Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-FLA Compact-1 Helix V

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Kompaktno postrojenje sa jednom cirkulacionom pumpom od nerđajućeg čelika serije Helix FIRST V koja ispunjava sve zahteve DIN 1988 i DIN 14462 (redundantnost kod sistema sa 2 pumpe)
 • Kompletno postrojenje sa okruglim rezervoarom (sa odobrenjem za pitku vodu) direktno povezanim na usisni priključak pumpe
 • Hidraulični kapacitet serije do 18 m3/h za napor od 100 m
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući uređaju za rukovanje FLA (TÜV ispitano)
 • Unapred podešen bajpas protok, za zaštitu pumpe pri niskom protoku

Vrsta konstrukcije

Sistem za povišenje pritiska za snabdevanje vodom za gašenje požara prema DIN 14462, za posredni priključak.

Sa vertikalnom centrifugalnom višestepenom pumpom visokog pritiska od nerđajućeg čelika u verziji sa suvim rotorom i rezevoarom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa zidnim hidrantima tipa "F" u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima

Oprema/funkcija

 • Jedna pumpa serije Helix FIRST V 16, 22, opremljena IE2 motorima
 • Automatsko upravljanje pumpama pomoću FLA uređaja za rukovanje
 • Sastavni delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zaporni kuglasti ventil sa potisne strane
 • Zasun između pumpe i rezervoara
 • Nepovratni ventil, na strani izlaznog pritiska
 • Unpared podešeni ventil na izlazu pumpe za minimalan bajpas protok
 • Prestostat sa potisne strane
 • Manometar sa potisne strane
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, postavljena sa potisne strane
 • Rezervoar sa atmosferskom ventilacijom prema DIN 14462 sa slobodnim odvodom u skladu sa EN 13077, tip AB u skladu sa DIN EN 1717

Okrugli PEHD rezervoar sa vodomerom

 • Drenaža
 • Plivajući prekidač kao davač signala nedostatka vode
 • Ventilacija i odušivanje sa filterskim uloškom
 • Revizioni otvor sa poklopcem koje može da se zaptije bez alata
 • Podloška u unutrašnjem prostoru, radi smanjenja protoka fluida
 • Dotok, priključak za potrošnju
 • Preliv kao slobodan odvod, tip AB u skladu sa DIN EN 1717, sa poprečnim presekom koji nije okrugao

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću, spreman za priključenje
 • Rezervoar spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-FLA Compact–1 Helix V 1604 DS8

FLA

Protivpožarni sistem

Compact

sa rezervoarom

1

Broj pumpi

Helix V

Serija pumpi

16

Nominalni protok [m3/h]

04

Broj stepena pumpe

DS8

Regulacija pritiska do 8 bara (zavisno od tipa pumpe)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Nominalni pritisak, 16 bara
 • Radni pritisak do 16 bara
 • Pritisak dotoka iz rezervoara < 1 bara
 • Nominalni prečnik priključka na potisnoj strani R 11/2" - R 2"
 • Nominalni prečnik priključka plivajućeg ventila u rezervoaru G2"
 • Klasa zaštite uređaja za rukovanje IP 54
 • Okrugli rezervoar (540 l)

Materijali

 • Radna kola, vodeća kola, stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od EN-GJL-250 sa KTL-prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Okrugla posuda od crnog politelena visoke gustine
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: izrađen od galvanskog pocinkovanog čelika i sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije na zahtev
 • Cevi: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301, pogodan za povezivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska FLA
 • Pumpe: Pumpa serije Helix FIRST V 16, 22; sve komponente pumpi koje dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika/EN-GJL-250 sa KTL prevlakom. Dalje informacije o pumpi se nalaze u odeljku kataloga "Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska"
 • Armature: na gornjem kraju hidrauličnog dela pumpe se nalazi specijalni ventil od mesinga za zaobilazni povratni protok do rezevoara. Ovaj ventil i zaporni ventili su zaptiveni i zaštićeni od neovlašćenog podešavanja
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 postavljena na potisnoj strani. Za ispitivanje i revizione provere, opremljena specijalnom protočnom aramturom koja omogućava zatvaranje i pražnjenje membranske posude
 • Presostat: preostat je postavljen na strani izlaznog pritiska, za aktiviranje centralnog regulatora FLA
 • Prikaz pritiska: manometar (ø 63 mm) je postavljeni na strani izlaznog pritiska; dodatni digitlani prikaz radnog pritiska i parametara podešavanja regulatora FLA
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno specifičnim regulatorom FLA
 • Rezervoar: postrojenje se isporučuje sa rezevoarom (540 l). Rezervoar je opremljen plivajućim ventilom i specifičnim uređajem za ispiranje vodom sa odobrenjem za pitku vodu, radi osiguravanja ispunjenja odredbe o pitkoj vodi

Radno područje

FLA

Proizvod

PDF: Wilo-FLA Compact-1 Helix V

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje