Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Padus UNI

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Izuzetna pouzdanost zahvaljujući nekorozivnoj hidraulici za univerzalnu primenu i različite fluide
 • Jednostavna instalacija zahvaljujući maloj težini, integrisanom kondenzatoru kod motora za naizmeničnu struju i navojnoj prirubnici
 • Optimalan stepen iskorišćenja i visoka pogonska bezbednost zahvaljujući poboljšanoj hidraulici
 • Brzo održavanje zahvaljujući direktnom pristupu zaptivnoj komori i kućištu pumpe
 • Duži intervali održavanja zahvaljujući dvostrukom mehaničkom zaptivaču i zaptivnoj komori velike zapremine
 • Zaštita od začepljenja zahvaljujući integrisanoj usisnoj korpi

Fleksibilna pumpa za zaprljanu vodu za najrazličitije fluide.

Wilo-Padus UNI je idealan početni model za transport otpadne vode u manjim zgradama za komercijalne svrhe. Pumpa se može fleksibilno koristiti kao prenosiva ili u šahtu. Hidraulika od nerđajućeg kompozitnog materijala obezbeđuje visoku pouzdanost za univerzalnu primenu u najrazličitijim fluidima. Ugradnja je veoma jednostavna zahvaljujući maloj težini, integrisanom kondenzatoru i navojnom priključku. Dvostruki mehanički zaptivač i velika zaptivna komora omogućavaju duge intervale održavanja. Direktan pristup najvažnijim komponentama omogućava veoma udobno održavanje. Preko Wilo-Control upravljačkih uređaja, Wilo-Padus UNI može da se integriše i u postojeće sisteme upravljanja zgradom.

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za zaprljanu vodu, za rad sa prekidima, za prenosivu montažu u vlažnom prostoru

Primena

Pumpanje

 • Otpadne vode bez fekalija (EN 12050-2)
 • Otpadna voda
 • Fluida sa pH vrednošću >4,5
 • Verzija materijala „B“: Agresivni fluidi, npr. jezerska i morska voda, kondenzat, destilovana voda

Oprema/funkcija

 • Kontrola temperature namotaja bimetalnim senzorima
 • Spremno za priključenje (A i P varijanta)
 • Plivajući prekidač (A varijanta)
 • Vertikalni plivajući prekidač (VA varijanta)

Opseg isporuke

 • Uronjiva pumpa za zaprljanu vodu sa kablom od 10 m
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

Primer:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Uronjiva pumpa za zaprljanu vodu sa cirkulacionom hidraulikom

UNI

Serija sa hidraulikom Copolymer

M

Otvoreno višekanalno radno kolo

05

Nominalni prečnik priključka pritiska: G2

B

Verzija materijala

 • bez = standardni model
 • B = Verzija u V4A

t

Verzija mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

15

Vrednost/10 = snaga motora P2 u kW

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za određeni napon

A

Električna dodatna oprema:

Bez dodatka = sa slobodnim krajem kabla

P = sa utikačem

A = sa plivajućim prekidačem i utikačem

VA = vertikalni plivajući prekidač i utikač

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada u izronjenom stanju: S2-15 min; S3 10%, S1 (verzija „C“)
 • Potisni priključak: G2
 • Klasa zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C za 3 min
 • Slobodan prolaz: 10 mm
 • Dužina kabla: 10 m

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301
 • Kućište hidraulike: PP-GF30 (Copolymer)
 • Radno kolo: PP-GF30 (Copolymer)
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: C/Cr
 • Kraj vratila: plemeniti čelik 1.4401

U verziji materijala „B“ svi delovi u kontaktu sa fluidom su od nerđajućeg čelika 1.4401 (AISI 316).

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za zaprljanu vodu kao potopivi monoblok agregat za prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan u obliku navojnih prirubničkih spojeva. Kao radno kolo koristi se otvoreno višekanalno radno kolo. Usisna korpa je integrisana na kućištu hidraulike.

Motor

Primenjuju se motori sa površinskim hlađenjem ili sa sopstvenim hlađenjem u verziji na naizmeničnu struju (sa integrisanim pogonskim kondenzatorom) i trofaznu struju za direktno startovanje.

Kod motora sa površinskim hlađenjem otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).

Kod motora sa sopstvenim hlađenjem otpadna toplota se preko hlađenje kućišta prinudnom cirkulacijom predaje fluidu. Motori mogu da se koriste u uronjenom i izronjenom stanju u trajnom režimu rada (S1).

Osim toga, motori su opremljeni termičkim nadzorom motora. Pomoću njega se štiti namotaj motora od pregrevanja. Kod agregata sa motorom na naizmeničnu struju, on je već integrisan i aktivira se automatski. To znači da se motor isključuje u slučaju pregrevanja i da se automatski uključuje kada se ohladi. Za to se standardno koriste bimetalni senzori.

Priključni kabl ima standardnu dužinu od 10 m i dostupan je u sledećim verzijama:

 • sa slobodnim krajevima kabla
 • sa utikačem
 • sa plivajućim prekidačem i utikačem

Pumpa sa vertikalnim plivajućim prekidačem

Verzija „VA“ je opremljena vertikalnim plivajućim prekidačem. Nivo preklapanja je ovde unapred podešen preko dva plovka na navojnoj šipki. Ova varijanta zahteva manje prostora u odnosu na uobičajene plivajuće prekidače i pogodna je za primenu u uzanim šahtovima.

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem. Zaptivanje na strani fluida i motora se vrši preko mehaničkih zaptivača.

Radno područje

Wilo-Padus UNI

Preuzimanja

Wilo-Padus UNI

Broj artikla 6084248
Izlaz 2019-02
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 28

PDF (5 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Padus UNI

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje