Wilo-Helix VE

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Višestepena pumpa visoke efikasnosti od nerđajućeg čelika, sa podešavanjem broja obrtaja, sa 2D/3D hidraulikom i norm motorom
 • Optimizovana vrsta konstrukcije za lakše rukovanje, transport i instalaciju sa ručkama za nošenje, usmeravanjem laterne i rotirajućim nepričvršćenim prirubnicama
 • Displej koji se lako koristi, sa tehnologijom zelenog tastera i tekstualnim menijem
 • IF-utični modul za brzu komunikaciju sa sistemom upravljanja zgradom
 • Brzo održavanje zahvaljujući inovativnom mehaničkom zaptivaču sa patronom i odstojnikom
 • Niži troškovi životnog ciklusa zahvaljujući novoj Helix konstrukciji

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Elektronski regulisane, normalno usisne, višestepene centrifugalne pumpe u vertikalnoj verziji s inlajn priključcima

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska
 • Industrijska cirkulaciona postrojenja
 • Tehnička voda
 • Zatvoreni kružni tokovi hlađenja
 • Protivpožarni sistemi
 • Postrojenja za pranje
 • Navodnjavanje

Način označavanja

Primer:Helix VE 2202/2-1/16/E/KS
Helix VEVertikalne, centrifugalne višestepene pumpe visokog pritiska u inlajn vrsti konstrukcije (sa elektronskom regulacijom)
22Protok u m3/h
02Broj radnih kola
2Broj podešenih radnih kola (izborno)
1Materijal pumpe
 1 = kućište pumpe 1.4301 (AISI 304)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L)
 2 = Kućište pumpe 1.4409 (AISI 316L)
Hidraulika 1.4404 (AISI 316L)
 3 = kućište pumpe 1.4301 (AISI 304)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L)
 4 = Monoblok kućište pumpe EN-GJL-250 (KTL-prevlaka)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L);
[samo Helix VE 22.. i veće]
16Maksimalni radni pritisak u barima
 16 = 16 bara (Prirubnica PN 16)
 25 = 25 bara (Prirubnica PN 25)
EVrsta zaptivanja
E = EPDM
V = FKM
KMehanički zaptivač sa patronom
SZaštita spojnice leži u istom nivou sa usisnim i potisnim armaturama pumpe
M13Samo kod 1~ (monofazne struje)
Prethodno podešena vrsta rada prilikom isporuke
M13= režim 1 ili 3 (ručno ili daljinsko upravljanje)
M2 = režim 2 (rad preko regulatora pritiska)

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Električni priključak:
  • 3~ 50 Hz : 400V +/-10%
  • 3~ 60 Hz : 380V +/-10%
  • 3~ 60 Hz : 480V +/-10%
 • Temperaturno područje fluida:
  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): -30 do 120 °C (130 °C na upit)
  • Helix VE 2 – 16 za agresivne fluide (FKM): -15 do 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): -20 do 120 °C (130 °C na upit)
  • Helix VE22 – 52 agresivne fluide (FKM): -15 do 90 °C (-30 do 120 °C, sa zaptivačem od EPDM na zahtev)
 • Maks. radni pritisak: 16/25 bari
 • Klasa zaštite: IP 55
 • Maks. temperatura okoline: +40°C (proširena područja temperature na zahtev)
 • Raspoložive verzije:
  • Helix VE 2 – 16: PN 16 sa ovalnim prirubnicama, PN 25 sa okruglim prirubnicama u skladu sa ISO 2531 i ISO 7005 (Victaulic spojnica na upit)
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 i PN 25 sa okruglim prirubnicama prema ISO 2531 i ISO 7005

Oprema/funkcija

 • Radna kola, vodeća kola i stepenasto kućište od materijala otpornog na koroziju

Materijali

Helix VE 2, 4, 6, 10, 16:

Standardni model

 • Radna kola, stepenasto kućište i rotori od nerđajućeg čelika 1.4307 (AISI 304L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)
 • Osnovna ploča i laterna EN-GJL-250 (KTL prevlaka)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (316L)
 • O-prsten od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)

Za agresivne fluide

 • Radna kola, stepenasta kućišta i vodeća kola od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (316L)
 • O-prsten od FKM (EPDM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L)

Helix VE 22, 36, 52:

Standardni model

 • Stepenasta kućišta, radna kola, vodeća kola od nerđajućeg čelika 1.4307 (AISI 304L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili od sivog liva EN-GJL 250 sa KTL prevlakom, nepričvršćena prirubnica od EN-GJS 400 za Helix VE 36-52.
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057 (AISI 431)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (316L)
 • O-prsten od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)

Za agresivne fluide

 • Stepenasta kućišta, radna kola, vodeća kola od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L)
 • Kućište pumpe: sve komponente u dodiru sa fluidom su od livenog nerđajućeg čelika 1.4409 (316L); nepričvršćena prirubnica od sivog liva EN-GJL 250 sa KTL prevlakom za Helix VE 22/EN-GJS 400 za Helix VE 36-52.
 • Osnovna ploča od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (316L)
 • O-prsten od FKM (EPDM zaptivač na zahtev)
 • Plašt od nerđajućeg čelika od nerđajućeg čelika 1.4404 (316L)

Obim isporuke

 • Višestepena centrifugalna pumpa visoke efikasnosti Helix VE
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Helix VE 2 – 16 (verzija PN16 sa ovalnim prirubnicama): kontraprirubnice od sivog liva i odgovarajući zavrtnji, navrtke i zaptivači

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radne krive Indeks minimalne efikasnosti (MEI) ≥0.7

Radne krive u skladu sa ISO 9906: 2012 3B

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Helix VE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje