Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-FLA-2

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusno postrojenje sa 2 cirkulacione pumpe od nerđajućeg čelika serija Helix FIRST V ili MVI, koje ispunjavaju sve zahteve DIN 1988 i DIN 14462
 • Apsolutna pogonska bezbednost kod sistema sa 2 pumpe zbog 100 % redundantnosti
 • Jednostavno podešavanje i bezbednost rada zahvaljujući FLA uređaju za rukovanje
 • Prethodno podešeni prigušni ventil na potisnoj strani pumpe za zaštitu pumpe usled male količine protoka

Vrsta konstrukcije

Sistem za povišenje pritiska za protivpožarne sisteme sa posrednim priključkom u skladu sa DIN 14462.

Sa 2 vertikalne centrifugalne pumpe od nerđajućeg čelika u verziji sa suvim rotorom

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa zidnim hidrantima tipa “F” u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, šoping centrima, te kancelarijskim i industrijskim objektima

Oprema/funkcija

 • 2 pumpe serije Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 ili MVI 70, opremljene IE2 motorima
 • Automatsko upravljanje pumpama pomoću FLA uređaja za rukovanje
 • Sastavni delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zupčasto pogonjeni zaustavni loptasti ventil odn. leptirasti ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Blokada povratnog toka na potisnoj strani
 • Prigušni ventil od plemenitog čelika 1.4571 na usisnoj strani svake pumpe
 • Prestostat sa potisne strane
 • Manometar sa potisne strane
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, postavljena sa potisne strane
 • Dodatna oprema: Rezervoar sa atmosferskom ventilacijom prema DIN 14462 sa slobodnim odvodom u skladu sa EN 13077, tip AB u skladu sa DIN EN 1717

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo- FLA – 2 Helix V 2204 PN10

FLA

Protivpožarni sistem

2

Broj pumpi

Helix V

Serija pumpi

22

Nominalni protok [m3/h]

04

Broj stepena pumpe

PN10

Regulacija pritiska do 10 bara (zavisno od tipa pumpe)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Radni pritisak 10 ili 16 bari
 • Pritisak dotoka iz rezervoara < 1 bara
 • Nominalni prečnik priključka na potisnoj strani R 2" - DN 125
 • Nominalni prečnik priključka na usisnoj strani Rp 2"- DN 125
 • Klasa zaštite uređaja za rukovanje IP 54

Materijali

 • Radna kola, vodeća kola, stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od EN-GJL-250 sa KTL-prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: izrađen od galvanskog pocinkovanog čelika i sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije na zahtev
 • Cevi: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301, pogodan za povezivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska FLA
 • Pumpe: Pumpe serije Helix FIRST V 16, 22, 36, 52 i MVI 70; sve komponente pumpi koje dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika / EN-GJL-250 sa KTL prevlakom. Dalje informacije o pumpi se nalaze u odeljku kataloga "Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska"
 • Armature: Svaka pumpa, na nepovratnom ventilu ima igličasti ventil od materijala 1.4571, koji obezbeđuje vraćanje zapreminskog protoka iz bajpasa u predrezervoar. Svi prigušni i zaporni ventili su zaptiveni i zaštićeni od neovlašćenog podešavanja. Pumpe su opremljene automatskim ventilom za odzračivanje na gornjoj strani hidraulike.
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 postavljena na potisnoj strani. Za ispitivanje i revizione provere, opremljena specijalnom protočnom aramturom koja omogućava zatvaranje i pražnjenje membranske posude
 • Presostat: preostat je postavljen na strani izlaznog pritiska, za aktiviranje centralnog regulatora FLA
 • Prikaz pritiska: manometar (ø 63 mm) je postavljeni na strani izlaznog pritiska; dodatni digitlani prikaz radnog pritiska i parametara podešavanja regulatora FLA
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno specifičnim regulatorom FLA

Radno područje

FLA

Proizvod

PDF: Wilo-FLA-2

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje