Wilo-Jet WJ

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući maloj težini i kompaktnim dimenzijama, kao i praktičnoj ručki za nošenje
 • Velika pouzdanost snabdevanja zbog dobre hidrauličke snage, samousisna do 8 m, čak i kod malog protoka
 • Robusna konstrukcija od nerđajućeg čelika za dugotrajni rad, radno kolo, vratilo i kućište od AISI 304
 • IE3-IEC motor na trofaznu struju (≥ 0.75 kW)

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Samousisne jednostepene centrifugalne pumpe

Primena

 • Transportovanje vode iz bunara
 • Punjenje, pražnjenje, prepumpavanje, navodnjavanje i prskanje
 • Pumpa za slučaj opasnosti od poplave

Način označavanja

Primer:WJ-203-X-EM
WJWilo-Jet pumpe
2Nominalni protok Q u m³/h pri optimalnom stepenu iskorišćenja
03Indeks za pritisak pumpe
Verzija 03 sa pritiskom većim od verzije 02
(ne predstavlja napomenu za broj radnih kola!)
XVerzija bez okvira za nošenje
[Prazno mesto]Prenosiva verzija sa okvirom za nošenje
EMMonofazna struja 1~230 V, 50 Hz
DMTrofazna struja 3~230/400 V, 50 Hz

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz odnosno 3~400 V, 50 Hz
 • Pritisak dotoka maks. 2 bara
 • Temperatura fluida, maks. +5 °C do +35 °C
 • Maks. radni pritisak 6 bar
 • Klasa zaštite IP 44
 • Priključak sa usisne i potisne strane G 1

Oprema/funkcija

 • U zavisnosti od modela sa ili bez ručke za nošenje
 • Za monofazni motor (1~ 230 V):
  • Priključni kabl sa utikačem
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje
  • Prekidač termičke motorne zaštite

Materijali

 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Radno kolo od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4005
 • Klizno-mehanički prstenasti zaptivač od keramike/grafita
 • Difuzor/injektor od norila
 • Zaptivači NBR

Obim isporuke

 • Pumpa
 • U zavisnosti od modela sa ili bez nosačkog okvira
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Dodatna oprema

 • Automatski presostat: Fluidcontrol
 • Usisno/potisno crevo 1” (verzija sa 1,5 do 15 m)
 • Nožni ventil

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Jet WJ

Broj artikla 2050754
Izlaz 1603
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (5 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Jet WJ

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje