Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Kompaktna instalacija za sve namene u kojima je potrebno razdvajanje sistema, spremna za priključenje
 • Robusni sistem zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska serije Helix V
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući upotrebi upravljačkog uređaja CE

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa razdvajanjem sistema i sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska

Primena

 • Pogodna za potpuno automatsko vodosnabdevanje sa predrezervoarom za indirektno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer:Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE
COKompaktni sistem za povišenje pritiska
tSa integrisanim rezervoarom u vidu raspodele sistema
1Sa jednom pumpom
Helix VSerija pumpi
4Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]
03Broj stepena pojedinačne pumpe
CERegulacioni uređaj; CE = Controller Economy

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Maks. temperatura fluida 40 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska Rp 1 ¼"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1 ¼"
 • Nominalni broj obrtaja 2900 1/min
 • Klasa zaštite IP41
 • Uklopna snaga P2 maks. pri maks. 10 A = 4 kW (pri > 4 kW naknadno uključeni elektromehanički pogonski deo)
 • Sa mrežne strane osigurač AC 3 u skladu sa snagom motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije Helix V
 • Maksimalni broj stepenova: 14
 • PE rezervoar sa atomosferskom ventilacijom (150 l)
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Zaporni ventil, sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa usisne strane
 • Rezervoar sa plivajućim ventilom i plivajućim prekidačem (davač signala nedostatka vode)
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, na potisnoj strani
 • Zaštita od nedostatka vode

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje, ugrađena na osnovnu PE ploču, kompletni cevovod, uključujući svu potrebnu armaturu i zaporne uređaje (osim zapornih ventila sa strane dotoka), montažni set za senzor pritiska, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom (serija Helix V) i upravljački uređaj CE montiran za priključivanje i ožičen; elektronska zaštita za osiguranje od nedostatka vode u upravljačkom uređaju
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa zapornim ventilom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807
 • Regulator: sistem je serijski opremljen regulatorom Economy CE

Materijali

 • Radna kola i stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Osovina nerđajući čelik 1.4301/1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Donji deo kućišta od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač B-grafit/volfram-karbid, SIC/grafit
 • Plašt od nerđajućeg čelika 1.4301/1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4307

Obim isporuke

 • sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, ispitan na funkcionalnost i nepropusnost, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za montažu i upotrebu

Opcije

Dodatni mrežni priključci na upit

Napomena

Posebni modeli npr. za desalinizovanu vodu, usisni režim rada itd. na zahtev.

Uputstva za projektovanje

Pritisak dovoda

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni pritisak dotoka (vidi Tehničke podatke). Maksimalan pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska sistema uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Samo za sisteme protivpožarne zaštite

Verzija prema DIN 1988 (EN 806), deo 5+6.

Ovo ne važi za sisteme za gašenje požara u skladu sa DIN 14462. Za ove sisteme se informišite posebno!

Za primenu i rad sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806).

Radno područje

Radne krive

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje