Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Kompaktna instalacija za sve namene u kojima je potrebno razdvajanje sistema, spremna za priključenje
 • Robusni sistem zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska serije Helix V
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući upotrebi upravljačkog uređaja CE

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa razdvajanjem sistema i sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije Helix V
 • Maksimalni broj stepenova: 14
 • PE rezervoar sa atomosferskom ventilacijom (150 l)
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Zaporni ventil, sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa usisne strane
 • Rezervoar sa plivajućim ventilom i plivajućim prekidačem (davač signala nedostatka vode)
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, na potisnoj strani
 • Zaštita od nedostatka vode

Opseg isporuke

 • sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, ispitan na funkcionalnost i nepropusnost, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za montažu i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE

CO

Kompaktni sistem za povišenje pritiska

t

Sa integrisanim rezervoarom u vidu raspodele sistema

1

Sa jednom pumpom

Helix V

Serija pumpi

4

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

03

Broj stepena pojedinačne pumpe

CE

Regulacioni uređaj; CE = Controller Economy

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Maks. temperatura fluida 40 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska Rp 1 ¼"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1 ¼"
 • Nominalni broj obrtaja 2900 1/min
 • Klasa zaštite IP41
 • Uklopna snaga P2 maks. pri maks. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW naknadno uključeni elektromehanički pogonski deo)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara

Materijali

 • Radna kola i stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Osovina nerđajući čelik 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Donji deo kućišta od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač B-grafit/volfram-karbid, SIC/grafit
 • Plašt od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4307

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje, ugrađena na osnovnu PE ploču, kompletni cevovod, uključujući svu potrebnu armaturu i zaporne uređaje (osim zapornih ventila sa strane dotoka), montažni set za senzor pritiska, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom (serija Helix V) i upravljački uređaj CE montiran za priključivanje i ožičen; elektronska zaštita za osiguranje od nedostatka vode u upravljačkom uređaju
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa zapornim ventilom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Regulator: sistem je serijski opremljen regulatorom Economy CE

Radno područje

CO-T Helix V 1

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje