Wilo-Helix V

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Laserski zavarena 2D-/3D-hidraulika optimizovanog stepena korisnog dejstva sa optimizacijom protoka i uklanjanja gasova
 • Radna kola otporna na koroziju, vodeća kola i stepenasto kućište
 • Kućište pumpe sa optimizovanim zapreminskim protokom i NPSH-om
 • Konstrukcija pogodna za održavanje sa izrazito robusnom zaštitom spojnice
 • Odobrenje za pitku vodu za pumpe sa delovima koji dolaze u dodir sa fluidom (EPDM verzija) izrađenim od nerđajućeg čelika

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena centrifugalna pumpa visokog pritiska, visoke efikasnosti, sa normalnim usisavanjem, vertikalni model sa inlajn priključcima

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska
 • Industrijska cirkulaciona postrojenja
 • Tehnička voda
 • Zatvoreni kružni tokovi hlađenja
 • Protivpožarni sistemi
 • Postrojenja za pranje
 • Navodnjavanje

Način označavanja

Primer:Helix V 2202/2-1/16/E/X/KS/../400-50
Helix VVertikalna, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska u inlajn vrsti konstrukcije
22Protok u m3/h
02Broj radnih kola
2Broj podešenih radnih kola (izborno)
1Materijal pumpe
 1 = kućište pumpe 1.4301 (AISI 304)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L)
 2 = Kućište pumpe 1.4409 (AISI 316L)
Hidraulika 1.4404 (AISI 316L)
 3 = kućište pumpe 1.4301 (AISI 304)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L)
 4 =Monoblok kućište pumpe EN-GJL-250 (KTL-prevlaka)
Hidraulika 1.4307 (AISI 304L)
[samo Helix V 22.. i veća]
16Maksimalni radni pritisak u barima
 16 = 16 bara (Prirubnica PN 16)
 25 = 25 bara (Prirubnica PN 25)
 30 = 30 bara (Prirubnica PN 40)
EVrsta zaptivanja
E = EPDM
V = FKM
XPosebna verzija „X-Care”
KMehanički zaptivač u vrsti konstrukcije kertridža
SZaštita spojnice leži u istom nivou sa usisnim i potisnim armaturama pumpe.
..opciono
400Priključni napon u V
50Frekvencija u Hz

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,5
 • Električni priključak: 3~400 V (±10 %), 50 Hz
  • ≤ 4 kW 230 V/ 400 V; Δ/Y
  • > 4 kW 400 V/ 690 V; Δ/Y
 • Temperaturno područje fluida:
  • Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 do 120 °C (130 °C na upit)
  • Helix V 2 – 16 za agresivne fluide (FKM): -15 do 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): -20 do 120 °C (130 °C na upit)
  • Helix V22 – 52 za agresivne fluide (FKM): -15 do 90 °C
 • Maks. radni pritisak: 16/25/30 bari
 • Klasa zaštite: IP .55
 • Maks. temperatura okoline: +40°C (proširena područja temperature na zahtev)
 • Raspoložive verzije:
  • Helix V 2 – 16: PN 16 sa ovalnim prirubnicama, PN 25/PN 40 sa okruglim prirubnicama u skladu sa ISO 2531 i ISO 7005 (Victaulic spojnica na zahtev)
  • Helix V 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 sa okruglim prirubnicama u skladu sa ISO 2531 i ISO 7005

Oprema/funkcija

 • Radna kola otporna na koroziju, vodeća kola i stepenasto kućište

Opis/konstrukcija

 • Pumpe se na zahtev mogu prilagoditi određenim uslovima (npr. zaštita motora, AteX, prošireno područje okolne temperature).
 • Serija Helix je takođe dostupna sa integrisanim transformatorom

Materijali

Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

Standardni model

 • Radna kola, stepenasto kućište i rotori od nerđajućeg čelika 1.4307 (AISI 304L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)
 • Osnovna ploča i laterna EN-GJL-250 (KTL prevlaka)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (AISI 316L)
 • O-prsten od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)

Za agresivne fluide

 • Radna kola, stepenasto kućište i rotori od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (AISI 316L)
 • O-prsten od FKM (EPDM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L)

Helix V 22, 36, 52:

Standardni model

 • Stepenasta kućišta, radna kola, vodeća kola od nerđajućeg čelika 1.4307 (AISI 304L)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4308 (AISI 304) ili sivog liva sa KTL-prevlakom EN-GJL 250, nepričvršćena prirubnica od sivog liva sa KTL-prevlakom EN-GJL 250 za Helix V 22/EN-GJS 400 za Helix V 36-52.
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057 (AISI 431)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (AISI 316L)
 • O-prsten od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)

Za agresivne fluide

 • Stepenasta kućišta, radna kola, vodeća kola od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L)
 • Kućište pumpe: sve komponente u dodiru sa fluidom su od livenog nerđajućeg čelika 1.4409 (316L); nepričvršćena prirubnica od sivog liva EN-GJL 250 sa KTL prevlakom za Helix V 22/EN-GJS 400 za Helix V 36-52.
 • Osnovna ploča od nerđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4462 (AISI 318LN) (zavisno od verzije)
 • Čaura ispod mehaničkog zaptivača 1.4404 (AISI 316L)
 • O-prsten od FKM (EPDM zaptivač na zahtev)
 • Plašt od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L)

Obim isporuke

 • Višestepena centrifugalna pumpa visoke efikasnosti Helix V
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Helix V 2 – 16 (verzija PN16 sa ovalnim prirubnicama): kontraprirubnice od sivog liva i odgovarajući zavrtnji, navrtke i zaptivači

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radne krive Indeks minimalne efikasnosti (MEI) ≥0.7

Radne krive u skladu sa ISO 9906: 2012 3B

Radne krive Indeks minimalne efikasnosti (MEI) ≥0.7

Radne krive u skladu sa ISO 9906: 2012 3B

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VX Care

Broj artikla 4157926
Izlaz 1502
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 60

PDF (5 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Broj artikla 4120943
Izlaz 1603
Broj verzije 09
Format stranice A4
Broj strana 15

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izlaz 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj strana 17

PDF (5 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Helix V

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje