pumpi serije Helix V u kombinaciji sa standardnim motorima IE3 IEC
 • Spojnica za demontažu omogućava zamenu mehaničkog zaptivača bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući upotrebi upravljačkog uređaja CE
 • Fabrička kontrola i podešavanje za optimalni radni opseg (uklj. dozvolu za puštanje u rad u vezi sa EN10204 - 3.1)

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska sa 2 do 4 paralelno povezane, normalno usisne, vertikalne centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika. Spremno za priključenje sa cevovodom od nerđajućeg čelika montirano na osnovnom okviru, uklj. upravljački i regulacioni uređaj sa svim potrebnim uređajima za merenje i podešavanje.

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-4 pumpe po postrojenju serije Helix V 4 do Helix V 52 sa standardnim motorom IE3
 • Automatsko upravljanje pumpom Economy CE regulatora
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Senzor pritiska sa potisne strane
 • Manometar (na strani ulaznog pritiska) opciono
 • Manometar (na potisnoj strani)
 • Osiguranje od nedostatka vode opciono

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-CO-2 Helix V 405/CE

CO

Kompaktni uređaj za povišenje pritiska

2

Broj pumpi

Helix V

Serija pumpi

4

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

05

Broj stepena pojedinačne pumpe

CE

Regulaciona jedinica; CE = Controller Economy

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bar (opciono 25 bar)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka sa strane izlaznog pritiska R 1½ - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½ - DN 200
 • Nominalni broj obrtaja 2900 o/min
 • Klasa zaštite IP54 (regulacioni uređaj CE)
 • Mrežno osiguranje A, AC 3 odgovarajuće snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi (ostali fluidi na zahtev):napomena za fluide: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Sistem odgovara normi DIN 1988 (EN 806).
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

Helix V 4 do Helix V 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaptivni O-prstenovi zaštitne čaure vratila od EPDM
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Helix V 22 do Helix V 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od sivog liva, EN-GJL 250 sa KTL prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaptivni O-prstenovi zaštitne čaure vratila od EPDM
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Od pocinkovanog čelika i sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje na sve standardno korišćene materijale cevovoda
 • Cevovod je dimenzionisan u skladu sa hidrauličkom snagom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 2 do 4 paralelno povezanih pumpi serija Helix V 4 do Helix V 52
 • Svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika; ostale verzije se mogu dobiti na zahtev
 • KTW/WRAS/ACS odobrenje za delove koji dolaze u dodir sa fluidima
 • Armature: Svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani za aktiviranje centralnog regulatora Easy Controller CE
 • Prikaz pritiska preko manometra ø63 mm na potisnoj strani
 • Dodatno prikazivanje izlaznog pritiska na digitalnom, alfanumeričkom LCD displeju Easy Control CE Controller-a
 • Upravljački uređaj: Sistem je serijski opremljen sa Easy Control CE

Radno područje

Wilo-Economy CO Helix V.../CE

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO-Helix V.../CE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje