Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Kompaktno postrojenje sa 2 cirkulacione pumpe od nerđajućeg čelika serije Helix FIRST V koja ispunjava sve zahteve DIN 1988 i DIN 14462 (redundantnost kod sistema sa 2 pumpe)
 • Kompletno postrojenje sa okruglim rezervoarom (sa odobrenjem za pitku vodu) direktno povezanim na usisni priključak pumpe
 • Hidraulični kapacitet serije do 18 m3/h za napor od 100 m
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući uređaju za rukovanje FLA (TÜV ispitano)
 • Unapred podešen bajpas protok, za zaštitu pumpe pri niskom protoku

Vrsta konstrukcije

Sistem za povišenje pritiska za snabdevanje vodom za gašenje požara prema DIN 14462, za posredni priključak.

Sa 2 vertikalne centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika u verziji sa suvim rotorom i rezervoarom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa zidnim hidrantima tipa "F" u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima

Oprema/funkcija

 • 2 pumpe serije Helix FIRST V 16, 22, opremljene IE2 motorima
 • Automatsko upravljanje pumpama pomoću FLA uređaja za rukovanje
 • Sastavni delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zaporni kuglasti ventil sa potisne strane na svakoj pumpi
 • Zasun između svake pumpe i rezervoara
 • Nepovratni ventil, na strani izlaznog pritiska na svakoj pumpi
 • Unapred podešeni ventil na izlazu svake pumpe, za minimalan bajpas protok
 • Prestostat sa potisne strane, na svakoj pumpi
 • Manometar sa potisne strane
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, postavljena sa potisne strane
 • Rezervoar sa atmosferskom ventilacijom prema DIN 14462 sa slobodnim odvodom u skladu sa EN 13077, tip AB u skladu sa DIN EN 1717

PEHD rezervoar ugaonog oblika sa vodomerom

 • Drenaža
 • Plivajući prekidač kao davač signala nedostatka vode
 • Ventilacija i odušivanje sa filterskim uloškom
 • Revizioni otvor sa poklopcem koje može da se zaptije bez alata
 • Podloška u unutrašnjem prostoru, radi smanjenja protoka fluida
 • 2 x dotok, 2 x Priključak za uzimanje
 • Preliv kao slobodan odvod, tip AB u skladu sa DIN EN 1717, sa poprečnim presekom koji nije okrugao

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Rezervoar spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-FLA Compact–2 Helix V 1604 DS8

FLA

Protivpožarni sistem

Compact

sa rezervoarom

2

Broj pumpi

Helix V

Serija pumpi

16

Nominalni protok [m3/h]

04

Broj stepena pumpe

DS8

Regulacija pritiska do 8 bara (zavisno od tipa pumpe)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida 50 °C
 • Nominalni pritisak, 16 bara
 • Radni pritisak do 16 bara
 • Pritisak dotoka iz rezervoara < 1 bara
 • Nominalni prečnik priključka na potisnoj strani R 21/2" - R 3"
 • Nominalni prečnik priključka plivajućeg ventila u rezervoaru 2 x G2”
 • Klasa zaštite uređaja za rukovanje IP 54
 • Četvrtasti rezervoar (540 l)

Materijali

 • Radna kola, vodeća kola, stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od EN-GJL-250 sa KTL-prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Četvrtasta posuda od crnog polietilena visoke gustine
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: izrađen od galvanskog pocinkovanog čelika i sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura; druge verzije na zahtev
 • Cevi: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301, pogodan za povezivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska FLA
 • Pumpe: Pumpe serije Helix FIRST V 16, 22; sve komponente pumpi koje dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika / EN-GJL-250 sa KTL prevlakom. Dalje informacije o pumpi se nalaze u odeljku kataloga "Centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska"
 • Armature: Na gornjem kraju hidrauličnog dela pumpe se nalazi specijalni ventil od mesinga za zaobilazni povratni protok do rezervoara. Ovaj ventil i zaporni ventili su zaptiveni i zaštićeni od neovlašćenog podešavanja
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 postavljena na potisnoj strani. Za ispitivanje i revizione provere, opremljena specijalnom protočnom aramturom koja omogućava zatvaranje i pražnjenje membranske posude
 • Presostat: Po jedan presostat po pumpi je postavljen na strani izlaznog pritiska, za aktiviranje centralnog regulatora FLA
 • Prikaz pritiska: manometar (ø 63 mm) je postavljeni na strani izlaznog pritiska; dodatni digitlani prikaz radnog pritiska i parametara podešavanja regulatora FLA
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno specifičnim regulatorom FLA
 • Rezervoar: postrojenje se isporučuje sa rezevoarom (540 l). On je opremljen sa 2 plivajuća ventila i specifičnim uređajem za ispiranje vodom sa odobrenjem za pitku vodu, u cilju pridržavanja odredbe o pitkoj vodi

Radno područje

FLA

Proizvod

PDF: Wilo-FLA Compact-2 Helix V

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje