Wilo-Multivert MVIE

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Jednostavno puštanje u rad
 • Integrisani frekventni regulator velikog opsega regulacije
 • Potpuna zaštita motora
 • Radno kolo od nerđajućeg čelika
 • Odobrenje za pitku vodu za sve komponente u dodiru sa fluidima (EPDM verzija)

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepene pumpe sa normalnim usisavanjem, sa integrisanim pretvaračem frekvencije

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska
 • Sistemi za gašenje požara
 • Industrijski cirkulacioni sistemi
 • Procesni inženjering
 • Cirkulacija rashladne vode
 • Sistemi za pranje i prskanje

Način označavanja

Primer:MVIE 7003/1-3/16/E/3-2
MVIEVertikalna centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska
70Protok u m3/h
03Broj radnih kola
1Broj podešenih radnih kola
[samo serije MVIE 70.. i 95..]
3Materijal
1 = 1.4301 (AISI 304);
[samo kod serija MVIE 8.. i manjih pumpi]
2 = 1.4404 (AISI 316L)
3 = kućište pumpe EN-GJL-250 (KTL prevlaka), hidraulika 1.4301 (AISI 304);
[samo kod serija MVIE 70.. i 95..]
16Vrsta prirubnice
16 = prirubnica PN16 (okrugla)
25 = prirubnica PN25 (okruglo)
P = Victaulic-spojnica [samo za serije MVIE 8.. i manje]
EVrsta zaptivača
EPDM
31 = 1~ (monofazna struja)
3 = 3~ (trofazna struja)
2Broj polova
M13Samo do MVI 403, kod 1~ (monofazne struje)
Prethodno podešena vrsta rada prilikom isporuke
M13= režim 1 ili 3 (ručno ili daljinsko upravljanje)
M2 = režim 2 (rad preko regulatora pritiska)

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Mrežni priključak 1 ~ 230 V (±10 %), 50 Hz ili 230 V (±10 %), 60 Hz
 • Mrežni priključak 3 ~ 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) ili 400 V (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Temperatura fluida od -15 do +120°C
 • Radni pritisak maks. 16/25 bara
 • Pritisak dotoka maks. 10 barа
 • Klasa zaštite IP 55
 • Emitovanje smetnji u skladu sa EN 61000-6-3
 • Otpornost na smetnje u skladu sa EN 61000-6-2
 • Indeks minimalne efikasnosti (MEI): ≥0.1

Oprema/funkcija

 • Pumpa od nerđajućeg čelika u inline konstrukciji
 • MVIE 2.. do 16-6: Verzija PN16 s ovalnom prirubnicom;i PN25 s DIN okruglom prirubnicom
 • MVIE 16.. do 95.. PN 16/25 sa okruglom prirubnicom
 • IE2-IEC standardni motor sa integrisanim pretvaračem frekvencije
 • Model sa trofaznim motorom, sa tehnologijom crvenog tastera i LCD ekranom za prikaz stanja
 • integrisana termička zaštita motora

Materijali

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe od EN‐GJL-250 / 1.4408
 • Vratilo zavisi od tipa, od plemenitog čelika 1.4057 / 1.4404
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Klizno-mehanički prstenasti zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Obložena cev od nerđajućeg čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida/keramike

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Ovalna kontraprirubnica Rp 1 do Rp 1 1/2 (samo kod MVIE 2.. do MVIE 16..-6 u vreziji od PN 16)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Control
IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON

Broj artikla 2165357
Izlaz 1603
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (1 MB)

Preuzmi

Wilo-MVIE 5,5 --> 7,5 kW / Wilo-HELIX-VE 5,5 --> 7,5 kW

Broj artikla 4122430
Izlaz 0906
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (10 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Multivert MVIE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje